Surrealism Åk 9

1408 visningar
uppladdat: 2021-05-31
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

1. Förklara surrealism med dina ord

SVAR:  Surrealism är ett konstnärligt uttryck som delvis uppkom från Dadaismen (från Dada) som influerades av dåtidens nationella spänningar till att vara en slags protest mot krig och våld. Dadaismen deklarerades dock “död” 1922 av Picabia, en kontroversiell konstnär på denna tiden, som ofta målade groteska och nakna bilder. Konststilen var för övrigt inte heller särskilt respekterat då det inte sågs som konstruktivt utan endast medel för att klanka ner på andra konstformer. Trots att Dadaismen nu ‘dött’ togs element av den med i surrealismens skapelse, och inspirerade den i stor del då grundtanken liknade på flera sätt. Surrealismen kom på så sätt till liv i Frankrike 1922, strax efter dadaismens död, i form av både litteratur, filosofi och konst. Surrealism liksom dadaism gick båda utanför gränser av det som förväntades av konst och utmanade vad man tyckte konst skulle vara, då man på denna tid i stor del fortfarande målade realistiska bilder. Alltså skulle ingen av dessa inriktningar på något sätt anpassa sig eller se ut som denna tids typiska konst.

 

Ideen med surrealism var att sudda ut gränserna mellan dröm/det undermedvetna och verklighet genom konst. En stor skillnad i hur Dadaism och dess efterträdare blev bemötta av kritiker och konstintresserade, var att surrealism sågs som riktigt konst trots dess kontroversiella drag, till skillnad från Dadaismen. Surrealism var trots detta länge impopulärt fram till att André Breton, som skapat konstinriktningen strax innan andra världskriget, tog den från Paris till New York där han skapade en internationell surrealistisk utställning. Surrealismen blev betydligt bättre mottaget där, men till sist kom det surrealistiska ändå tillbaka till Europa och Paris - där det ett par år tidigare hade blivit avvisat. Paris blev då surrealismens huvudstad, och var bland annat hem till den mycket kända äppel-hatt och pip konstnären, Rene Magritte. Trots att Andre Breton nämns oftast som surrealismens skapare fanns det även annan person inblandad i surrealismens födelse, nämligen Sigmund Freud. Breton och Freud samarbetade i att utveckla surrealismens ide om att uttrycka det undermedvetna genom konst. Breton skrev flera böcker om surrealism, bland annat det surrealistiska manifestet. Freuds hade vid den här tiden studerat psykologi och var utbildad psykoanalytiker. Och det var med dessa kunskaper han började utveckla teorin om drömmar. Freud tänkte att varje dröm berättar något nytt om människan och att inte tolka dessa och försöka förstå dem, var slöseri. Genom att ge uttryck för sina drömmar i form av konst kan man enklare förstå sig på människans inre, och detta utan att döma vad som uttrycktes genom logikens och etikens skarpa lins. Människans essens och sanna form skulle yttra sig genom surrealismen men också få människor att ifrågasätta sin egna verklighet. Det så kallade överjaget skulle övermannas av det undermedvetna och befria människan. När det kom till konst bildade man då omöjliga bilder som kan vara svårförstådda och svårtolkade, men som oftas har ett underliggande budskap. Sammantaget kan man säga att Freud utvecklade teorin och Breton praktiserade teorin genom att skapa konsten.

 

Ett viktigt namn att nämna är en av de främsta kvinnliga surrealisterna, Frida Kahlo. Frida var född i Mexiko och spenderade största delen av sitt liv där, efter att hon 18 års ålder varit med i en allvarlig bussolycka som lämnade henne i svåra smärtor hela livet ut, och tvingade henne att spendera mycket tid i sitt hem. Hon sågs, och ses än idag som en viktig feministisk symbol. Detta då hon till skillnad från de flesta konstnärer som avbildar kvinnor, avbildade dem och sig själv på ett realistisk sätt. I de flesta typiska avbildningar av kvinnor är de väldigt prydliga och “såsom en kvinna borde vara”, medans Frida istället la fokus på eller iallafall inte skymde sig ifrån, de imperfektioner eller mindre attraktiva delar av kvinnan. En stor del av Fridas liv var centrerat runt olyckan eftersom hon i och med detta led svårt och hade väldigt stora frihets-begränsningar. Hennes liv bestod mycket av att ligga till sängs i sitt blåa rum, och att måla - då oftast i sängen. En stor del av hennes målningar är därför väldigt inspirerade av detta, och många av hennes kändaste verk är självporträtt (ofta hennes ansikte på djur) där hon är skadad eller går igen något smärtsamt och jobbigt, vilket ofta var riktiga saker hon gått igenom - om än lite förvränga/överdrivna. Detta var också anledningen till att hon inte kallade sig själv surrealist, eftersom hon endast beskrev sin verklighet. Frida Kahlo föddes 1907 och dog 1954.

 

Den mest välkände surrealisten är så klart Salvador Dali, med kända verk som Minnets Envishet och Krigets Ansikte. Dali föddes i Spanien 1904 och blev berömd i sin by redan som 14 åring, då det redan var tydligt att han var väldigt talangfull inom konst. Saker som fick honom att sticka ut från mängden var många, men endast med en av dem var det hans direkta mening att göra just det. Dali hittade nämligen på väldigt underliga saker för att få uppmärksamhet och på så sätt skapa mer intresse runt sin konst. Antingen det eller så såg han till att provocera så mycket som möjligt. Tillsammans med sin passion var han även pragmatisk och såg dessa taktiker med att attrahera uppmärksamhet och berömmelse, som ett ypperligt sätt att sprida och höja priset på sina tavlor. Mycket av Salvador Dalis konstverk var inspirerad av verkligheten, vetenskap och sina egna upplevelser - men tog i arbetsprocessen, dessa saker genom ett overkligt filter för att sedan skap sina surrealistiska konstverk. Han gjorde till exempel tavlan The Face Of War vilket var inspirerad av detta spanska inbördeskriget och de hemskheter som förekom där, men tavlan i sig är fortfarande väldigt surrealistisk.

 

Den sista viktiga konstnären som jag ska ta upp är Rene Magritte, den så kallade äppel-hatt och pip konstnären. Magritte föddes 1898 och ett par år därefter dränkte hans mor sig, och han hade oturen att vara personen som stötte på  hennes kropp först. Det sägs att hon hade tyg över huvudet när hon hittades, och att det är därför så många av sonens tavlor innehåller motiv med tyg draperat över sig. När Magritte väl blivit vuxen flyttade han till Paris, varpå han stötte på Andre Breton, och han började måla surrealism istället. Rene målade en hel del pipor, gröna äpplen och hattar under en period och detta är ett av de största igenkänningsmarkörerna för konstnären. Man kan också beskriva hans konst som till större del realistisk, men att något är fel vilket bidrar till en irrationell sinnebild. 

 

Surrealistiska verk tenderar att vara väldigt privata för konstnären, då det som tidigare sagt är baserat på drömmar och personens undermedvetna, vilket automatiskt gör det väldigt intimt. Det viktigaste komponenten i ett surrealistiskt verk är dock att det inte är realistisk och att något omöjligt händer. Det kan till exempel vara att saker sitt ihop på omöjliga sätt eller att perspektivet och storleksordningen på saker är fel. Bilden ska vara irrationell och vad man kan skapa i den är egentligen gränslöst. Vad som helst kan hända i bilden och de tenderar att vara allt från drömlika till groteska verk. 

 

2. Presentera en surrealistisk konstnär

  1. Skriv lite om konstnären

Namn: Dorothea Tannings

Född: 25 augusti 1910

Hemland: U.S.A

Genombrott: Dorothea fick sitt genombrott med sina surrealistiska målningar när hon var väldigt ung. Detta kombinerat med att hon var en av de enda dåtida kvinnliga surrealisterna, ledde till en viss social exklusion. 

Motiv: Många av hennes kändaste målningar var starkt inspirerade av hennes hemska barndomsupplevelser.

Övrigt: Hon ändrade sin konststil väldigt mycket, då hon tidigare i sin karriär hållit på med surrealism, senare under 50-talet började med kubism och abstrakt expressionism, och därefter under 70-talet använde sig - liksom i pop-art - sig av vardagliga föremål i sin konst. 

Död: 31 januari 2012 

       b. Ett känt verk av konstnären

Den här oljemålningen heter The Magic Flower Game och målades av Dorothea Tannings 1941. Bilden består av en förväxt ung flicka som håller i ett garnnystan som förvandlas till blommor, i ett rum utan tak. I bakgrunden ser man både hennes förvrängda skugga, en kamin som en hund går ut ur och en mindre figur med röda ben och bukett som överkropp. Det finns inget bestämt budskap enligt den information jag hittat om verket, så nästkommande meningar om det är min egna tolkning. Målningen handlar om att växa upp och förändras. Flickan på bilden är fortfarande är ett barn, men blommorna som hon täcker sig med är sättet hon växer upp och förändras till en kvinna. Likaså kan blommorna vara till för att skyla faktumet att hon fortfarande är ett barn, eller kanske att oavsett hur mycket man förändras är man fortfarande ett barn på insidan. Vitt brukar symbolisera oskyldighet o...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

wikipedia https://www.dorotheatanning.org/life-and-work/year-1910

Kommentera arbetet: Surrealism Åk 9

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Esmeralda Melen [2021-05-31]   Surrealism Åk 9
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60861 [2024-07-22]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×