Ryska Revolutionen 1917

940 visningar
uppladdat: 2021-05-31
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

 

Det korta 1900 talet - Ryssland

 

Romanov och monarkin

Innan jag går in på revolutionen tänker jag förklara lite om hur styret i Ryssland såg ut innan första världskriget. Ryssland hade nämligen en 304 år lång monarki innan 1917 med det ryske tsarsläktet Romanov (eller Romanoff) i makten. Släktet var dock äldre än så och härstammade ända från 1300 talet. Den förste av Romanovs som befann sig på den ryska tronen var Michail Romanov, 1613, och den siste var Nikolaj II, som tillträdde tronen 1894 och som tvingades till att abdikera efter 1917s februarirevolution. Trots abdikationen sågs familjen fortfarande som ett hot och efter bolsjevikernas statskupp i oktober samma år, blev de tillfångatagna av Lenins med-konspiratörer och mördades den 17 juli 1918, efter flera månaders fångenskap. Nikolaj II har därefter matyrförklaras och Storfurstinnan Maria helgonförklarats. 

 

Vad orsakade Revolutionen 1917? 

Frågan är då; vilka var händelserna som ledde till och utlöste detta maktskifte?

Folket var som sagt riktigt arga efter soldaternas våldshandlingar - ännu mer än de hade varit innan, vilket ledde till att de flesta fortsatte att protestera på något sätt, genom exempelvis myteri eller strejkning. Det var nu de första sovjeterna skapades, eller arbetarråden. När revolutionen till sist dog ner arresterades flera av dess ledare, av vilket en av dem var Lev Trotskij, senare bolsjeviker och en av Lenins viktigaste medarbetare i oktoberrevolutionen. I samband med detta gav Nikolaj II till sist efter till trycket och inrättade ett samrådande parlament, i det så kallade Duman avtalet. Det ryska parlamentet hade trots detta aldrig särskilt mycket makt och efter ett par år var det helt verklöst. Av orsak av detta var Nikolaj i stort sätt enväldig fram till statskuppen 1917.  

 

Efter skotten i Sarajevo där den österrikiske tronarvingen Franz Ferdinand 22 juni 1914 blir assasinerad av sebisknationalistiske Gavrilo Princip och Österrike-Ungerns krigsförklaring mot Rysslands bundsförvant Serbien (22 juli), väljer den ryske tsaren att gå med i vad som skulle vara det första av bland de två dödligaste krigen i världshistorien, nämligen Första Världskriget. Kriget skulle sluta med 13,6 miljoner döda ryska soldater och 7 miljoner civila. Kriget gick även väldigt dåligt för Ryssland, då tyskarna som var på Österrike- Ungerns sida, efter att ha startat ett väldigt utdraget skyttegravskrig mot Frankrikes östfront snabbt vände sig österut och tog över stora ryska landområden med en väldigt hög fart. Folket som redan sedan decennier tillbaka velat se en jordbruksreform och industrialisering på grund av de enorma klyftor mellan landet och urbana områden blev nu ännu mer frustrerade och desperata för förändring. 

 

Februarirevolutionen

Tsaren gjorde inget för att ta slut på kriget trots folkets tydliga motvillighet mot Rysslands inblandning och 8 mars (enligt vår kalender) var den ryska befolkningen så trötta på sina dåliga levnadsvillkor och krigsförlusterna att de startade en revolution som skulle ändra allt, men inte för det bättre. 1917 gick både arbetarna och soldaterna ihop i St. Petersburg för att störta monarkin som höll tillbaka Rysslands utveckling. Det var dessa event som till sist hade lett fram till Februarirevolutionen, som i sin tur skulle följas av ett brutalt inbördeskrig där det ryska samhället skulle klyvas i mitten, där borgare skulle sättas mot arbetare, familj mot familj och människa mot människa och i slutändan ta död på miljontals.

 

När arbetarna och soldaterna till sist lyckades inta St. Petersburg, tvingades Nikolaj II till sist att abdikera. Februarirevolutionen slutade med demokratiskt valda och insatta ledare i en provisorisk regering under Alexander Kerenskij. Kriget var dock tvunget att fortsätta, men Rysslands försök att mota bort de tyska trupperna fungerade inte och utan någon märkbar förändring från den nya ledningen, så tappade även denna regering folkets stöd. 

 

Mellan Revolutionerna

Som tidigare nämnts existerade det vid denna tid sovjeter som i stort sätt kan beskrivas som språkrör för folkets vilja och representerades vanliga människors vilja. Sovjeterna, eller arbetarråden som de också kallas bestod till största del av socialister och kommunister och hade en hel del makt i samhället då det som sagt representerade folket. En politisk grupp som hade mycket inflytande över dessa arbetarråd var de kommunistiska bolsjevikerna som leddes av Vladimir Lenin och tre andra. Bolsjevikerna var inte ett särskilt stort parti och var egentligen mycket mindre än de ledande Socialistrevolutionärerna, det parti som nu hade makten. Men tack vare sitt inflytande över sovjeterna, en del av folkets stöd och att politiker från majoritetspartiet gick över till bolsjevikerna, hade de i oktober tagit över styret i Petrograd (dagens St.Petersburg). 

 

Oktoberrevolutionen 24-25/10 - 1917

Lenin som under många år befunnit sig i exil, först i byn Sjusjenskoje i södra Sibirien, ville efter februarirevolutionen återvända till Ryssland för att efter många års politiskt arbete äntligen ta den perfekta chansen till en statskupp. Samtidigt hade Tyskland tvingats till att föra tvåfrontskrig i flera år och trots sina lyckade insatser på östfronten gick saker betydligt sämre på västfronten, där Tyskland och Frankrikes armeer bara blev svagare och svagare, utan någon progression på något av hållen. Av anledning av detta hade tyskarna stort incitament att få in Lenin i Ryssland, då ännu en statskupp i det redan försvagade landet skulle tillsammans med bolsjevikernas övertag (då de var mot Rysslands del i första världskriget) med största sannolikhet skulle leda till ett fredsavtal mellan länderna och på så sätt göra att de tyskarna trupperna kunde ta sig tillbaka till västfronten igen, och därefter med förstärkta trupper, vinna kriget mot Frankrike. Alltså så smugglade tyska agenter in Lenin efter Februarirevolutionen och han kunde nu starta sitt arbete inom politiken på riktigt, vilket redan har nämnts. Slagorden fred, bröd och jord och bolsjevikiska propagandaaffischer ledde till en hel del stöd för partiet, Lenin visste vad han ville och hur de skulle lösa de långvariga problemen som plågade landet. Detta var väldigt uppskattad av många. Lenin utgick också från Karl Marxs ideer i sin politik och var populär på grund av hans tolkning av dessa. Trots deras relativa framgång vann de inte särskilt många röster och Socialistrevolutionärerna fortsatte att vara i majoritet. Förmodligen var det en hel del som ansåg bolsjevikerna för radikala med deras intensiva borgarhat och marxism. Trots denna förlust gav Lenin fortfarande inte upp och under Oktoberrevolutionen (snarare en statskupp i november) avsatte de trots sin minoritet den provisoriska regeringen. Under det senaste valet hade de som sagt vunnit majoritet, men på grund av väl vapen-utrustade bolsjevikiska partianhängare höll sig den valda regeringen kvar vid makten i endast någon dag, varefter Vladimir Lenin och bolsjevikerna tog över. Det inrättades en diktatur och nu skulle arbetarklassen bestämma - så sa makt-ockupanterna iallafall. Här genomfördes även Lenins politiska dröm, och privat ägande slopades helt (förutom jordbrukarna som fick vara kvar, än så länge- men mer om det senare) och Ryssland blev en kommunistisk stat. 

 

Konsekvenser

Finsk självständighet

Konsekvenserna av maktskiftet var många och har lämnat många spår i historien ända fram till idag. Något som har betytt mycket för vårt grannland Finland är självständigheten de fick den 6 december 1917, samma år som Lenin tog över. Självständigheten har på längre sikt varit något väldigt positivt för den finska befolkningen, speciellt med tanke på de stora skillnaderna i livskvalite mellan de olika länderna i sin senare historia och idag. De omedelbara konsekvenserna var dock väldigt negativa då, liksom i Ryssland, det skapades stor friktion mellan de kommunistiska röda och rojalistiska/borgerliga vita som eskalerades till ett fullskaligt inbördeskriget, och som trots att det endast varade i några månader i detta fallet, lämnade öppna sår mellan familjemedlemmar och hela den finska gemensamheten lång tid efter. 

 

Fredsförhandlingen i Brest-Litovsk

Nämnvärt är också den förutsedda konsekvens med att fred slöts mellan Tyskland och Ryssland 3 mars 1918 i Brest-Litovsk, vilket hade varit Tysklands plan ända sedan året innan. Tyskland kunde i och med detta förflytta sina trupper från östfronten till västfronten och på så sätt få överläge över Frankrike. Dessvärre för tyskarna blev dessa planer totalförstörda när U.S.A vid ungefär samma tidpunkt valde att gå med på ententens sida och med en betydligt större arme lyckades besegra Tyskland, då U.S.A inte varit med i kriget tidigare och haft tid att förbereda sig, och på så sätt var betydligt starkare än tyskarna. Brest-Litovsk freden ledde på så sätt egentligen bara till fler döda på ententen och centralmaktens sidor, men det hade en väldig potential att förändra mycket om det hade lyckats. Andra världskriget hade kanske aldrig skett då en av de viktigaste orsakerna till WWII var Versaillesfreden som skrevs på Tysklands bekostnad, vilket det inte hade varit om Tyskland vunnit.  

 

Ryskt inbördeskrig

Den största konsekvensen av den kommunistiska statskuppen var så klart den inom själva landet. En hel del människor var för det nya styret, särskilt de i arbetarklassen, men för övrigt var det väldigt tufft för partiet att vinna sina sympatier. Det fanns kvar en hel del människor som ville ha tillbaka monarkin, och många som redan från början hade sett de potentiella farorna med en regimens ideologi. I stort sett hela borgarklassen var emot den odemokratiska överkörning som den nya regimen gjort, så de började gruppera sig så som bolsjevikerna gjort tidigare. Två sidor etablerades nu, de röda (kommunisterna och socialisterna) och de vita (borgarna och rojalisterna). De vita stöttades av Storbritannien och Frankrike, två länder som var livrädda för att en liknande statskupp skulle ske i deras egna länder och på så sätt gjorde allt för att försöka dra ut kommunismen med sina rötter. När kriget väl slutade 1922 efter 3 år med krigsbrott, massmord och generell förödelse, var det till de rödas fördel. Sovjetunionen som skulle kollapsa först många år senare, år 1991, utropades. Trots västmakternas insatser var underlaget påtagligt för de vita och de nu ihjälsvultna 20 miljonerna skulle endast vara början för den ryska befolkningens lidande. 

 

Den röda terrorn

Så, bolsjevikerna tog över och gjorde Ryssland till en kommunistisk stat som de sedan namngav Sovjetunionen, och sedan? Lenin såg som nybliven statsfader en väldigt stor mängd av människorna i landet som ett hot, då om man inte var för kommunismen, var man emot den och var därmed tvungen att bli avrättad eller skickas till arbetsläger. Under sina få år som ledare för denna nya stat, hade hundratusentals människor som utgjorde hotbilden, neutraliserats. Detta var början av den röda terrorn, och det skulle bara bli värre. För, 1924 dör Vladimir Iljitj Lenin av ett slaganfall, där det är spekulerat i om han blev förgiftad av hans efterträdare Stalin själv eller om det endast var hans dåliga genetiska förutsättningar.

 

Oavsett var han nu död och generalsekreteraren Josef Stalin var utnämnd till att ta över. Här introduceras 5 års planerna och kollektiviseringen av jordbruket. Två menliga saker. 5 års planerna gjorde att allt som skulle produceras i landet bestämdes på förhand och inte efter behov, ibland funkade det och medlena räckte, men väldigt många gånger producerades för lite och svält och avsaknad av essentiella saker var ett stort problem. Kollektiviseringen av jordbruket var också ett beslut som Stalin tog, och som liksom många av hans andra val skulle leda till svält. Jordbrukarna tvingades till att gå med i kollektiva jordbruk som var mycket mindre effektiva än enskilda jordbruk tillsammans och de som inte gick med på det blev avrättade. Alltså fanns det mindre jordbrukare men också en mindre effektiv matproducering överlag. Detta ledde till den självklara slutsatsen, svält. 

 

Josef Stalin var en extremt paranoid person och hade väldigt svårt att lita på även sina närmaste män, i tron att de skulle förråda eller försöka mörda honom tog han ofta saker i sina egna händer och skicka många in i döden, även om det inte fanns bevis. Utöver detta gjorde han samma sak som Lenin och skickade en hel “konspiratörer” till sin död genom gulagarkipelagen. Gulagerna var arbetsläger där majoriteten jobbade, frös eller svalt till döds innan de ens hade chansen till frihet igen. Bland de kändaste var de i Sibirien där det var så kallt och fångarna så dåligt klädda att de flesta dog av kylan. Och om någon försökte att fly så var det poänglöst, då det endast fanns mil efter mil av ingenmansland runt om lägret, om vakterna inte fick tag på dem skulle kylan. Just av denna anledningen hade de inte heller satt upp något fängsel. Hit skickades alla som sågs som ett hot mot kommunismen eller Stalin, oavsett om de var det eller inte. Ungefär tre fjärdedelar av de ryska officerarna var döda när Hitler bröt Molotov- Ribbentrop pakten

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

https://www.history.com/topics/russia/history-of-the-soviet-union https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ryska-revolutionen https://sv.wikipedia.org/wiki/Ryska_revolutionen_1905 https://www.so-rummet.se/kategorier/ryska-revolutionens-foljder https://www.so-rummet.se/kategorier/historia/det-korta-1900-talet/ryska-revolutionen

Kommentera arbetet: Ryska Revolutionen 1917

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Esmeralda Melen [2021-05-31]   Ryska Revolutionen 1917
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60862 [2024-06-14]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×