Njursvikt

751 visningar
uppladdat: 2021-06-16
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

 

  1. Vilka tre behandlingsalternativ ges under njursviktens olika faser?

Vid fas ett får man symtomatisk behandling, detta är då att man behandlar med läkemedel och  kosten. Medicineringen är mot klåda vid hjärtsvikten och kosten ges proteinreducerade för att minska halten av urea som man har i blodet. Vid fas två använder man utav dialysbehandling, den typen av behandling går ut på att man rensar blodet med hjälp utav tekniska metoder. Vid fas tre får man njurtransplantation som behandlingsalternativ och det går ut på att man får en frisk njure inopererad. 

 

  1. Beskriv den vård och omsorg som vårdpersonalen ska kunna vid njursvikt!

Som vårdpersonal är det flera delar i vården och omsorgen som man ger patienten vid njursvikt, det kan vara att man kontrollerar patienten men att man även informerar och underlättar för de. När en patient har fått njursvikt är det viktigt att både patientens och dess anhöriga får information. Här är det väldigt viktig att all vårdpersonal samarbetar vid information, genom att de stämmer av, dokumenterar och är tydliga så att patienten och anhöriga får rätt information. Som personal ska man komma ihop att patienten kan ha väldigt svårt att tala pga att hen är trött och andfådd, då ska man ge patienten den tid som behövs för att kunna tala. Det är också viktigt att man bevakar patientens medvetandegrad, vilket man kan göra med tex Glasgow Coma Scale eller Reaction Level Scale där man skattar medvetande gradet med gradering skalorna.

 

Som vårdpersonal är det viktigt att komma ihåg att patienten får samlad vätska i kroppen vid njursvikt och då blir de lätt andfådda. Då ska man kontrollera ofta patientens andning, hur många andetag tar patienten per minut? Är det avvikande siffror eller ligger patienten runt 12 andetag per minut. Det är även bra att kontrollera genom andningen genom att man lyssnar på lungorna med en stetoskop. Det är även viktigt att man kontrollerar genom man tar patientens blodtryck och mäter om kroppen saturatierar sig bra. För att underlätta för patienten antingen är det bra att hjälpa med att hitta en kroppsställning som underlättar andningen för patienten, genom tex att höja till en lutande ställning vid huvudet. Om man skulle upptäcka en avvikande siffra eller att patienten har svårt med andningen kan patienten få syrgasbehandling.

 

Då kroppen inte kan bli av med kroppens restprodukter vid njursvikt leder det till att patienten blir illamående och aptitlöshet, som vårdpersonal uppmärksamma detta då på så sätt kan patienten få läkemedel som hjälper mot illamående så att han/hon kan äta. Det är bra att ändra på kosten så att patienten ska behöva bli av med så lite restprodukter som möjligt och detta kan då ske genom att man ger patienten en proteinreducerad kost. Då patienten redan har svårigheter med illamående och aptitlöshet är det väldigt viktigt att man försöker hjälpa patienten att få i sig så mycket näring som möjligt och det kan man göra genom att man låter patienten välja den kost han/hon önskar och att man sedan ser till att patienten äter upp portionerna. Vid njursvikt kan patientens njurar inte reglera vätskebalansen, vilket gör att allt vätska som patienten intar ska mätas för att veta hur mycket kroppen gör av sig med (in och uttag) och då är det extra viktigt att man som personal tar sin tid och förklarar samt påminner varför patienten inte får dricka för mycket. Som vårdpersonal ska man veta att det är viktigt att väga en njursvikt patient för att kontrollera om patienten får övervätskning eller blir uttorkad. 

 

Då kroppen vätskeutsöndring variere vid njursvikt är det viktigt att komma ihåg de olika faserna tex att det kan komma väldigt lite urin i början men väldigt mycket andra dagar samt att många patienter får vätskedrivande. När man mäter vätskeintaget skrivs det på en vätskelista, på vissa patienter mäts det också hur mycket de urinerar och då måste man komma ihåg att skriva ner dessa siffror då på så sätt kan man kontroller och får reda mer om patientens tillstånd.

Att patienten blir av med mycket vätska påverkar huden, det gör att kroppens slemhinnor blir torra. Som vårdpersonal är det viktigt att man kontrollerar patientens hud då det kan uppstår problem såsom sår, hudsprickor, klåda och slemhinneblödningar. Om man ska rengöra huden är det bra om man använder sig av en tvål som har lågt pH värde för att underlätta för patienten. Det är viktigt att man hjälper patienten att hålla huden fuktig med hudkräm och att även patientens sängkläder är svala då det underlätta för patienten vid tex klåda. Då kroppen håller på att bli av me slaggprodukter är det bra att man ger patienten möjligheten att få bra munvård då de kan få dålig andedräkt.

 

När en patient har njursvikt kan det gör att patienter får svårigheter med hens aktiviteter, det kan vara enklare grejer som att komma upp till att få sköta sin hygien. Som vårdpersonal ska man kunna planera in vilken tid som passar bäst för patienten. Om patienten  har väldigt svårt att komma upp ska man kunna erbjuda och hjälpa med hjälpmedel för att de ska kunna förflytta sig lättare. Vid tillstånd där patienten är sängliggande ska man se till att patienten får hjälp på ett varsamt sätt och det är extra viktigt att man förebygger liggsår. 

 

En patient med njursvikt kan få sömnproblem, de kan ha svårigheter med att sova hela natten om de har andningsbesvär eller klåda. Som personal ska man hitta ställningar för patienten som underlättar andningen, det är även bra att man håller rummet och vädrat samt att patientens får möjlighet till nya kläder om de är fuktiga för att minska på besvären utan klådan.

 

Att ha alla dessa nya ändringar och typ av hjälp kan man som patient känna sig frustrerad då man är väldigt beroende utav personalen och det påverkar patientens psykosocialt då han/hon kan bli ledsen, arg och frustrerad. som personal ska man vara förståelning men man ska även förklara för anhöriga och patient att dessa är symtom som kan uppkomma vid njursvikt.

 

Betyg C-A Vid detta betyg ska fråga 1-3 besvaras

  1. Vilka symtom kan man se vid Njursvikt? 

Vid njursvikt kan man se olika symtom, några av symtomen kan man se via andningen, huden, patientens nutrition, aktivitet och elimination. Vid andningen kan man se symtom genom att patienten blir väldigt mycket och väldigt lätt andfådda då det samlas vätska i kroppen. 

I huden kan man se symtom genom att man får klåda, dålig andedräkt, huden ändrar färg och att den blir torr. Vid njursvikt kan man få klåda då kroppen inte kan utsöndra kroppen restprodukter, då kan man även få dålig andedräkt då de kvävehaltiga ämnen inte blir utsöndrar. Att huden blir gul och torr sker på grund av att kroppen får en för stor koncentration av bilirubin. Att ha för mycker restprodukter i kroppen kan påverka patienten och då uppvisa symtom som illamående och aptitlöshet. Det som även sker är att kroppen får för mycket ämnen som skapar m...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Njursvikt

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2021-06-16]   Njursvikt
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60879 [2023-06-04]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×