Kärnkraftverk

7 röster
9884 visningar
uppladdat: 2006-05-18
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Ett kärnkraftverk är en el-fabrik

Kärnkraft bygger på samma princip som många andra energiverk, exempelvis kolkraftverk eller biobränsleeldade kraftverk. Principen är att värma vatten så att det börjar koka. Vattenångan driver sedan en turbin som i sin tur driver en generator som ger elektricitet
Det är bara bränslet som skiljer kraftverken åt. Hälften av Sveriges el kommer från kärnkraft. Alltså varannan glödlampa lyser med hjälp av kärnkraft.
Kärnkraften svarar för ca 17 % av elproduktionen i världen. Kärntekniken används också i stor omfattning inom vetenskap, industri, jordbruk, miljöteknik och inom sjukvården både i undersökningar och vid behandling. Kärnkraft = billig elenergi.


Kärnkraftsbränsle

I ett kärnkraftverk använder man uran som bränsle. Att tillverka kärnkraftsbränsle är ett omfattande arbete. Uranet bryts och bearbetas sedan i flera steg innan själva bränsleelementet tillverkas.
Uran – 235 är lättast att klyva och används därför som kärnbränsle. Uran är också ett energirikt ämne. Ett kg uran innehåller lika mycket energi som 90 ton kol.

Kedjereaktioner och radioaktivitet i kärnreaktorn startar en självgående kedjereaktion av atomklyvningar. Den stora värmeutvecklingen får vattnet i reaktortanken att börja koka. Till det yttre förändras inte bränslet under processen, men kärnfysikaliskt ändras det. Nya grundämnen eller isotoper bildas och kärnbränslet blir under processen i reaktorn stark radioaktiv.


Kärnkraft i världen

Det finns 441 el-producerande kärnkraft i drift i världen och ytterligare 25 håller på att byggas. Dessa finns i 332 länder. USA är det land som har flest reaktorer i drift, över 100 st.

Av världens el produceras 66 procent med fossila bränslen (kol, olja och naturgas) och bara 2 procent kommer från andra förnyelsebara energikällor än vattenkraft.

Man hettar upp vatten som bildar ånga, och ångan i sin tur får driva en turbin.
På turbinaxeln sitter en generator som omvandlar rörelseenergi till elektricitet.
För att få vattnet att koka har man i uranbränsle. När neutroner träffar en atomkärna av uran klyvs kärnan. Samtidigt frigörs några nya neutroner som i sin tur kan klyva nya atomkärnor. Klyvningen sker vid mycket hög hastighet.

Sveriges kärnkraftverk

Det finns tio kraftproducerande reaktorer på tre platser i Sverige; Forsmark, Oskarshamn och Ringhals. Sju av dessa är kokvattenreaktorer medan tre av Ringhals reaktorer är av...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Kärnkraftverk

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2006-05-18]   Kärnkraftverk
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=6124 [2022-07-07]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×