Reflektioner över Filosofi

2 röster
8843 visningar
uppladdat: 2006-05-19
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Min Filosofi
- Hur har jag som person påverkats under Filosofi kursens gång?

Under kursens gång valde jag ämnen som väckte min nyfikenhet. När jag sedan sökte information om dessa ämnen insåg jag att; Wow! Här finns så otroligt mycket intressant att läsa, min nyfikenhet blev än starkare. Jag måste säga att jag påverkats enormt av det jag läst. Både socialt, psykiskt och kunskapsmässigt. Jag fick många frågor och funderingar kring allt möjligt. Och det häftigaste av allt är enligt mitt tycke; Här finns inget mål, inget slut. Bara personlig utveckling. Det tycker jag nog är det häftigaste, att få möjligheten att läsa och studera olika utvecklingar. Under mitt arbete med Antikens Grekland blev jag nog mest fascinerad. Inte för att jag kände att Platon, Aristoteles eller Sokrates hade livets mening. Utan kanske mest därför att det var under antikens period. Då kretsade inte saker och ting kring det vetenskapliga. Tanken var så fri och öppen.
Dock är filosofin då ganska återspeglad i levnads sätt under antiken. Men mest i vad som handlar om moral och etik. Dock, tyckte Greklands 3 största filosofer så olika, men detta därför att ramarna inte var lika snäva som inom dagens samhälle. Givetvis menar jag inte att kunskapen om erfarenheten inte behövs. För jag anser att de bästa filosoferna har stor, bredd kunskap, och det är där igenom deras vishet och filosofi framkommit. Men jag önskar ändå att folk kunde var så öppna som de var under antikens grekland. Någonting säger mig att om fler filosofer hade haft lite Sokrates i sig så skulle inte världen vara så fördömande. För jag tycker att han bar på den största visheten då han säger: att han ''''ingenting visste utom det att han ingenting visste''''. Min tolkning av det är: Det är först när man förstått att man inte vet mycket, som man vet mycket. De som påstår sig veta mycket inser inte vad mycket det finns att veta. Dock tror jag att det är viktigt att skaffa sig en uppfattning om saker och ting. Men att sedan inte kunna diskutera och lyssna till andra då blir det ”farligt”. Därför att då tror jag inte att man kan utvecklas som människa.
Alla människor drabbas ibland av motgångar och kriser. Vi hamnar i situationer som känns övermäktiga och börjar grubbla eller känner oss nedstämda. Det vanligaste är att vi då vänder oss till läkare och kanske "får något" mot problemen eller går till en psykolog, psykiatriker eller familjerådgivare. En del kanske börjar en mångårig och kostsam terapi för att gå till botten med sina svårigheter. Men att känna sig förvirrad och olycklig är inte detsamma som att vara sjuk. Många människor i kris behöver en dialog, snarare än en diagnos. De känner ett behov av filosofisk rådgivning. Detta är ett sätt som jag aldrig tänkt på innan jag startade med kursen Filosofi A.
I arbetet med att söka sig fram till sin egen personliga livsfilosofi kan man ta inspiration av stora tänkare ur historien. Den expertis som filosofen kan erbjuda ger möjlighet till en allsidig och inträngande diskussion kring existentiella frågor, d v s frågor om grundläggande etiska värden, hur man fattar rationella beslut mitt i en vardaglig krissituation och, kanske främst, hur man hanterar frågan om livets mening. Med den överblick över det egna livet som detta tillvägagångssätt ger kan människan vidga sin självinsikt. Filosofi borde alla intresserade av personlig utveckling, livsåskådningsfrågor, och yrkesverksamma inom personaladministration, socialt arbete och vård läsa.
Jag kan faktiskt känna mig ledsen över vetskapen att inte alla läser filosofi A som kurs, jag tycker att det också borde vara ett mer grundläggande ämne. Via filosofin stärks folks tankeförmåga, detta är i alla fall min klara uppfattning. Jag känner själv att denna kursen gett mig ett mycket bredare perspektiv på livets stora frågor. För att inte minst fascinera mig över människors olika beteenden. Jag kan känna en större förmåga att förstå olika människosyner. Jag tyckte att jag var en förstående människa innan kursen, men nu känns det mer som emotionellt förstående för människor. Jag tycker att jag kan försöka förstå hur de tänker, utifrån bakgrund, religion, kultur och situation i livet. Men jag tycker mig ha kommit till insikt att det är det filosofi handla om. I alla fall för mig, att vara öppen i sinnet och kärleksfull mot sig själv och andra. Men när jag började denna kursen tog jag reda på vad ordet filosofi, verkligen bettyde. Namnet kommer från grekiskans philos = kärlek och sophia = kunskap och betyder alltså kärlek till kunskap.
Och det är väl något som jag fått genom att läsa filosofi nu, kärlek till kunskap. Hur menar jag att jag har fått det då? Jo, jag har blivet så enormt nyfiken på att läsa mer om allt. Under antiken omfattade filosofi studiet av all dåtida kunskap och vetande. Efterhand kom olika specialvetenskaper, som fysik, psykologi och sociologi m fl, att avsöndra sig från filosofin. Som en konsekvens av detta brukar man idag säga att filosofin studerar sådana problem och begrepp som i någon mån är grundläggande för mera specialiserade studier. Typexempel på sådana begrepp är kunskap, sanning och värde. Och det är väl kanske därför många tycker att detta inte borde vara något kärnämne. Men jag anser att läsa filosofi är ju att överhuvudtaget lära sig, att tycka om att lära sig. Borde inte det vara en grundsten för varje studerande i sådana fall?
Ända sedan antiken har det funnits människor som kallat sig filosofer, från början gällde det huvuddelen av vetenskapsmän och tänkare, men allt eftersom filosofin kom att avsöndra specialvetenskaper, t.ex. fysik, biologi och sociologi, kom specialvetenskapens företrädare allt mer sällan se sig som filosofer och i stället kalla sig för t.ex.fysiker, biologer och sociologer. Den akademiska filosofin har naturligtvis haft sin kader filosofer genom åren, men något särskilt intressant med filosofin som ämne är den stora andel nyskapande och för ämnet betydelsefulla personer som funnits utanför, eller i utkanten av, den akademiska världen. Kant och Hegel var visserligen framgångsrika, berömda och firade akademiker under sin livstid, men de uppvägs av t.ex. Hume, Nietzsche och Gottlob Frege. En annan aspekt av att vara filosof är en huvuddel av de berömda filosofer som beskrivs i en typisk bok som behandlar filosofins historia är män. Detta kan kanske bero på att män favoriserar män när de skriver historia, att kvinnor längre tillbaka inte fick möjlighet till studier och det intellektuella utbyte som krävs för att ge bidrag till filosofin eller kanske mindre sannolikt, att filosofin till sin grund förhärskas av logiskt manligt tänkande som inte på samma sätt tar till vara kvinnors erfarenheter och tankar. Idag är det dock vanligt att kvinnor studerar filosofi, har höga akademiska positioner och är berömda för forskningsbidrag. Dessutom berättar historien om stora kvinnliga filosofer, t.ex. Mary Wollstonecraft, Simone de Beauvoir, Martha Nussbaum och Hannah Arendt. Bland framstående nu levande kvinnliga filosofer finns Susan Haack, berömd bland annat för bidrag till logik och kunskapsteori.
Så i stora drag kan jag väl säga att jag vunnit massor på att läsa denna kurs, så som;
* ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Reflektioner över Filosofi

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2006-05-19]   Reflektioner över Filosofi
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=6261 [2023-09-21]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×