Islam - hemtenta

3 röster
17398 visningar
uppladdat: 2006-05-20
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
ISLAM

1 a) Flera olika personer har skrivit Hadith, som är en bok med nedteckningar om vad profeten Muhammed har sagt och gjort i olika förhållande. Det finns inte bara en Hadith utan flera tusentals, men det är bara några som används och utav alla dessa finns både äkta och oäkta Hadither.
Hadither handlar mycket om roll om lära och har en stor betydelse inom Islam. Dock har den inte samma anseende som Koranen. Koranen kan nämligen inte ifrågasättas och betvivlas på samma sätt som en Hadith.


1 b) Bönen utförs alltid i samma riktning, mot Kaba, Mekka i sydvästra Saudiarabien. Denna riktning kallas Qibla och var man än befinner sig i världen ska man kunna finna åt vilket håll Kaba ligger och med hjälp av speciella Qiblakompasser kan man hitta platsen. Det är inte bara åt detta håll som man ber utan även alla moskéer är byggda åt det håll, man begravs med huvudet ditåt och djur som offras vänds mot Kaba. Stenen Kaba i Mekka är den heligaste platsen för en muslim och många försöker under sitt liv att komma dit.


1 c) ”ASH-HADUANLA-ILAHA ILLA-ALLAH WA ASH-HADU ANNA MUHHAMMADAN RASUL-ALLAH ” lyder en av de fem pelarna i Islam, Trosbekännelsen eller Shahada som man också kan säga.
På svenska blir det:
”Jag vittnar att det finns ingen Gud utom Allah och jag vittnar att Muhammed är Hans sändebud”.
När en muslim säger trosbekännelsen bekänner han sin tro på en enda gud, Allah. Allah är skaparen och laggivaren, den som skapat universum och människorna och den enda rätta att följa. Att dyrka någon eller något annat vid sidan om av Gud är en dödssynd.

1 d) Inom Islam finns det två olika riktningar, Sunniter och Shiiter. Det finns flera grupper inom Shiiter och en av dom är Ismailiter. Denna riktning kan även kallas för Sjusekten eftersom man hyllar den sjunde imamen, Ismael. Imamen, Muhammeds efterträdare, är en ledare som anses vara ofelbara uttolkare av Islam.

Källor.

*http://www.islamicproductions.com/Swedish/App19.html

*Alm Lars-Göran, ”religionskunskap för gymnasiet”, Natur och Kultur, 2000 Trelleborg

*http://susning.nu/Hadith

*http://www.islamguiden.com/bonenislam.shtml

*http://www.islamguiden.com/shahada.shtml

*http://susning.nu/Shia

*http://sv.wikipedia.org/wiki/Ismailiter

*http://veta.yle.fi/religion/islam.htm

*http://www.islamvaxsjo.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=22

*http://komvuxnet.gotland.se/religion/islam.htm#Trons%20pelare

*http://home.swipnet.se/muslim/islam/trosbekannelsen/inneborden.htm


2. Ordet alkohol har arabiskt ursprung och det riktiga namnet är Alghool och betyder spöke eller ond ande. Denna betydelse tror man har föreslagits av en man vid namnet Jabir ibn-Hayyan Geber som gav namnet på grund utav dess effekt på människan.
Inom Islam är alkohol ett stort förbud och detta med anledning till att det både står i Koranen, på tre ställen, och att profeten Muhammed uttalat sig om detta.
Men som med många andra saker så följer vissa ”reglerna” hårt och vissa inte. Alkoholförbudet är till stor del en protest mot det dekadenta liv som många anses leva i Västvärlden och många muslimer kan då tänka sig en måttlig alkoholförtäring.

Källor.

*http://www.islamguiden.com/alkohol.shtml

*http://hemsidor.torget.se/users/m/mehdi/world.htm#38

*http://biphome.spray.se/isllam/alkoh.htm

*http://komvuxnet.gotland.se/religion/islam.htm#Mat%20och%20dryck


3. Det finns två grenar inom Islam, sunniter och shiiter. Det är den tionde Muharram varje år som shiiterna firar Ashura. Denna dag är en mycket allvarlig och sorgesam dag som firas i åminnelse av Muhammeds dotterson, Husayns, som dog en ren martyrdöd i strid vid Kerbela år 680 e. Kr. Denna dag brukar shiiterna ha sorgespel till Husayns minne och sjunga sånger som beskriver hans mod. Denna dag är det även många som vallfärdar till Husayns grav i Irak, eftersom man inom Islam respekterar Muhammeds ättlingar.
För sunniterna är denna dag inte lika speciell som för shiiterna utan firas som en vanlig helgdag då man ska sprida glädje och göra goda gärningar.
Källor.
*http://www.immi.se/world/beik/islamiska.htm
* http://www.islamguiden.com/tiodagarna.shtml

*http://komvuxnet.gotland.se/religion/islam.htm#Tiderakning%20och%20hogtider4. Allah är en
Allah, den Evige
Ej har han fött och ej är han född
Och ingen är hans like

Dessa rader är tagna ur Sura 112 och dessa visar starkt att det bara finns en Gud, Allah. Versen visar också att Islam är uppbyggt på monoteism. Själv tycker jag att denna kan tolkas som en kritik mot Kristendomen och delvis Judendomen då den enbart ”talar för sig själv”. Enligt Kristendomen menar man att Jesus är Guds enda som men i själva verket säger man att Jesus är Gud själv, fast i mänsklig person. Eftersom Gud inte på något sätt är född kan detta tolkas som kritik. Jag själv tar inte så hårt på denna kritik, men alla ser vi saker på olika sätt och tolkar saker olika. Men jag tror att är man är troende och tror på en lära så e det väl det man går efter.

Källor.
* http://www.katolik.nu/html/rel_islam4.htm
* http://home.swipnet.se/~w-93281/koranen.htm
* http://www.islamguiden.com/monoteism.shtml
* http://www.islamguiden.com/tawhid.shtml


5. Sharia är ett arabiskt ord och betyder bokstavligen väg. Sharia är grundat i profeten Muhammeds ord och finns att läsa ibland annat Koranen, Hadith och Sunnah´n.
Sharia rör sig i huvudsak om:
• Hur man ber
• Sociala principer
• Hur man förhåller sig till varandra
Exempel på lagar som vi i västerlandet har svårt att förstå är t.ex. att en mördare måste dödas på samma sätt som han mördade men samtidigt kan mördaren friställas om de berörda familjerna kan komma överens om en ekonomisk ersättning.
Liknade exempel är att en tjuvs hand skall huggas av, att för en kvinna skall kunna sätta sin äkta hälft inför för otrohet måste hon ha 4 vittnen, en kvinna som befinns skyldig till otrohet skall stenas till hon avlider samt flertalet liknade.
Analogiprincipen är däremot logiska översättningar av lagen till nutida förhållande t.ex. att Muhammed inte drack vin och därför bör ingen muslim idag dricka alkohol eller använda någon annan berusning typ narkotika i dag.
Idjma är det är termen för enighet mellan de olika rättslärde beträffande en utsaga och därvid räknas som särskilt normgivande.

Källor.
National Encyklopedin
www.Komvux.gotland.se/religon/islam
www.susning.nu/susning.segi?action=browse&id=shari´ah-lagar&oldid=sharia


6. De tre viktigaste riktningarna inom Islam är fundamentalism, sekularism och modernism. Ett sätt att leva på med islam som grunden för sin världs uppfattning. Det har ej något stöd i islams historia, för det tidiga islam var på sin tid en tolerant och liberal religion. När arabvälden trängdes undan av Europa efter medeltiden, som kulturellt centrum, slöt sig islam och många delar såg västerlandets kulturer som fel. De vill att ett land skall styras av prästerskapet och lagen skall vara Sharia där mänskliga rättigheter, yttranfrihet, religionsfrihet och t.ex. kvinnors frihet är en underordnad betydelse. Ett land som är ungefär som ovan idag är Iran som styrs av mullor. Detta beskriver fundamentalismen.
Andra riktningen är sekularism som innebär att man skiljer på religionen och politiken i landet och har som policy att alla får utöva den religion de tror på. Ett land som är ungefär så idag är Egypten Men styrs av Sharia i botten.
En strömning som ifrågasätter accepterade traditioner och vill ersätta den med en mer kritisk hållning och med en stor öppenhet för förändringar både andligt och materiellt. Ett sådant land idag kan man se i Turkiet nu när de närmare sig Europa för att gå med i EU och för att göra det måste de ändra en hel del för mycket i Sharia har ej något stöd i EU lagarna.
Sista riktning beskriver modernismen.

Källor.
National Encyklopedin
www.susning.nu/muslimskfundamentalism
www.Komvux.gotland.se/religon/islam


7. Om den muslimska kvinnan är förtryckt? Det har varit många åsikter om denna fråga. Jag tror att mycket av varför vi tycker att kvinnan är förtryckt är att hon bär slöja och att mannen får gifta sig med mer än en fru.
Ett av de största förtrycken mot kvinnan är äktenskapet, där mannen får gifta sig med mer än en fru. Äktenskapet är uppbyggt på lugn, kärlek och barmhärtighet enligt Koranen och ett äktenskaps mål är att bilda familj och få barn. Då ett äktenskapskontrakt skrivs på kan kvinnan välja att inte tillåta hennes man till polygami, månggifte, utan bara ha en fru. Under 620-talet tillkom denna regel om månggifte, då många män dog i krig och Medina fick ett överskott på kvinnor som gjorde att allt fler kunde försörja sig själv.
Något som jag kan tycka är orättvist inom äktenskap är att en muslimsk man har rätt att gifta sig med en kvinna som t.ex. är kristen eller judinna medan en muslimsk kvinna endast får gifta sig med en muslimsk man. Detta tror jag beror på att mannen anses som familjens ”överhuvud” och det är han som för religionen vidare.
Därför får en muslimsk kvinna inte gifta sig med en kristen man eftersom hennes religion då kommer att försvinna. Men skulle en muslimsk man gifta sig med en kristen kvinna skulle han inte förlora något på det utan istället ”vinna”.
Då man talar om äktenskap kan man även påpeka det med skilsmässor. Att få ut skilsmässa som kvinna är svårare än för en man. Mannen kan själv upplösa sitt äktenskap genom att tre gånger uttala sig om detta. Det måste finnas en tid mellan dessa tre gånger så att mannen kan begrunda sitt beslut. Men för en kvinna är det däremot svårare, för att hon ska kunna få ut
skilsmässa ska t.ex. hennes man ha behandlat henne grymt eller inte varit hemma på ett längre tag.Ändå är det så att kvinnan och mannen är lika värda inom Islam, men deras rättigheter gentemot samhället och familjen skiljer sig en del från det.
Som exempel får män och kvinnor inte beblandas med varandra inne i moskén,...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Islam - hemtenta

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2007-09-20

    Orsaken till att en muslimsk k

Källhänvisning

Inactive member [2006-05-20]   Islam - hemtenta
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=6269 [2022-08-09]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×