Människans åldrar

2 röster
20335 visningar
uppladdat: 2006-05-29
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inledning
Vi människor lever i sju åldrar menade den berömde Shakespeare. Men jag anser att det finns mer åldrar. Jag kommer att skriva om dom jag tycker är viktigast och vanligast. I människans första roll är vi ett hjälplöst litet spädbarn och i våran sista spelar vi en hjälplös åldring. Men vi kan fortfarande dela upp livets gång i många olika stadier så som att man förds inte med tänder T.ex. utan man kommer till det stadiet där men får sina tänder. Varje stadige i livet är uppbyggt på det föregående, erfarenheter, minnen, uppfostran, miljö, utbildning, matvanor och hälsa.

Vi använder endast 25 % av vårat liv för att utvecklas och att bygga upp kroppen fysiskt och psykiskt. Vi får även gåvan att fortplanta oss, skaffa familj och vanligtvis det färdigheter som ger oss förmågan att ta hand om gåvorna.

När vi blir äldre går det utför för människans fysiska förmågor men hjärnan håller sig frisk och pigg om man inte lider av någon sjukdom som gör detta svårt. Med en hög ålder tänker man på döden ofta för man vet att den närmar sig och man är inte rädd för döden mera.

Framstegen med medicinska medel har gett oss en högre medelålder runt om i världen. Sjukdomar bekämpas bättre nu än någonsin och ger oss en bättre levnadsstandard.

Under det senaste århundradet har det skett stora förändringar i människans fysiska mognad, åldrande och tillväxt runt om i världen. Kvinnorna får numera menstruationen tidigare, både män och kvinnor har blivit betydligt längre och hur utvecklingen kommer att fortsätta kan vi bara gissa oss till. Men vi får hoppas att vi lyckas undvika dom kommande faror i utvecklingen som kan vara skadliga för människans utveckling.

Det första levnadsåret
Den kontakt och kärlek som uppstår mellan mor och barn är livsviktigt för spädbarnet under det första året med fötter på jorden. Den speciella kopplingen mellan modern och barnet börjar inte utvecklas förens efter 3 månaders tid och förstärks när man börjar mata barnet, kelar, leker och har skoj. Därigenom lär sig barnet grunderna i livet, som att känna igen ett ansikte, utseende och en röst. Barnets vilja att gå vidare i livets utveckling ökar vid ett års ålder då det börjar knyta kontakt med personer utanför familjekretsarna.

Små barn har många reflexer, vissa är nödvändiga för överlevnaden och vissa är bara ett behöver för utvecklingen. Sugandet på materiella ting är en kombination av två reflexer eller sökandet efter en kontakt. (1) T.ex. När barnet vänder huvudet mot bröstvårtan som då berör deras kind slår sug reflexen på och sätter igång ett ivrigt sugande när bröstvårtan kommer in i munnen. (2) Gripreflexen fungerar i stort sett så att allt som nuddar handflatan greppas.
Vid 6 månaders ålder försvinner i stort sett gripreflexen. Barnet kan nu hålla i lite större saker och vid 1 års ålder kan barnet sätta tummen mot pekfingret och plocka upp saker med precision.

1-4-årsåldern
Vid 13 månaders ålder kan ett barn ta sig upp för en trappa på alla fyra. En 3-åring kan gå upp och ner som en vuxen. Inlärningen är viktig för dessa rörelser givetvis men även muskler och nervkontroller måste samarbeta tillsammans för att allt ska gå korrekt till.Under dessa år förbättras talförmågan betydligt, hjärnan utvecklas väldigt fort i den här perioden. Barn lär sig genom att leka och leken har stor betydelse i uppväxten. T.ex. när ett barn leker med byggklossar eller färgglada leksaker så lär dom sig om fasta föremål, vad man kan göra med dom och hur dom känns i handen. Sand och vatten ger också kunskaper. Av modellera lär sig barnet att uppfatta former och själva skapa figurer och former.

Samhällsanpassningen börjar tidigt i och med att barnet måste bete sig på ett sätt som är okej för föräldrarna och övriga i omgivningen. Ett barn på 2-3 år vill inte äta med sked utan föredrar att använda händerna. Med lite uppmuntran och tillrättavisning lär sig snabbt barnet att börja använda sked. Det kan även räcka barnet sen en förälder som äter med bestick så vill barnet göra detsamma.

Trotsåldern är en ålder som dom flesta går igenom. När man är 2-3 år styrs man ofta av motstridiga impulser och lever med ett stort aktivitetsbehov. Temperamentsutbrott är vanliga och händer dagligen, barnets vanligaste fras under trotsåldern är ”jag vill inte” och detta kan bli lite jobbigt. Barnen blir ofta själviska och dom ska ha allt för sig själv. De delar inte med sig och ”dom kan själv”! Barnen äter med hela sig, mycket sölande och tvättande men detta är betydelsefullt för barnets självförtroende.

4-7-årsåldern
Mellan 4 och 7 års ålder sker inte så stora kroppsliga förändringar, men på det psykiska och sociala området utvecklas man snabbt. Hjärnan växer nu betydligt långsammare medan kropp, armar och ben växer i full fart. En 5-årig flicka har nu fullt utvecklade äggstockar med dom börjar inte fungera förens i puberteten, då de stimuleras av hormonerna.

I 4-5-årsåldern blir de flesta barn mer självständiga. Dom drar sig inte till modern och fadern lika mycket med, vågar med och tar egna initiativ. 5-åringar kan utan problem springa, hoppa och stå på ett ben. De kan borsta tänderna, kamma sig och andra nödvändiga saker såsom att torka sig efter ett toalettbesök. En 5-årings bild av människan är mycket mer realistisk än en 4-årings. 5-åringen har det lättare för att följa ett spels regler och för att fullfölja något påbörjat. 5-åringen kan även sätta ihop långa och mer avancerade meningar och berätta korta historier. Ordförrådet har ökat från 4-åringens 1500 till 2200 och grammatiken behärskas så gott det går. Vikt och längd ökar, medellängd/vikt är ca: 105-125 cm, 25 kg.

7-11-årsåldren
Under perioden från 7 år fram tills att man kommer in i puberteten sked stora förändringar i tillvaron för det flesta barn. När skoltiden börjar i 6-7-årsåldren så sker det många presentationer mellan lärare och elever. Barnens socialitet växer kraftigt i och med att de skaffar vänner och knyter sig till lärarna. De nya bekantskaperna ger ett stor inflytande på barnen. Barnen blir mer självsäkra och tar nya steg in i livet. Dom lämnas mer eller mindre att klara sig själva och i vissa tillfällen klarar dom sig bra utan föräldrarna.

Frigörandet från föräldrar och syskon, som hittills har gett trygghet är en viktig händelse under denna period. Barnen börjar tidigt att sträva efter friheten att T.ex. få gå själv till skolan, få egen nyckel till bostaden och att gå till fritidsgårdar mm. 9-10-åringar är så pass självständiga så att dom föredra att tillbringa fritid med jämnåriga istället för föräldrarna.

Men barnen förblir beroende av sina föräldrar och den kontroll föräldrarna har över sitt/sina barn har stor betydelse för barnets sociala och moraliska uppfostran. Barnen är även beroende av föräldrarna för sitt behov av kläder och mat, ömhet och uppmärksamhet.

Tillsammans med djur får barn en annan syn på värkligheten och dom får en blick in i djur livet. När ett barn är 9-11 år så känner dom till ca: 30 djurarter och ca: 50 växter, träd och blommor.

När man är mellan 9-11 ljuger man sig oftast ur alla knipor som dom själva har försatt sig i. Genom detta förlorar föräldrarna tillit och tror att barnet ljuger nästa gång igen.

Puberteten
Uttrycken pubertet och ungdomstid används lite hur som helst och begreppen blandas ofta ihop trots att dom har olika betydelser. Puberteten är den period då man når den fysiska mognad som är nödvändig för att man ska kunna fortplanta sig. Puberteten leder ofta till en sexuell mognad. Men det är inte bara kroppsliga ändringar som sker utan andra ändringar som skildrar barnet mot den vuxna människan.

Puberteten markerar alltså övergången från barn till vuxen. Puberteten inträffar ca: 2 år tidigare hos flickan än hos pojken. Flickor i åldern mellan 11-14 är i regel längre än pojkarna, väger mer och är mer mogna än jämnåriga pojkar. Vid 11-12 års ålder börjar det ske små könsutvecklingar. Från 13-14 års ålder växer pojkar snabbt, målbrottet träder in och de får pubesbehåring.

Ungdomstiden
Ungdomstiden är den tid livet man frigör sig från hem och föräldrar. Kroppslig sett är han eller hon nu fullvuxen både fysiskt och psykiskt. Nu dominerar sexuella intressen allt mer och dom vill skapa sin egen tillvaro. När man är 18-20 så är det vanligt att man börjar fundera på att skaffa barn, egen lägenhet och leva sitt eget liv

Barn i 15-16-årsåldern har barndomsåren bakom sig men dom har ännu inte vuxna. De har starka behov att tillhöra en grupp som de känner samhörighet med och kan ge dom den status som de inte får i de vuxnas värld. Gruppens typ och sociala struktur varierar från ungdomsgäng med medlemmar av samma kön till äldre blandade grupper med andra gemenskaper såsom språklig gemenskap och att dom har samma intressen som T.ex. sport eller musik.

Den nästan vuxna människan
När ungdomstiden är förbi och individen är på väg in i vuxenåldern är den fysiska kapaciteten som störst. Musklerna är välutvecklade och reaktionstiden är kort. Därför är det oftast personer under 26 år som ängar sig åt dom mest krävande och slitsamma fysiska aktiviteterna medan mindre krävande sporter såsom golf kan passa till en 60-åring.

I flera samhällen betraktas man som vuxen när man kan försörja sig själv, har skaffat familj och gifter sig.

När vi nått vuxen ålder är vår personlighet färdigutvecklad, då kan vi börja leva efter vad vi har lärt oss och skaffa oss specialutbildning. Det kan ske på många sätt T.ex. vi lär oss med genom att studera vidare, lära sig av någon mer erfaren person på en arbetsplats mm.
Vilken form av utbildning man än väljer innebär det att man utvecklar sina sinnen och bygger på sina förmågor. I industrialiserade samhällen skaffar sig ca: 1 av 12 ungdomar högre utbildning innan dom går ut i arbetslivet och eventuellt skaffar familj.

Förälskelse innebär sexuell attraktion och gemensamma känslor, drömma och tankar. De lägger grunden till ett starkt samband mellan mannen och kvinnan som leder till starka skydd mot livets hårda motgångar. Genom att vara tillsammans lär de unga känna varandra kommer att komma underfund med om dom ska leva ett liv tillsammans, om dom har samma livssyn och tankar om framtiden.

Den vuxna människan
I nästan alla samhällen hör åren mellan 30 och 45 till de bästa i en människas liv. Trots att deras ålder har stigit betyder det inte att deras fysiska förmågor har blivit sämre och detta bevisar T.ex. att Edmund Hillary var 34 år och Tenzing Norgay 39 år när de båda besegrade Mount Everest och att besättningen på Apollo 10 var närmare 40 när dom for till månen med en hastighet av 40000km/h. Denna åldersgrupp utmärks av fysisk uthållighet, moget omdöme och stabil personlighet.

Känslor och kontakter mellan föräldrar blir starkare med åren. De kan ofta ha samma intressen och få rikligt med utbyte av samvaron. Föräldrarna kan dela med sig av sin livserfarenhet och barnen kommer kanske med nys friska synpunkter.
När barnen börjat skolan går många hemarbetande mödrar ut i arbetslivet igen. Utöver sina yrkeskunskaper har de nu värdefulla erfarenheter av barnavård, hushållsarbete och ekonomi.

Den senare medelåldern
Den senare medelåldern är ofta en tid av stor skapande kraft och målmedvetenhet.
Erfarenheter och kunskaper gör att man även nu kan man framgångsrikt tävla psykiskt mot dom yngre generationerna men fysiskt har dom nu inte en chans, en 30-åring skulle utan några problem springa ifrån denna 60-åring.

Denna generation har lämnat föräldraansvaret för ett bra tag sedan och känner friheten med detta, men mitt i allt kan det dyka upp barnbarn som tar upp plats i vardagen. Barnbarnen kanske behöver passas ifall föräldrarna behöver lite fritid, då är det föräldrarnas ansvar att ta hand om barnet under den tid dom är borta.

För både män och kvinnor är det viktigt att dom sexuella aktiviteterna inte mattas ut, men det händer ofta efter att man är 50 år gammal. Att intresset för det sexuella hos vissa män beror bara delvis på att könshormonproduktionen minskar. Ofta ligger problemet i att jobbet tar all energi efter som den fysiska förmågan har blivit sämre med det beror också på att det kondition som dom en gång har haft är spolierad av cigaretter och mediciner.

Ålderdom
De fysiska förändringar som sker i samband med hög ålder är bara en fortsättning och acceleration av processer som redan pågått i många år. Alla våra sin...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Människans åldrar

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2006-05-29]   Människans åldrar
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=6437 [2022-07-05]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×