Org och ledarskap

9704 visningar
uppladdat: 2006-05-31
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Förberedelse inför prov – Organisation och ledarskap

3:2 Jämför två olika ledarskapsteorier.

”Ledarskap innefattar en process som gör att en
individ påverkar en grupp individer att uppnå ett
gemensamt mål” - (Nourhouse,2001)

Men alla dessa ”individer” (ledare) har olika sätt att uppnå denna process. Jag ska jämföra två olika ledarskapstilar. Den ena är den auktoritära ledarstilen och den andra är den demokratiska ledarstilen.

Den auktoritära ledaren: fattar själv beslut och ger andra uppdrag att
utföra klart definierade uppgifter. Ledaren vill att gruppen ska jobba som han själv tänkt ut och bestämt. Det är oftast tidseffektivt men utvecklar dock inte deltagarna inom gruppen. Ledaren betraktar sig själv inte som en del av gruppen utan håller en viss distans.

Medan Den demokratiska ledaren: kännetecknas av att han låter
Gruppmedlemmarna aktivt ta del av planering och genomföranden.
Ledarrollen består i att finnas till hands när någon behöver råd och
hjälp samt aktivt samarbeta med gruppmedlemmarna och stimulera
kommunikation inom gruppen. Ledaren uppfattar sig som en del av gruppen.

Naturligtvis blir det väldigt olika stämning inom grupperna, beroende på vilden ledarstil som tillämpas. Det demokratiska ledarskapet leder till en jämnare och högre kvalitet på arbetet, medan det auktoritära verkar ge en störts kvantitet.
Dessa två ledarstilar i sig är väldigt bra. I vissa tillfällen då man tex inte har tid att sätta sig ner och diskutera och tycka till kan den auktoritära ledaren vara bra till hands. Medan det utförandet som skulle göras kanske skulle ha blivit bättre genomfört och dessutom gynnat medarbetarna om det hade funnits en demokratisk ledare.4. Varför behövs kvalité i en organisation och hur kvalitetssäkrar man sig.

För att nå framgång måste varje tillfälle att stärka kvalitén tas tillvara.
Kvalitet behövs för att:

• Få bättre konkurrenskraft på både kortare och längre sikt.
• Få nöjdare kunder.
• Kunna göra kostnadsbesparingar.
• Få samarbetsförbättringar.
• Få högre PR


Mätningar har visat att brister i kvalitet leder till så mycket extraarbete som kan uppgå till 5-15% av omsättningen.
Man brukar säga att ”hög kvalitet ger hög produktivitet, vilket ger hög lönsamhet” och det kan man visa med denna modell:En kvalitetsmedveten organisation garanterar hög kvalité på alla åtaganden. Och de kvalitetssäkrar sig genom att använda sig av TQM – Total Quality Management. TQM är managementstrategi som syftar till att få medvetenhet om kvalitet i hela den organisatoriska processen. TQM har utbredd användning inom tillverningsindustri, utbildning och tjänsteindustri.

Man kan också använda sig av Iso 9000-serien som är en sorts kvalitetssystem som tagits fram av den internationella standardiseringsorganisationen. ISO 9000-serien bygger på många kunniga människors erfarenhet av kvalitetsstyrning och därför har ISO 9000 fått stor genomslagskraft.1. Redogör och belys en motivationsteori (Maslow)

Abraham Harold Maslow född 1908 var en amerikansk psykolog. Han är mest känd för sin behovshierarki, en teori om motivation hos människor.
Behovshierarkin eller behovstrappan är en förklaringsmodell inom psykologin för hur människor prioriterar sina behov och den skapade han 1947. Teorin nämner behov i fem nivåer.

Den primära iden innebär att behoven på en lägre nivå måste vara tillfredsställda innan högre mål blir viktiga för individen.

De fem behoven enligt Maslow är
1. kroppsliga behov
2. behov av trygghet
3. behov av gemenskap och tillgivenhet
4. behov av uppskattning
5. behov av självförverkligande


Maslow själv definierade dessa behov i en sorts successiv hierarki, men inte i någon tydlig trappa. Flera behov finns samtidigt, enligt Maslow, men individen prioriterar något av dem. Metaforen med trappor har senare skapats för att göra modellen tydligare.

Den ser ut såhär:Innan behoven på en lägre nivå är tillfredsställda, kan man inte gå upp till nästa steg i trappan, och på samma sätt fungerar det med tillfrisknande: innan du ger kroppen vad den behöver, kan du inte ta itu med de psykiska behoven, eftersom de helt enkelt är undertryckta tills d...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Org och ledarskap

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2006-05-31]   Org och ledarskap
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=6470 [2023-02-06]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×