Hur styrs Sverige?

29 röster
36646 visningar
uppladdat: 2006-06-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Hur styrs Sverige?

1. Vilka är landets fem olika maktcentrum och berätta vad det är som gör dem till maktcentrum?
Våra fem maktcentrum är:
Riksdagen: beslutar om skatter, lagar till staten och stadsbudgeten. Riksdagen kontrollerar också regeringen och utser statsminister.
Regeringen: lägger fram propositioner (förslag) till riksdagen och ser till att riksdagens beslut verkställs.
Marknaden: påverkar Sveriges ekonomi. Marknaden påverkar skatteinkomster för staten, kommunerna och landstinget.
Medierna: är med och styr samhällsutvecklingen genom nyhetsförmedling, opinionspåverkan och information.
Domstolen: den dömande makten.
Alla dessa har folket bestämt ska finnas och fungera som dom gör, och det gör dem till maktcentrum. Folket har ju makten.

2. Sverige är ett demokratiskt land, vad menas med det?
Sverige är ett demokratiskt land och det innebär att folket får vara med och bestämma hur Sverige ska styras. Man får rösta vid val om man fyllt 18år och har då en chans att göra sin röst hörd. I en demokrati behandlas också alla lika inför lagen. Att Sverige är ett demokratiskt land bidrar till att det råder fred i Sverige också. Tänk om Sverige varit en diktatur är en/flera hade makten.

3. När blev Sverige en demokrati?
Sverige blev e demokrati 1921 även om demokrati använts en längre tid tillbaks.

4. Varför behöver vi ha demokrati?
Att vi lever i ett demokratiskt land är viktigt därför att alla har rätt att ha en egen åsikt, religion, etnisk bakgrund. I en diktatur kan man bli satt i fängelse för sina åsikters skull. Alla står också lika inför lagen i en demokrati, även om man är mörkhyad, vit, rik eller fattig. Det är också viktigt att i en demokrati får alla vara med och bestämma.

5. Vad menas med expertvälde?
Med ett expertvälde menas det att en grupp experter har makten i ett land. Inga folkvalda finns och en demokrati skulle splittras. I Sverige råder inte expertvälde.

6. I häftena står ingenting om diktatur men vad är det?
Motsatsen till demokrati är diktatur. En diktatur är när en eller flera människor har makten. I en diktatur har folket ingen talan om hur landet ska styras. Folkvalda förekommer inte inga val hålls. Adolf Hitler, Josef Stalin och Saddam Hussein har alla varit diktatorer.

7. Jämför demokrati och diktatur?
Om man skulle jämföra demokrati och diktatur finns det stora skillnader. I en demokrati styr de som folket vill ska styra landet. I en diktatur förekommer inte detta. Då har en eller flera människor makten och folket har ingen talan, de ska bara lyda. I en demokrati står alla lika inför lagen men i en diktatur kan de med stort inflytande slippa undan lagen. I en demokrati hålls också folkomröstningar, det händer inte i en diktatur.

8. Vad är det som kan hota demokratin i Sverige? Vad kan man göra för att demokrati inte ska hotas?
Det som kan hota demokratin i Sverige är terrorgrupper och politiska extremister som kan störa viktiga samhällsfunktioner, eller mörda högt uppsatta personer. Men så länge demokratin är stark hos folket är det ingen fara. Sätt att skydda demokratin finns redan. I skolan lär sig barn om demokrati och hur den fungerar. Medierna granskar den politiska maktutövningen och ger kommentarer, kritik och håller debatter. Politiker måste föregå som bra förebilder och fatta viktiga beslut. Vi medborgare ska också värna om demokratin genom att utöva de politiska rättigheterna och skyldigheterna.

9. Välj att berätta om ett parti; ideologi, partiledare, människosyn och något som partiet tycker är viktigt att jobba för.
Kristdemokraterna:
Kristdemokraternas ideologi bygger på att de vill värdesätta både den enskilde människan och olika gemenskaper i samhället, som föreningar, familjer och företag. Kristdemokraterna vill ge varje människa makt att forma sitt liv. Politiska beslut ska utgå från varje människas lika och unika värde. Kristdemokraterna tycker också att näringslivet är viktigt och satsningar på vård, skola och rättstrygghet.

10. Vilka val kan du rösta i när du har fyllt 18år?
När jag fyllt 18år kan jag rösta i kommunala val, riksdagsval, personval och val till landstinget.

11. Hur många röster måste ett parti ha för att komma in i riksdagen?
Minst 4% av rösterna eller 12% i en valkrets.

12. Vad är personval?
Ett personval är när man röstar på en person snarare än ett parti.

13. Hur bestämmer man vilket/vilka partier som hamnar i regeringsställning? Vilka fyra olika ”regeringar” finns det?
Om det blir regeringsskifte i Sverige måste den nuvarande regeringen avgå. Det är statsministern som går till riksdagens talman och lämnar in sin egen och regeringens avskedsansökan. Därefter samråder talmannen med alla riksdagspartier och föreslår en ny statsminister. Det är statsministern som utser sin egen regering. Riksdagen står över regeringen och kan avsätta den genom en misstroendeomröstning, då har regeringen fått en majoritet mot sig och måste avgå.
Det finns fyra olika regeringar:
Majoritetsregering: mer än 50% av regeringens stöd.
Minoritetsregering: mindre än 50% av regeringens stöd.
Koalitionsregering: flera partier i regeringen.
Samlingsregering: nästan alla partier sitter i regeringen, förekommer i krislägen.

14. I Sverige finns det fyra grundlagar som styr landets konstitution, vilka är dessa fyra grundlag och hur kan man ändra en grundlag?
De fyra grundlagarna:
Tryckfrihetsförordningen: grundlag om tryckfrihet.
Yttrandefrihetsordningen: grundlag om yttrandefrihet.
Successionsordningen: grundlag om tronföljden. Den förstfödde ska ärva tronen.
Riksdagsordningen.
Att ändra en grundlag är svårare än att ändra en vanlig lag. Riksdagen måste ta ett sådant beslut två gånger och ett riksdagsval måste äga rum mellan de två besluten. Riksdagen måste också godkänna samma beslut som togs av den förra riksdagen.
Hur fungerar riksdag och regering?

15. Hur och när inleds valåret?
Ett riksdagsår kallas för riksmöte. Riksmötet börjar varje år i mitten av september utom när det är valår. Varje år börjar med allmän motionstid. En motion är ett förslag från ledamöter i riksdagen. Vid allmän motionstid får vem som är ledamöter lägga ett förslag. Regeringen lämnar också in en budgetproposition vid valårets början.

16. Vem leder riksdagens arbete?
Det är talmannen som leder riksdagens arbete. Till sin hjälp har han också tre vice talmän

17. Vad är riksdagens huvuduppgift och vilken är regeringens huvuduppgift?
Riksdagens huvuduppgift är att representera folket och göra Sverige bättre. Riksdagen ska också granska regeringens arbete. Regeringens huvuduppgift är att ge och verkställa förslag.

18. Vad gör riksdagens utskott? Vem sitter i utskotten? Ge exempel på ett par utskott?
Det finns 16 fasta utskott i riksdagen. I riksdagen ska varje ärende förberedas i ett utskott innan ett beslut fattas i kammaren. Utskotten tillsätts vid början av varje valperiod, d.v.s. efter ett riksdagsval. I ett utskott sitter minst en från varje parti och partierna föreslår själva sina representanter. Om man har fler platser i riksdagen har man då också flera platser i utskotten. Utskotten är de som gör det grundläggande riksdagsarbetet, bevakar EU-frågor och utvärderar tidigare riksdagsbeslut. Varje utskott är specialiserat på ett område. Det finns bl.a. bost...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Hur styrs Sverige?

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2012-10-08

    Tack tack tack tack så enormt mycket för den här "artikeln", den har hjälpt mig så sjukt mycket! TACK!

Källhänvisning

Inactive member [2006-06-01]   Hur styrs Sverige?
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=6490 [2020-04-06]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×