Atombomben

1 röster
8279 visningar
uppladdat: 2006-06-09
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Uppbyggnad och funktion :

Fissonbomber kallade atombomber är ett explosivt kärnvapen. Atombombens styrka mäts i kiloton och megaton. För att en stor explosion ska ske måste en atombomb innehålla ca 50 kg uran eller 16 kg plutonium. En atomexplosion tar ungefär 550 miljondels sekund. Precisionen och materialen i en bombuppbyggnad beror på atombombens effekt. Det sämsta som kan hända är att materialet sprids som ett radioaktivt damm i explosionsområdets närhet. I bästa fall så uppstår en kraftig explosion som slår ut stora områden och utgör en EMP-strålning. En konstruktör kan få sin bomb att hamna var han vill.
Hur stor effekten blir av en kärnladdning beror på vilken höjd man låter den detonera.

Höghöjdsdetonation: Sprängs i den övre atmosfären. Då skadas ingen av tryckvågen eller strålningen. Bombens EMP kommer att maximeras. Det kan då slå ut oskyddad elektronik. Det krävs bara 4-5 bomber för att slå ut all elektronik i hela USA eller Ryssland.

Luftdetonation: Sprängs några kilometer över markytan. Luftdetonation fungerar effektivast mot städer,trupper,fartyg och flygplan. Bomberna över Nagasaki och Hiroshima var luftdetonerade.

Markdetonation: Kommer i kontakt med marken, en massa kommer då kastas upp i luften och joniseras. Explosionen bildar en krater. Stoftet kommer att föras med vinden efter det kommer ett så kallat svampmoln att bildas. Denna metod fungerar mot skyddade punktmål. Som bl a missilsilos eller bunkrar eller ett kraftigt nedfall.

Underjordsdetonation: Denna metod används enbart under jorden då det inte påverkar den fysiska och ekologiska förstörelsen. Detta används inte i krig.

En kärnladdningsexplosion åstadkommer skador främst genom att ett eldklot bildas med ett sken som är 3 gånger starkare än solens.

Ljus och värmestrålning: Bländar eller förstör synen. Värmestrålning ger brännskador. Detta beror naturligtvis på avståndet och laddningens storlek.

Joniserad strålning: Används vid röntgenundersökning, varken känns eller syns. Det finns två typer av denna strålning. Initialstrålning och kvarvarande strålning. Initialstrålning kommer från eldklotet under den första minuten. Strålningen är mycket stark och svår att skydda sig mot, men avtar fort. Kvarvarande strålning förekommer efter explosionen och kommer från det radioaktiva stoft som sprids. Detta kan leda till död men det beror på hur kraftig den är och hur lång tid man blivit utsatt. Av en svagare strålning kan man få illamående,kräkningar och kanske medvetslöshet. Denna strålning ger förhöjd cancer.

Stötvågen: Den färdas från början med överljushastigheten, och senare till ljudhastighet. När vågen passerat sjunker lufttrycket efter några sekunder till det normala. Följt av en ny våg och efter ca 10 sekunder är lufttrycket normalt igen. Stötvågen kan utan problem slita sönder hus och jämna dem med marken.

EMP-strålning: Drabbar elektronik. EMP ger störst effekt då laddningen detonerar på höga höjder.

• Tryckvåg, 40-60% av energin.
• Värmestrålning, 30-50% av energin.
• Joniserande strålning, 5% av energin.
• Radio aktiva nedfall, 5-10% av energin.

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Atombomben

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2006-06-09]   Atombomben
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=6564 [2022-05-24]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×