Psykologiska perspektiv

64 röster
256945 visningar
uppladdat: 2006-06-13
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Vad menas man med det ?

Det vill säga att inom psykologi (läran om hur människor upplever eller beter sig i olika situationer och handlingar, som har syfte att beskriva ,tolka och förutsäga vad vi gör) .
Det finns olika perspektiven och synsätt för att göra en förståelse eller en uppfattning som hur vi människor tänker och rationerar som vi gör beroende på en specifik händelse.
Det vill säga att om man inte mår bra på grund av någon typ trauma (händelse som påverkar negativ en person) som man haft länge t.ex. Mörk rädd eller någon typ av fobier. Behandlas genom en psykoanalys (behandlingsmetod baserad på en teori användare av Sigmunds Freud) eller terapi som kommer ätningen längs ner i barndomen eller i personen tankar med den meningen att förstå eller ha en uppfattning varför den där individer har den trauma.
De olika perspektiven beskriver människor beteende från olika synvinklar.
Alla olika psykologiska perspektiv har uppbyggt sin egen teori.
(ur häften ”utdrag från psykologi av Lennart Levander”)
Olika typer av psykologiska perspektiven är: Den biologiska perspektiv, det psykodynamiska, det behavioristiska, det humanistiska, det kognitiva och det socialpsykologiska perspektivet.

BIOLOGISK PERSPEKTIV: det är arvet som styr utvecklingen.

BEHAVIORISTISKA PERSPEKTIV: inlärningspsykologi, att när man föddes är som en vitt papper som man ska fylla i t.ex. om man inlärt ett barn kunskaper för att bli läkare så ska det bli.

PSYKODYNAMISK PERSPEKTIV: den mest välkända av alla perspektiv grundar sig i Freuds utvecklingsteori som ger en stor vikt vid barndomen .
I den här perspektiv har arvet och miljö en viktigt betydelse.
Freud insåg att arvet ger oss drifterna och miljö lär oss handskas med.

HUMANISTISKA PERSPEKTIV: det som skiller oss från djuren, den fria viljan och strävan efter självförverkligande.
Vi uppfattar vår situation och utifrån det fattar vi beslut om hur ska vi handla.

KOGNITIVA PERSPEKTIV: menar att människor är framför allt en tänkande varelse med en intellektuell funktion. t.ex. tänkande, språk, minne och perception i centrum .Som kan påverka oss men vi kan även påverka våras tankar.

SOCIALPSYKOLOGISKA PERSPEKTIV: i det här perspektivet har miljö en stor påverkande.
Den visar som hur människor reagerar i sin beteende i en viss grupp t.ex. normer, regler och värderingar, kommunikation, grupprocesser ,påverkan och ledarskap.


Diskussion om Anton ;

Om man ser Antons fall på ett biologiskt perspektiv kan man säga att Antons föräldrar genom sina arv eller gener har transmitterat deras beteende som en negativ förebild i sin utveckling liksom Antons ärftlig beteende är en mönstret att följa t.ex. föräldrar missbruk.


På en PSYKODYNAMISK synsätt är Anton ett barn som visar i sin beteende att han behöver sina föräldrar som är inte med i hans utveckling och därför han har kommit i konflikt i sin inre personlighet och sin omgivning.
Den psykodynamiska teori är baserad som en viktig punkt vid barndomen, syfte är att barnen och föräldrar ska vara med eller aktiva i samspelet. Föräldrarna uppgifter är att tillgodose barnets behov samt visar gränserna så att den behovstillfredsställelsen inte ska vara skadlig för barn och det är därför måste Antons beteende bli handskas i god tid med hjälp av både föräldrar och miljö. Om man inte stödjer Anton kan det förekoma många olika problemen eller kriser i sitt vuxenliv. t.ex samma mönstret hos föräldrar .


Om man ser Antons fall på ett behavioristiskt perspektiv kan man säga att tons föräldrar genom sina problem och erfarenheter därmed själva omgivningen där Antons har uppväxt har blivit en negativ förebild i Antons utveckling. Slutligen Föräldrarna och omgivningen har inlärt det lilla barnet att bete sig på det sättet som han gör nu.
Hjälpen kan det vara att placera honom ifrån föräldrarna en periodvis tills föräldrarna ska vara mest tåliga eller bemannad för att ta hand om sitt barn.

På ett Humanistiskt perspektiv är Antons situation en fri vilja som en typ av reaktion framför de andra medlemmarna .Det vill säga att barnen har en behov att yttra sig och det är vad han gör på det sättet som hans förmåga eller ålder kan visa det .Beslutet är att Antons beteende ska bli kopplad vid hans liv och upplevelser detta gör en förståelse eller kan tolkas som en typ av strävan för det där liv som har lever i.
Hjälpen som han kan få inom det perspektiven kan vara att Antons inom ett mellanspel med föräldrarna tillgodose hans behov på en sätt så att Anton kan känna sig mätt på något sätt om det kan förklara så .Då skulle han kanske fylla den där tomhet som han hade i sig.


Den Kognitiva perspektiv kan visas att Antons tankande anpassar sig i den där omgivningen där han lever i .Det vill säga att Antons hemuppfostran och hemmiljö har påverkas i stor sätt i sin handling oss de andra barn .
Antons inlärning har inte varit så bra till och med han kom till skolan och träffade sin lärarinna som bryr sig om hans situation
I det perspektivet är Antons intellektuella tolkning en betydelsefull punkt för att kunna förstå sin omgivning. Hur mycket den här förståelsen hos honom är utvecklad beror mycket på hans föräldrar och miljö.
Hjälpen som Anton kan få inom den där perspektivet är att Anton ska komma in i en noggrann grupp både hemma som i skolan där han kunde utvecklas sina känslor, tankande och kunskaper för att kunna gå vidare.

Inom det sista perspektivet som är den psykosociala ser man Anton som ett blyg och rädd barn med mycket sparade energi som använder på olika andra sättet än den som han skulle .Anton inom den här perspektiven beskriver sig som en barn som har blivit påverkad av sina föräldrar...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Psykologiska perspektiv

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

 • Inactive member 2009-01-27

  kanske skulle vara bra med nåpgra nackdelar med perspektiven

 • Inactive member 2010-01-25

  Förklaringen av Psykologiska perspektiv är tydligt och perfekt.

 • Inactive member 2010-09-02

  Jätte bra skrivet och förklarat! När skrev du den här uppsatsen och i vilken bok fick du alla dina svar?

 • Inactive member 2014-01-10

  Det är jätte bra förklaring och lätt att förstå. Perfekt!

 • Inactive member 2015-03-14

  Varför är det viktigt att förstå flera olika psykologiska perspektiv

 • Inactive member 2016-11-09

  Perpekt men det är bra om finns nackdelar också, men tack för det 😊

Källhänvisning

Inactive member [2006-06-13]   Psykologiska perspektiv
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=6579 [2023-02-07]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×