Vindenergi

5 röster
9417 visningar
uppladdat: 2006-07-24
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Vindarnas rörelseenergi är en av de äldsta av våra energikällor, och har använts sedan 600-talet i Persien för att mala säd. Den har senare använts till andra saker, t ex för att pumpa vatten; väderkvarnarna i Holland. Det var först i början på 1900-talet so den började användas för att utvinna el.

Ungefär 0,7 % av solens strålar omvandlas till rörelseenergi genom vindar. För att utvinna energi ur vindarnas rörelser används stora vindkraftverk där en generator är kopplad till en rotor. Rotorns rörelser omvandlas sedan från rörelseenergi till elektricitet i en generator. (Högst 59,3 % av vindarnas rörelser kan omvandlas till energi, men snittet är 40-45 %, då vindarna varierar i styrka). Vindkraftverk placeras på stora öppna ställen, oftast vid kuster eller precis utanför kusten eftersom det är blåsigast där. Vindkraftverk är byggda för att användas när vindarna är mellan 3-25 m/s. Maximal effekt uppnås vid 17 m/s, då generatorn når sin fulla kapacitet, vid högre vindhastigheter än så, vrids rotorbladen några grader så att mer vind passerar.

Så här fungerar ett vindkraftverk:

1. Vinden får rotorbladen att rotera.
2. Turbinaxeln roterar och får generatorn att alstra energi.
3. El transformeras till högspänning och skickas ut i el-ledningarna

I Sverige finns det idag 706 vindkraftverk, 0.8 TWh per år, det är endast 0.5 % av landets energiförbrukning på 700 TWh per år. Vindkraft är en energikälla som används relativt lite. Av hela världens energiförbrukning kommer mindre än 0.1 % ifrån vindenergi. Men vindkraften växer hela tiden (med ca 30 % varje år runt om i världen) och uppskattas vara uppe i 15 TWh i Sverige vid omkring 2015.

Vindenergi är en förnybar energikälla och relativt ofarlig för miljön. Vindkraftverk avger inga utsläpp eller föroreningar och ger inte bestående skador till omgivningen och miljön. De kan dock störa djurlivet, olika fågelarter, tillfälligt. Men skadorna är väldigt små i jämförelse med andra vanligt använda energikällor som t ex kol och olja. De är också relativt billiga i drift och kan därför vara ett bra alternativ till skadliga, icke förnybara bränslen som t ex kol, olja, kärnkraft. Men det kan vara svårt att hitta bra platser med en jämn och kraftig vindstyrka och stora öppna ytor. Dessutom behöver kraftverken stora betongfundament för att stå stadigt, så därför kan man inte placera de på djupt vatten.

Vindkraft är en energikälla som växer fort runt om i världen, speciellt nu på senare år när man blir mer och mer miljömedveten. Även om andelen el som kommer från vindkraft nu är mindre än 1 % runt om världen, och runt 0,5 % i Sverige, så räknar man med att vindkraften,
tillsammans med vattenkraften, kommer spela en viktigare roll i framtiden.

Många av de miljöfarliga energikällorna håller nu på att bytas ut mot ofarliga, förnybara alternativ. Men de skadliga sätten att alstra energi dominerar fortfarande. Jag tycker att vind- och vattenkraften borde börja användas nu så att vi inte gör mer skada än vi redan har gjort, för om vi förstår miljön, så tar vi alla skada av det.

Egna tankar:
Jag tror att olja och kol, som används mest nu, kommer att vara de dominerande energikällorna i en ganska lång tid framöver. Men allt eftersom r...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Vindenergi

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2006-07-24]   Vindenergi
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=6637 [2022-07-01]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×