SEKTEN; Jonestown

5 röster
19570 visningar
uppladdat: 2006-08-22
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
SEKTER; JONESTOWN

En sekt är inte alltid religiös som många tycks tro, vissa ter sig som under begreppet filosofiska, psykologiska eller politiska. Men det finns även rörelser som maffian, som också kan klassas som sektliknande, vilka idag är mer vanliga i Sverige som ordnade sällskap så som militära organisationer med rasistiska åsikter eller som MC-gäng, typ Hells Angels eller Bandidos. Men flertalet aktiva sekter är i grunden religiösa föreningar.
Mina frågor och funderingar kring sekter är;

Vilka kan orsakerna vara att en människa dras in i en sekt? Tror jag att jag själv skulle kunna hamna i en sekt? Hur går sekten tillväga för att få nya medlemmar?
Hur kan man ta sig ur en sekt? Hur skulle politiker/samhället kunna agera för att hindra sekters spridning? Och hur ska vi hjälpa individer som vill lämna en sekt?
Vilka sekter jag tror är särskilt farliga och på vilka sätt de kan vara farliga?
Vad var sekten ”Jonestown”?

Vilka kan orsakerna vara att en människa dras in i en sekt? Tror jag att jag själv skulle kunna hamna i en sekt? Hur går sekten tillväga för att få nya medlemmar?
Oftast är det en människa som genom går någon slags kris eller en människa som är väldigt ensam. Och jag tror att vem som helst kan bli medlem i en sekt om ”de rätta förutsättningarna” ges. Lev dig in i dessa två hypoteser: Tänk själv att du exempelvis skulle mista din familj i en olycka men du klarar dig. Men du har nu mist din familj och ditt stöd. Bara en kort tid därefter träffar du en gemenskap där alla verkar bry sig om alla och de erbjuder dig värme och kärlek och de flesta som är i gemenskapen har egna erfarenheter från livets orättvisor, de har kanske också mist någon nära, de förstår precis vad du pratar om.
Eller tänk dig att din alkoholiserade pappa som alltid har suttit på bänken och supit så länge du minns, han har aldrig haft vårdnaden över dig och aldrig haft ett riktigt arbete eller ens garanterat tak över huvudet. Men han vill egentligen inget annat än att bli nykter, träffa dig, ha ett hem och ett arbete. Han vill bli respekterad som människa. Tänk dig att det kommer en grupp människor till honom och erbjuder honom att följa med dem och bo, arbeta, få mat, respekt, värme och kärlek. Jag skulle tro att de flesta skulle kunna hamna i en sekt om förutsättningarna blir sådana men själv klart är det kanske lättare att hamna i sådana församlingar om man har släkt/vänner/familj som är med där och de verkar må bra. Eller om man är en väldigt ensam och kanske deprimerad människa. Man kan säkert säga att det är så att ”svaga” människor lättare hamnar i en sekt, men borde det inte vara upp till oss strakare att i så fall rädda dessa svaga individer. Jag tror inte som mitt liv ser ut just nu och idag att jag skulle ansluta mig till någon sekt. Men vad framtiden har att bjuda på har jag ingen aning om. Vi får inte glömma bort att de som värvar medlemmar till sina organisationer inte går runt med en skylt runt nacken där det står; ”Anslut dig till min farliga sekt”. Nej, det är manipulativa människor som vet hur de ska bekräfta dig som människa som försöker att värva nya medlemmar. De kanske bjuder in dig på föreläsningar eller träffar för att debatterar kring vardagsproblem, och illustrerar dessa ur synvinkeln från deras lära. En del sekter inbjuder sina ”tänkbara medlemmar” på personlighetstester eller måltider, grattis.
Du kan stötta på sekter som söker medlemmar ute på gatan, centralstationen, högskolor, köpcentra och likartade platser där mycket folk naturligt samlas. Och säkert har du eller någon i din familj varit med om att ni fått flygblad stoppat i brevlådan, eller att någon sekt knakat på er dörr. En del sektmedlemmar framträder inte officiellt under sektens sanna namn utan man säger att man kommer från ett studieförbund eller att den aktuella insamlingen går till välgörande ändamål. Ingen grupp önskar framträda som en sekt, utan påstår sig istället ha tillgång till samhället ”goda” lära, och det låter väl inte så farligt eller så skräck ingivande.
Hur kan man ta sig ur en sekt? Hur skulle politiker/samhället kunna agera för att hindra sekters spridning? Och hur ska vi hjälpa individer som vill lämna en sekt?
Att bli medlem i en sekt är mer än enkelt därför detta är önskvärt av de övriga medlemmarna. Men att ta avsked ifrån en sekt är mer än svårt. Somliga uttrycker det som nästintill en omöjlighet. Det krävs oerhörd stryka av individen och stöttning från samhället sida för att gör ett sådant kliv. Tyvärr, jämförs det ofta med ett beslut om att leva eller inte leva. Och visst är det i allra högsta grad i mina ögon ett så stort beslut också, men det valet kanske inte är så lätt som det låter. Och jag tror att vi i samhället gör det felet att vi tycker att det är så självklart att man inte ska vara med i någon sekt och tror att det är störda människor som får skylla sig själva om de valt att vara med i någon sådan organisation. Men vi får inte glömma att det är samhället som själva format behovet individen kände av denna grupp och sveket som gjorde att individen sökte hjälpen i en sekt. Detta låter krasst och lite som att dra allt över en kant men så tycker jag om man ska dra det till sin spets. Det är människor som valt att hellre inte leva än att leva. De en gång valt att hitta en flykt väg ifrån sitt gamla liv. Frågorna som vi i samhället bör ställa oss är då; Varför har de valt denna väg?
Hur kan det vara så att de just då i det ögonblicket kände sig mer omhändertagna och älskade av denna sekt än av ”vårt skyddade samhälle”?
En del sekter bekostas till viss del igenom att nya medlemmar säljer sina hem och flyttar in i sektens kollektiv, och de skänker allt de har till sekten, i sådana sekter för de oftast inte ens ha några egna pengar. Tänkt dig då in i hur svårt det måste vara att lämna det enda som man är delaktig i och tror att man äger till ingenting. Det måste alltså även finnas en ekonomisk stöttning. Jag tror att sektbildning eller medlemskap är ett symtom på ett mycket tidigare samhällsproblem än just sekten! Vi måste bli bättre på att motverka mobbning, ensamhet, dålig ekonomi för ensamma människor osv, vi måste bygga upp ett tryggare nätverk för ensamma, utstötta eller krisdrabbade människor som håller även när det blåser lite. Och givetvis borde vi informera mer i skolan om sekter, redan i sjuan. Och kanske en linje som man kan ringa om man vill ha hjälp och stöd, precis som det finns ”sluta röka linjen”, ”AA och NA- hjälpen”, ”jourhavande präst” och ”Bris” så borde det finnas en linje för människor som behöver hjälp att komma ifrån en sekt eller har nära och kära som behöver hjälp. Och det borde definitivt vara förbjudet att sända exempelvis en föreläsning som sekten ”Livets Ord” gjort från tv, de borde också bli förbjudet att knacka dörr för att dela ut material, de kan iså fall läggas i brevlådan. Det kan ju exempelviss vara en ungdom som öppnar dörren, och de kanske har svårare att mota bort dem. Jag tycker att det är oetiskt att de inte är förbjudet med dörrknaknings metoder.
3. Vilka sekter jag tror är särskilt farliga och på vilka sätt de kan vara farliga?
Jag tror och tycker att sekter som uppnår ett av dessa kriterier är farliga;
– Betvingande entusiasm till en persons vision eller företeelse,
– Utnyttjande av omoraliska manipulativa eller hotande metoder för att omvända medlemmar mot sina familjer, släktingar och vänner.
– Grupptryck eller mobbning.
– Informationskontroll, medlemmen får inte titta på tv, läsa tidning eller ringa vart man vill.
– Medlemmarna får inte ha ett eget kritiskt tänkande, detta kan då exempelviss anses syndigt.
– Det finns strängt hållna regler med straff om man bryter mot dem.
– Påtagliga skillnader på synen av mansroller och kvinnoroller, vilket så gott som alltid leder till att kvinnorna blir helt underkastade männens maktlystnad. Och där synen på barnens fostran är i hög grad diktatorisk och medför mentala och kroppsliga kränkningar.
Om en sekt uppnår några av dessa kriterier så anser jag att de är direkt hotande mot individens person och därför farliga och destruktiva.
Det finns idag i världen tyvärr massor av grupper som lever upp till alla dessa kriterier och till och med fler.
Två sekter som jag tycker är rent utsagt ruskiga var ”Jonestown” och är ”Waco” där man tvingade barnen att med föräldrarnas kännedom ha sex med överhuvudena. Men även i den svenska sekten ”Sexsekten” grundad och under ledning av Hans Scheike användes barn och kvinnor könsligt av medlemmarna. Jag tycker att de flesta sekter är farliga då jag finner det onaturligt att vara fanatiskt. Men jag har valt att skriva lite mer om sekten ”Jonestown”.

4. Vad var sekten ”Jonestown”?
Sekten Jonestown startades 1953 under namnet ”Peoples Temple” av Jim Jones, i USA. Församlingen ansågs i början vara en frikyrka, med en positiv utveckling rent socialt då man godtog så väl svarta som vita medlemmar i församlingen, vilket var väldigt ovanligt under 50- talet i USA. Därför hade församlingen mycket stöd från myndigheterna som ville bekämpa rasism. Majoriteten av medlemmarna var svarta. Och Jim vart snabbt populär bland de mörka som någon typ av kämpe för deras hudfärg, själv hade han vid denna tidpunkt, själv 30 år gamal, nio barn, då 8 var adopterade och mörkhyade. 1960 fick Jim Jones av borgmästaren för Indianapolis ordförandeposten för ”De mänskliga rätigheterna”. Men när de första avhopparna började vittna om destruktiviteten och manipulationen som föregick i församlingen så drog sig myndigheterna tillbaka och församlingen tvingades tillsluta att flytta till Guyana, där man bildade ett eget litet samhälle; Jonestown, som sedan kom att bli det officiella namnet på sekten. Jonestown, låg enligt Jones alldeles ypperligt då det låg avskilt och försvårade för medlemmar att ge sig av eller hoppa av. Avhoppare från sekten har vittnat om en så kallad ”utfrågningskommittè”, där Jim Jones och hans mest trogna anhängare satt som domare. Kommittén menades tjäna ett syfte om att upprätthålla ordning och disciplin, och inför denna kommitté fick medlemmar som hade kritik stå till svars. Eller tala ut om sin kritik, men det fanns en regel som man inte fick bryta mot, ingen kritik fick riktas mot Jim Jones. Men allmänheten började reagera och även släktingar till medlemmar i Jonestown, anande att man höll folk mot sin vilja i sekten. Trots detta fortgick sekten helt problemfritt. Kort tid efter detta vittnade avhoppare från sekten att Jones anförtrott sig om en ”uppenbarelse”, han hade fått vetat att hela mänskligheten snart skulle gå under i ett kommande tredje världskrig, där en atombomb skulle släppas och förinta världen, det fanns bara ett fåtal platser som skulle klara sig undan denna förintelse, dessa platser var bland annat Redwood Valley (Där han startat en anhängare församling), och givetvis i Guyana som han flyttat sin sekt till. Jonestown växte kanske som mest efter tidningar i San Francisco skrivit nervärderande artiklar om Templets Folk, och Jones tog chansen att bemöta kritiken på. Det gjorde han väl och vände all kritik och fick församlingen att framstå med succé, plötsligt ökade anhängarna kraftigt. Och kanske var det utav den stora ökningen av medlemmar som Jones fick storhetsvansinne, men några månader efter hans intervju-succé i tidningen förklarade han sig själv som Gud. Och han lär ordagrant ha sagt ”Jag har tidigare levat på denna jord men återkommit för att fullgöra min mission. Ni som följer mig är mina utvalda. De flesta av er har varit med mig under mina tidigare existenser. Jag levde för tusentals år sedan som Buddha, senare som Jesus och Bab - grundaren av Bahi - och allra senast som Lenin i Ryssland.” Och krävde att man här efter inte skulle tilltala honom vid hans namn utan som ”Fadern”, men dock inte offentligt eftersom vanligt folk skulle ha svårt att förstå. Nu vart det också viktigt att sekten skaffade sig vapen för att kunna skydda Jones. Jones krävde nu också att man som kvinna kroppsligen och sexuellt skulle vissa honom sin hängivenhet. Och han menade att det endast var av hans avkomma som de starka och överlevande skulle komma. 78 hade allmänheten börjat ana en större orooch några journalister bestämde sig för att åka till Jonestown, de blev varmt välkommna av Jones men så fort han insåg varför de var där så lät han dem skjutas, detta skede Den 18 november 1978 då även de 914 anhängarna till Jonestown tog kollektivt självmord, genom att förgifta sig. De som vägrade eller försökte fly sköts. Jones kropp hittades med en kula i huvudet och pistolen strax bevis, om han tog sitt liv själv eller inte lär vi kanske aldrig få veta. Idagens läge finns inte längre Folkets tempel eller Jonestown. Mycket information och skildring kring Jonetown kan man finna i boken ”Six years whit God” som är skriven av Jenny Miller, hon och hennes familj tillhörde sekten och var medlemmar mellan 69-75 och de var några av de få vita som var medlemmar av Folkets Tempel el Jonestown.
Familjen Miller berättar också om hur allvarligt allting blev vid deras avhopp från församlingen.

Källkritik
När jag letade information om Jonestowns gemensamma själv mord så har jag funnit många och olika informationer kring dödsorsaken. En sida skriver att de dra...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: SEKTEN; Jonestown

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2007-05-27

    Sekten heter inte Jonestown, d

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2006-08-22]   SEKTEN; Jonestown
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=6713 [2022-12-07]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×