Filmanalys - Gökboet

14 röster
30202 visningar
uppladdat: 2006-09-14
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Det här är en filmanalys som inriktar sig på olika symboler i filmen. Temat på arbetet var "Klokhet/galenskap". Vem är galen och vem är klok? Huvuduppgiften var att ta fram argument för eller emot att miss Ratched, McMurphy och de andra inlagda, vem som var galen eller inte.

Mycket nöje!
______________


Jag kommer här nedan att försöka tolka filmen Gökboet utifrån några av de symboler som vi gick igenom på lektionen tidigare. Symbolerna är alltså: frihet – förtryck, medeltid – renässans och klok – galen.
Jag tänkte börja med frihet – förtryck. Om man ser till filmens karaktärer så är det Miss Ratched och hennes anställda som utövar förtrycket mot de intagna. Många av dem som är på anstalten är där av egen vilja, men har blivit indoktrinerade på så sätt att de inte tror att de kommer att kunna ta vara på sig själva när de kommer ut. De har blivit inkastade i ett järngrepp som Miss Ratched har om dem.
Man blir ganska tidigt i filmen varse om att det kommer handla om makt och förtryck. I en av de inledande scenerna när Miss Ratched kommer så har hon nyckeln, den som symboliserar både makt och frihet – men i detta fall är det makt som är representerat. Hon, Miss Ratched, låser upp gallerdörren och det är en direkt makthandling, man vet att det är hon med nyckeln som har makten och kontrollen över utvägarna.
När McMurphy kommer så blir det helt plötsligt oordning på Miss Ratcheds avdelning. Hon måste bli ännu strängare för att tygla McMurphy. Hennes illvilja gentemot McMurphy och hennes strävan efter ordning får henne att bli kallare mot de intagna och använda de andra anställda som vapen mot dem. Förtrycket är tydligt.
Det finns dock ett par symboler som kan symbolisera frihet också. Vi har till exempel vattenbehållaren i duschrummet. McMurphy försöker lyfta den men han kan naturligtvis inte eftersom den är på tok för tung för honom. Det blir en symbol i den situationen på så sätt att man kan nästan i förväg förstå att den kommer att spela en stor roll för någon, senare i filmen. Det blir till något att sträva efter, att kunna lyfta den och kasta ut den genom ett fönster. Den enda som är stark nog för att lyfta den är Chief, men han känner sig för liten, för svag. Jag skulle vilja tro att det är Miss Ratched som har tryckt ner honom psykiskt, genom sitt styrelseskick – en steril miljö där det pågår ett kontinuerligt förtryck, där de intagnas rättigheter minskar för var dag, till dess att de är mindre än obefintliga.
McMurphy själv blir senare en frihetssymbol. I mitt tycke börjar det när han sätter igång de andras tankar på att det finns en värld utanför och att de har rätt till att få lite omväxling. När han sedan tar med sig några av de intagna ut på en båttur så inser man att de andra, till viss del, ser upp till McMurphy. De inser genom honom att det inte ska vara samma, samma hela tiden – omväxling och ett rullande schema är något som de har rätt till.
Som avslut på den här punkten skulle jag vilja lägga in ett finskt ordspråk, som får en att tänka:


”Små stjärnor lyser också i mörkret.”


Jag tänkte fortsätta med medeltid – renässans. Man skulle helt klart kunna likna Miss Ratched vid den kristna kyrkan under medeltiden och McMurphy vid dåtidens vetenskapsmän; jag tar Galileo som exempel. När Galileo kom med sina idéer blev han nedtryckt och tystad av kyrkan. Det är liknande här: McMurphy kommer med nya idéer till institutionen som Miss Ratched inte tycker är acceptabla. Hon försöker köra över McMurphy och tysta honom. Renässansen i sig medförde ju att man inte såg till det som skulle hände med en efter att man hade dött. Man riktade mer in sig på att förstå vad som händer i detta liv, på att förstå det som händer utanför vår värld. McMurphy söker kunskap under ”tiden” då det var okristligt att göra så.
Jag skulle vilja säga att McMurphy på sätt och vis, om man använder metaforer, åker tillbaka från renässansen till medeltiden med sina idéer och försöker få de intagna att utveckla sina egna, fria viljor.
Randle Patrick McMurphy skulle jag vilja säga är renässansen medan syster Mildred Ratched är den medeltida, kristna kyrkan. Nytänkandet hamnar i konflikt med det konservativa.
Min tanke var nu att jag skulle fortsätta till sista punkten, vilken också är min favorit: klok – galen. Den här gången skulle jag vilja inleda med ett afrikanskt ordspråk.


”Det finns 40 sorters galenskap, men bara en sorts förnuft.”


Ska man försöka tolka vem/vilka i filmen som är galen/galna ställs man genast inför uppgiften att först definiera ordet galen. Det är en svår uppgift då ordet i sig kan ha olika betydelse beroende på sammanhanget i vilket det används. Ungefär samma uppgift ställs man inför när man ska försöka sig på att visa vem som är klok i filmen. Innan man börjar med utpekandet måste man först, som ovan, definiera ordet klok. Samma problem uppstår här då ordet kan ha olika betydelse i olika sammanhang. Det finns dock inte lika många betydelser och användningsområden där ”klok” kan ha en annan betydelse.
Jag ska nu resonera lite kring galenskap och klokhet, gällande Randle P. McMurphy och Mildred Ratched.
Är Miss Ratched klok eller galen? Jag skulle helt enkelt vilja svara ja, eller både och. Just eftersom ordens definition är olika beroende på sammanhanget så kan jag bara uttrycka mina åsikter i detsamma. Ur styrelsesynpunkt är Miss Ratched mycket klok. Jag har ett citat som jag skulle vilja använda här.


”Ingenting höjer auktoriteten såsom tystnad.”
Charles de Gaulle


Miss Ratched använder sig av diktatoriska styrelsemetoder, vilket i hennes position är ett intelligent drag. Hon kräver ofta tystnad och på så sätt så inskränker hon de intagnas yttrandefrihet. Vidare använder hon sig, som tidigare nämnt, av ett schema som, vid ytterst få tillfällen, om ens få räcker, går utan ändringar. Allt blir till rutin och beteendet hos de intagna blir lätt att kontrollera.
Varför menar jag då att Miss Ratched är galen också? Svaret är inte svårare än att jag tror att hon har blivit förblindad av sig själv, sin idealistiska avdelning som hon strävar efter att uppnå.
Mildred Ratched verkar vara helt omedveten om någonting som kallas empati. Hon är känslokall och bryr sig inte om andras känslor (medvetet eller omedvetet?). På så sätt är hon galen, men det är kanske inte galenskap, kanske är det bara dumhet och enfald? Det är möjligt, men det är omöjligt att säga då det endast är en film och galenskap är ett svårdefinierat ord.
McMurphy då, är han klok eller galen? Även här vill jag svara ja eller både och. Personligen tror jag inte att han är psykiskt sjuk eller ens mentalt labil. Jag är medveten om att han är kriminell. Men jag tror att han utnyttjar sitt förflutna för att fly från verkligheten, fly till Gökboet – dårhuset. Han tror att det ska bli en dans på rosor, men blir chockad när han kommer dit då Miss Ratched är där och styr med järnhand. Här sker en kollision och en maktkamp utbryter. Miss Ratched gör sitt bästa för att bryta ner McMurphy, medan han gör allt för att driva Ratched till vansinne. McMurphy är klok nog att inse att Ratched har knäckt alla intagnas självförtroende, och han tar till handling emot detta. Vidare så nöter han på Miss Ratched på samma sätt som hon nöter på de intagna. Konstant terror gentemot vårdarna och ”upplopp”, så att säga, är ett par metoder med vilka han sakta men säkert, och noga uträknat, driver Miss Ratched till den grad vid vilken hon ska brista – mista sin auktoritet genom en vårdslös handling som får beslutsfattarna att reagera.
Jag anser även att McMurphy till viss grad är galen. Kanske är det för att han envisas med att hela tiden vara på Miss Ratched, och inte inser att det kanske bara är bättre att göra som hon säger? Kanske är det så att han ändå är lite galen då han har ett kriminellt förflutet? Jag tycker att det verkar som om han efter ett tag på institutionen blir förblindad av tanken att retas med Miss Ratched och hennes personal, och att påverka de intagnas psyken på ett positivt sätt. Liksom Miss Ratched blev förblindad av tanken att förverkliga sin idealistiska institution blev McMurphy förblindad. Är hans agerande baserat på en ideologisk uppfattning? Egentligen inte, hans uppfattning är att alla har en egen fri vilja och ett eget psyke. Det han drivs av är i större mån det verkliga samhället och dess uppbyggnad kring mänskliga rättigheter.
Så, vem är egentligen galen och vem är egentligen klok? Vem ska bestämma huruvida någon är det ena eller det andra? Vad är egentligen definitionen på de bägge begreppen? Det är bara några av de frågor som väcks då man diskuterar dessa teman.
Vad har jag då kommit fram till? Antingen är Miss Ratched och McMurphy galna båda två, eller så är de bägge kloka. Eller så är de båda en blandning av det. Fast å andra sidan, är vi inte alla galna och kloka om vartannat?
Hur är det med de andra på avdelningen då? Är de galna eller kloka? Jag skulle inte vilja säga att någon av dem är speciellt galen. Å andra sidan är inte någon av dem överdrivet kloka heller, om man ser till samhällets definition av ”klok”. I gemene mans öra är klok lika med smart. Är man inte klok är man dum, eller i detta fall galen. Personligen tycker jag att ”galen” är ett ord som är för starkt för att användas i detta sammanhang. Ingen av dem är galna, de är psykiskt instabila. Detta är det dock normen som avgör. Vi bestämmer vem som är frisk/sjuk, klok/galen genom en stereotypisk människa. Vem är egentligen helt frisk? Är någon alls det idag?
Filmen i sig handlar om makt, galenskap/klokhet samt frågorna som jag tog upp ovan. Antingen är vi alla lite galna och lite kloka eller så ä...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Filmanalys - Gökboet

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2008-05-08

    om du hade definierat begreppe

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2006-09-14]   Filmanalys - Gökboet
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=6749 [2024-05-20]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×