De politiska ideologierna

53 röster
114954 visningar
uppladdat: 2007-03-29
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Liberalismen

Ordet liberal härstammar från latin då ”liber” betyder fri. Liberalismen är i grunden uppbyggt runt individens egna styrka och att man själv ska få bestämma det liv man vill leva. Man vill att staten ska lägga sig i så lite som möjligt och man ska kunna välja vart man vill bo och arbeta m.m. Liberalismen vill att man ska ha privat äganderätt och kunna etablera egna företag och själv kunna välja vilka tjänster man vill erbjuda. Ideologin har också alltid stått för feminism och accepterande av homosexualitet.

Under franska revolutionen förde liberalerna fram sina åsikter om frihet och jämlikhet. Tack vare detta så fick vi i Sverige allmän rösträtt för båda könen samt ett mer jämställt samhälle efter nära 100 år av liberalistisk propaganda.

Liberalismen är idag delad i två stora grupper, Nyliberalismen och Socialliberalismen. Socialliberalismen är den dominerande delen av de två och de har samma åsikter om individens valfrihet som nyliberalismen har men de anser att människor har olika förutsättningar i livet och därför inte är lika starka och därför anser de att staten bör få mer makt för att kunna hjälpa de svagare i samhället. Nyliberalismen står för att staten inte alls ska kunna reglera ekonomin och de vill sälja alla statliga och kommunala företag. Det som enar båda parter är att deras dröm är ett samhälle där alla människor lever som de själva önskar.

Ett av de större partierna som växt fram ur Liberalismen är Folkpartiet (FP) men det finns även ett antal Nyliberaler i Moderaterna.

Nackdelen med Liberalismen är att den lämnar folk utanför samhället genom att då, t.ex., sjukhusen blir privata kommer det att kosta mer pengar för de som inte äger en privatförsäkring. Det finns ingen garanti att man får sjukvård då man behöver den, det kommer att skapa stora klyftor mellan rik och fattig. De som har råd kan låta sina barn gå på privat skola istället för allmänna skolan. USA är ett exempel på hur ett land med liberaler vid makten kan se ut även då Konservatismen också är stor.

Fördelen med Liberalism är att de som slitit sig till en bra utbildning kommer att få större valfrihet, lön och levnadsstandard.

Liberalismen är på många sätt motsatsen till Kommunism.Socialismen

Socialismen vill ha ett solidariskt samhälle där alla är lika värda och man lever ett fritt liv. De som har det gott ställt skall dela med sig till dem som har det sämre genom högre skatter. Socialismen står för en statligt reglerad ekonomi där staten bestämmer räntorna m.m. Ideologin står också för statligt ägande av tex. sjukvård, utbildning och äldreomsorg i ett jämställt välfärdssamhälle. Inom Socialismen lämnas ingen utanför och alla får den hjälp de behöver. De som faller i samhället fångas effektivt upp av systemet. Kommunismen och Socialismen härstammar från en gemensam tro men delades i början av 1900-talet (se ”Kommunismen”) då Socialismen trodde på sakta förändringar och Kommunismen på revolution.

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har olika syn på socialism men det finns även ett sätt till att tolka ideologin och den kallas Frihetligsocialism. Frihetligsocialism innebär att kontrollen ska tas ner till folket och det existerar inte en stark statsmakt utan att alla har tillsammans makten.

Sverige har länge varit en socialistisk förebild världen runt och många länder strävar efter att uppnå ett liknande samhälle.

Fördelar med Socialismen är att alla har samma värde och samma förutsättningar i livet. Det är ett klasslöst samhälle utan orättvisor, mer inriktat på individen. Alla har rätt till samma sjukvård och utbildning och tack vare Socialismen har vi i Sverige idag fackföreningar och mera rättvisa arbetsförhållanden.

Nackdelar är att med de höga skatterna kan folket inte påverka sin egna situation lika mycket.
De som kämpar och sliter för en högre lön känner sig utnyttjade då de måste dela med sig av den.

Socialdemokraterna har växt fram med en socialistisk politik och är det regerande partiet i Sverige just nu.

Obs, Socialdemokraterna är ursprungligen socialister och deras politik är mycket lik Socialism men de har valt att inte kalla sig för socialister p.g.a. misstolkningar.Konservatismen

Konservatismen tror inte på det perfekta samhället och tycker att det är onödigt att sträva efter ett mål man aldrig kommer nå. Konservatismen är i grunden emot förändringar och vill att det ska vara som det alltid varit.

Kronan, korset och svärdet nämns ofta inom Konservatismen och de symboliserar dess grundåsikter. Kronan symboliserar kungahuset och en maktfull ledare som styr landet samt samhällets klassindelning. Korset står för den kristna tron vilket konservatismen håller hårt fast vid. Svärdet står för försvaret. De anser att förändringar ska ske sakta men säkert utan att förstöra gamla fungerande metoder.

Dagens konservativa partier har dock mycket inflytande från Liberalismen, särskilt inom ekonomin. En inriktning inom Konservatismen kallas för Värdekonservatismen och de är mer extrema över kristendomens roll inom politiken och tycker att familjens roll är väldigt viktig.

Nackdelar med Konservatismen är att dess politik står för ett klassamhälle och att alla inte är lika värde eller har lika mycket att säga till om. De låter kristendomen bestämma för mycket i deras politik. Det är en gammaldags ideologi som är allmänt trög och ovillig att förändras.

Fördelen är att det är onödigt att förändra något som redan fungerar.

Partier som tror på Konservatismen är Kristdemokraterna och Moderaterna.Kommunismen

Kommunismen som ideologi grundades då sovjeterna tog makten under den ryska revolutionen och de tror på ett helt klasslöst samhälle där titlar och liknande inte kan ärvas. De tror att makten måste tas genom folklig revolution. Allt ska delas och ingen har rätt till mer än någon annan och alla företag skall drivas av staten för att se till att ingen tjänar pengar på någon annans arbete. Alla ska arbeta så mycket de kan och vinsten delas sedan mellan arbetarna på t.ex. en fabrik så att alla får så mycket de själva behöver.

Skillnaden mellan Kommunism och Socialism som ideologier är mycket svåra att skilja på. Men de delades i början av 1900-talet under den ryska revolutionen då kommunisterna ansåg att makten måste tas genom revolution och socialisterna ville förändra samhället sakta genom att genomföra flera beslut.

Kommunismen har en lång historia med diktatur och förföljelse och många anser att Kommunismens drömsamhälle inte är en demokrati utan en diktatur. Alla länder som haft kommunister vid makten fick då problem och det ledde ofta till just diktatur och förtryck av oliktänkande. Kommunismen beskrivs ofta som perfekt i teorin men omöjlig i praktiken då den strider mot människans natur.

I Sovjetunionen förbjöds religion under kommunisternas ledning och många kommunister är idag ateister.

Vänsterpartiet kallade sig förut ”Sveriges Kommunistiska Parti” (SKP) men har idag ändrat namn då ordet Kommunism inte är populärt och politiskt omöjligt. Alla som kallade sig för kommunister uteslöts ur partiet och de som idag finns kvar kallar sig för socialister men Vänsterpartiet härstammar ändå från Kommunismen.

Nackdelar med Kommunismen är att den har ett förflut...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: De politiska ideologierna

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Thomas Gino 2015-01-15

    Bra jobbat

  • Inactive member 2015-04-27

    Vore bra att det finns källor som styrker dina påståenden ????

Källhänvisning

Inactive member [2007-03-29]   De politiska ideologierna
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=6784 [2022-11-28]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×