Amerikanska och franska revolutionen

36 röster
107016 visningar
uppladdat: 2006-09-25
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Under 1700- talet kommer nya uppfinningar till, t.ex. stjärnkikaren och mikroskopet. Man upptäcker rymden och dess bredd, universum. Läkare och forskare börjar obducera och undersöka människokroppen. Vetenskapsmän hittar bevis på att jorden är mycket äldre än man beräknat . Världen visar sig vara mycket större och mer komplicerad än man någonsin kunnat tänka sig.

Detta ger motsättningar inom kyrkan. En del präster blir överlyckliga eftersom detta bevisar att Gud är ännu större och visare eftersom han har skapat så fantastiska ”maskiner” som människan och solsystem i universum. Medan andra präster blir upprörda och vill sätta stopp för vetenskapsmännen eftersom de bevisar att mycket av det som står i bibeln inte stämmer.

Fler människor blir läskunniga och börjar fundera över det som står i bibeln och de nya vetenskapliga upptäckterna. Tidigare hade det dominerande mediet varit predikstolen och människor hade förstås trott mer på allt som kyrkan sa eftersom de inte hade någonting att jämföra med. Nu började nya idéer och tankar sprida sig över världen och kyrkan började förlora sin makt över människors vilja och förstånd.
Allt som människor känt till förändrades och människor blev så klart förvirrade, vissa vägrade tro på forskarna medan andra omfamnade de nya upptäckterna och idéerna (revolutionärerna). En jämförelse: Det är som när man känt en person hela sitt liv och helt plötsligt visar det sig att den personen är någon helt annan och heter inte alls Bert utan Berit.

I och med att utvecklingen gick framåt och nya uppfinningar förändrade världen, förändrades människors tankar och värderingar. Författare som Voltaire och Rousseau försökte upplysa människor i nytänkandet om att alla människor var födda lika värda och hade samma rättigheter. Voltaire sa bl.a. ”Jag hatar dina åsikter, men jag skulle kunna dö för att du ska få framföra dem”, och han bidrog till tanken bakom revolutionerna.

Bakgrunden till både den amerikanska och franska revolutionen var från början de orimliga skatterna, som man utkrävde av det tredje ståndet (t ex arbetare och bönder) i Frankrike, och av koloniägare som emigrerat från England i Amerika. Därifrån utvecklades det till en strävan mot frigörelse från de styrande makternas förtryck.

Man skulle kunna säga att grunden för den amerikanska revolutionen egentligen lades redan år 1647, då puritanerna ville införa allmän rösträtt och yttrandefrihet och likhet inför lagen. De ville däremot inte ha någon social utjämning och ekonomisk jämlikhet i samhället eftersom de var rädda för de fattiga, som var outbildade och (enligt dem) ociviliserade. När Kungadömet sedan återupprättades år 1660 levde de puritanska sekterna kvar som frikyrkor. Andra puritaner emigrerade till Amerika där de med tiden skapade den första demokratiska republiken.
Gnistan som tände det folkliga upproret i Amerika var tullar som England införde för importerade (ovanliga) varor. Amerikanerna vägrade betala, eftersom de tyckte att britterna inte hade någon rätt att införa lagar i Amerika utan deras samtycke. Lagarna borde författas av en regering som representerade folket och inte en som stod över folket och tvingade dem till lydnad.

I Frankrike var läget lite mer desperat, eftersom adeln höjde skatterna samtidigt som det rådde missväxt i landet. Detta påverkade inte enbart bönderna som svalt utan även alla arbetare i städerna och alla i det tredje ståndet som inte hade råd att betala de dyra avgifterna för livsmedel. Dessutom var adelsmännen skattebefriade och hade rätt att jaga på böndernas mark. Orättvisorna i Frankrike hade gått för långt och representanterna för det tredje ståndet krävde ökat politiskt inflytande eftersom de utgjorde den största delen av befolkningen. När de fick igenom förslaget som blev upphov till den nya nationalförsamlingen, drevs de vidare av filosofernas tankar om människors lika värde och började en kamp för upplysningens budskap: frihet, jämlikhet och broderskap.

Amerikanska revolutionen är nog den mest lyckade revolutionen i historien eftersom det amerikanska folket till slut besegrade England (med hjälp av Frankrike) och blev självständighetsförklarade. De grundade världens äldsta lag om mänskliga rättigheter och världens äldsta demokratiska republik där presidenten väljs av folket med uppgift att förena folket i en nation, ”av folket, för folket”. Däremot var det inte alla som hade dessa rättigheter från början, eftersom det bara var vita män med en viss inkomst som hade rätten att rösta fram tills 1789 (då det blev allmän rösträtt för män, men fortfarande bara de vita). Kvinnor fick rösträtt 1920, indianer 1924, men svarta fick inte rösta förrän 1964. Trots allt tog det ett tag för USA att inse vad mänskliga rättigheter och lika värde innebar.

Den amerikanska revolutionen gav även upphov till Franska revolutionen, då amerikanernas seger bevisade att folket kunde slå sig fria och klara sig utan att vara styrda av kung, adel eller kyrka.
I slutändan resulterade den franska revolutionen i en militärdiktatur under Napoleon och att ett stort antal människor dödades, mestadels de som varit emot revolutionen… Men efter att Napoleon besegrats levde revolutionens idéer vidare och man började bygga upp ett demokratiskt samhälle, med den franska Nationalförsamlingens deklaration av de mänskliga rättigheterna som grund. Flera andra länder följde senare efter Frankrike med att successivt bygga upp ett demokratiskt samhälle.
En annan följd var även införandet av metersystemet (meter, gram och liter), som mäter vikter, längder och volymer.

De största likheterna mellan amerikanska och franska revolutionen:
I båda fallen var det krigen mellan Frankrike och England som hade tömt stadskassorna i de båda länderna. Det gjorde att Englands regering (efter sjuårskriget) införde tullar i Amerika för att dra in pengar till staten och att Frankrikes regering (efter att ha hjälpt amerikanerna i frihetskriget mot England) höjde skatterna för det tredje ståndet.
Båda revolutionerna hade samma mål: att skapa ett demokratiskt samhälle där alla människor var lika värda.

De största skillnaderna mellan revolutionerna:
Amerikanernas uppror borde egentligen kallas frihetskrig istället för revolution. De försökte inte avsätta sin regent utan ville bryta sig fria från Englands styre och bli självständiga. England utkrävde tullavgifter från koloniägarna i Amerika, utan att amerikanerna fick vara med och påverka beslutet, för att kompensera de sänkta skatterna för godsägarna i England (eftersom kriget mot Frankrike som hade kostat staten mycket pengar).
Franska revolutionen leddes av bönder och arbetare (tredje ståndet) som kämpade för sina liv, för att kronan höjde skatterna så att de knappt kunde betala för livsmedel, medan kolonisterna hade gott om mark och var välbärgade men slogs för sin frihet från imperialmakten.
Med den amerikanska revolutionen lyckades kolonierna slå sig fria från England, bli förklarade som en självständig republik och bygga upp ett demokratiskt samhälle… Men för folket i Frankrike tog det längre tid innan revolutionens idéer slog igenom. Visionen om ett jämlikt samhälle misslyckades då Robespierre tog makten och dödade de som öppet var emot revolutionens idéer och senare när Napoleon kröntes till Kejsare med löftet att han skulle sprida revolutionens budskap vidare, men egentligen bara dödade massa människor då han försökte erövra länderna runtomkring Frankrike.

Revolution
Under 1700- talet kommer nya uppfinningar till, t.ex. stjärnkikaren och mikroskopet. Man upptäcker rymden och dess bredd, universum. Läkare och forskare börjar obducera och undersöka människokroppen. Vetenskapsmän hittar bevis på att jorden är mycket äldre än man beräknat . Världen visar sig vara mycket större och mer komplicerad än man någonsin kunnat tänka sig.

Detta ger motsättningar inom kyrkan. En del präster blir överlyckliga eftersom detta bevisar att Gud är ännu större och visare eftersom han har skapat så fantastiska ”maskiner” som människan och solsystem i universum. Medan andra präster blir upprörda och vill sätta stopp för vetenskapsmännen eftersom de bevisar att mycket av det som står i bibeln inte stämmer.

Fler människor blir läskunniga och börjar fundera över det som står i bibeln och de nya vetenskapliga upptäckterna. Tidigare hade det dominerande mediet varit predikstolen och människor hade förstås trott mer på allt som kyrkan sa eftersom de inte hade någonting att jämföra med. Nu började nya idéer och tankar sprida sig över världen och kyrkan började förlora sin makt över människors vilja och förstånd.
Allt som människor känt till förändrades och människor blev så klart förvirrade, vissa vägrade tro på forskarna medan andra omfamnade de nya upptäckterna och idéerna (revolutionärerna). En jämförelse: Det är som när man känt en person hela sitt liv och helt plötsligt visar det sig att den personen är någon helt annan och heter inte alls Bert utan Berit.

I och med att utvecklingen gick framåt och nya uppfinningar förändrade världen, förändrades människors tankar och värderingar. Författare som Voltaire och Rousseau försökte upplysa människor i nytänkandet om att alla människor var födda lika värda och hade samma rättigheter. Voltaire sa bl.a. ”Jag hatar dina åsikter, men jag skulle kunna dö för att du ska få framföra dem”, och han bidrog till tanken bakom revolutionerna.

Bakgrunden till både den amerikanska och franska revolutionen var från början de orimliga skatterna, som man utkrävde av det tredje ståndet (t ex arbetare och bönder) i Frankrike, och av koloniägare som emigrerat från England i Amerika. Därifrån utvecklades det till en strävan mot frigörelse från de styrande makternas förtryck.

Man skulle kunna säga att grunden för den amerikanska revolutionen egentligen lades redan år 1647, då puritanerna ville införa allmän rösträtt och yttrandefrihet och likhet inför lagen. De ville däremot inte ha någon social utjämning och ekonomisk jämlikhet i samhället eftersom de var rädda för de fattiga, som var outbildade och (enligt dem) ociviliserade. När Kungadömet sedan återupprättades år 1660 levde de puritanska sekterna kvar som frikyrkor. Andra puritaner emigrerade till Amerika där de med tiden skapade den första demokratiska republiken.
Gnistan som tände det folkliga upproret i Amerika var tullar som England införde för importerade (ovanliga) varor. Amerikanerna vägrade betala, eftersom de tyckte att britterna inte hade någon rätt att införa lagar i Amerika utan deras samtycke. Lagarna borde författas av en regering som representerade folket och inte en som stod över folket och tvingade dem till lydnad.

I Frankrike var läget lite mer desperat, eftersom adeln höjde skatterna samtidigt som det rådde missväxt i landet. Detta påverkade inte enbart bönderna som svalt utan även alla arbetare i städerna och alla i det tredje ståndet som inte hade råd att betala de dyra avgifterna för livsmedel. Dessutom var adelsmännen skattebefriade och hade rätt att jaga på böndernas mark. Orättvisorna i Frankrike hade gått för långt och representanterna för det tredje ståndet krävde ökat politiskt inflytande eftersom de utgjorde den största delen av befolkningen. När de fick igenom förslaget som blev upphov till den nya nationalförsamlingen, drevs de vidare av filosofernas tankar om människors lika värde och började en kamp för upplysningens budskap: frihet, jämlikhet och broderskap.

Amerikanska revolutionen är nog den mest lyckade revolutionen i historien eftersom det amerikanska folket till slut besegrade England (med hjälp av Frankrike) och blev självständighetsförklarade. De grundade världens äldsta lag om mänskliga rättigheter och världens äldsta demokratiska republik där presidenten väljs av folket med uppgift att förena folket i en nation, ”av folket, för folket”. Däremot var det inte alla som hade dessa rättigheter från början, eftersom det bara var vita män med en viss inkomst som hade rätten att rösta fram tills 1789 (då det blev allmän rösträtt för män, men fortfarande bara de vita). Kvinnor fick rösträtt 1920, indianer 1924, men svarta fick inte rösta förrän 1964. Trots allt tog det ett tag för USA att inse vad mänskliga rättigheter och lika värde innebar.

Den amerikanska revolutionen gav även upphov till Franska revolutionen, då amerikanernas seger bevisade att folket kunde slå sig fria och klara sig utan att vara styrda av kung, adel eller kyrka.
I slutändan resulterade den franska revolutionen i en militärdiktatur under Napoleon och att ett stort antal människor dödades, mestadels de som varit emot revolutionen… Men efter att Napoleon besegrats levde revolutionens idéer vidare och man började bygga upp ett demokratiskt samhälle, med den franska Nationalförsamlingens deklaration av de mänskliga rättigheterna som grund. Flera andra länder följde senare efter Frankrike med att successivt bygga upp ett demokratiskt samhälle.
En annan följd var även införandet av metersystemet (meter, gram och liter), som mäter vikter, längder och volymer.

De största likheterna mellan amerikanska och franska revolutionen:
I båda fallen var det krigen mellan Frankrike och England som hade tömt stadskassorna i de båda länderna. Det gjorde att Englands regering (efter sjuårskriget) införde tullar i Amerika för att dra in pengar till staten och att Frankrikes regering (efter att ha hjälpt amerikanerna i frihetskriget mot England) höjde skatterna för det tredje ståndet.
Båda revolutionerna hade samma mål: att skapa ett demokratiskt samhälle där alla människor var lika värda.

De största skillnaderna mellan revolutionerna:
Amerikanernas uppror borde egentligen kallas frihetskrig istället för revolution. De försökte inte avsätta sin regent utan ville bryta sig fria från Englands styre och bli självständiga. England utkrävde tullavgifter från koloniägarna i Amerika, utan att amerikanerna fick vara med och påverka beslutet, för att kompensera de sänkta skatterna för godsägarna i England (eftersom kriget mot Frankrike som hade kostat staten mycket pengar).
Franska revolutionen leddes av bönder och arbetare (tredje ståndet) som kämpade för sina liv, för att kronan höjde skatterna så att de knappt kunde betala för livsmedel, medan kolonisterna hade gott om mark och var välbärgade men slogs för sin frihet från imperialmakten.
Med den amerikanska revolutionen lyckades kolonierna slå sig fria från England, bli förklarade som en självständig republik och bygga upp ett demokratiskt samhälle… Men för folket i Frankrike tog det längre tid innan revolutionens idéer slog igenom. Visionen om ett jämlikt samhälle misslyckades då Robespierre tog makten och dödade de som öppet var emot revolutionens idéer och senare när Napoleon kröntes till Kejsare med löftet att han skulle sprida revolutionens budskap vidare, men egentligen bara dödade massa människor då han försökte erövra länderna runtomkring Frankrike....

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Amerikanska och franska revolutionen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2007-03-04

    mkt bra arbete, och mkt bra kä

  • Inactive member 2009-05-12

    Väldigt bra skrivet, även källkritiken är perfekt.

Källhänvisning

Inactive member [2006-09-25]   Amerikanska och franska revolutionen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=6790 [2023-02-06]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×