Krönika: Ekenäs i Finland och Ystad i Sverige - någon skillnad?

5413 visningar
uppladdat: 2006-10-11
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Detta är andra året som det sker ett utbyte mellan gymnasieskolorna i Ekenäs och ystad. Tillsvidare har två elever från Österportgymnasiet besökt Ekenäs gymnasium och Ekenäs gymnasium har för tillfället sina fjärde elever i Österportgymnasiet. Syftet med utbytet är framförallt att eleverna skall få uppleva skillnaderna i de båda skolsystem, då hela strukturen är uppbyggt på två olika sätt. Utbytet har smidigt flutit på, men att jämföra dessa system är däremot inte lätt.
Österportgymnasiet i ystad är beläget i en gammal byggnad från 1913, strax intill gågatan. Ekenäs gymnasium är också beläget i en gammal byggnad, men är betydligt mindre. Elevantalet i Ekenäs gymnasium är strax under 300 personer, medan det i Österportgymnasiet går kring 3000 elever. På basen av detta kan vi dra den slutsatsen att också byggnadernas storlek skiljer sig markant från varandra. Skillnader i skolans utseende är också relativt stora. Österportgymnasiet, som hör till Sveriges största gymnasieförbund, har antagligen satsat en stor summa pengar på inredning och teknik. Inredning och teknik har inte tidigare ansetts vara speciellt viktigt i Ekenäs gymnasium, där ett försök att åter inreda skolan och göra den trivsam nyligen påbörjats. Tekniken i Ekenäs gymnasium är inte alls på lika hög nivå som den i Österportgymnasiet, där datorer används så gott som under varje lektion. I Ekenäs gymnasium finns en datasal, med ett fåtal datorer som inte alltid fungerar. I Ekenäs är det en förutsättning att eleven själv äger en dator och har tillgång till Internet hemma. För trots det dåliga utbudet på datorer i skolan, måste många arbeten skötas via Internet. En satsning på datorer för Ekenäs gymnasiums del vore gynnsamt för alla parter, men utan bidrag från staden syns inga spår till förändring.
De märkbara skillnaderna i själva skolsystemet är att gymnasier i Finland är årskurslösa och inte innehåller några program, såsom gymnasier i Sverige. I Finland läser eleverna kurser. Det finns obligatoriska, fördjupade och tillämpade kurser i olika ämnen som eleven skall läsa. På detta sätt skaffar eleven åt sig en bred allmänbildning. För att kunna bli student i Finland måste eleven ha läst minst 75 kurser och skrivit studentexamensprovet enligt gällande villkor. I Sverige går eleverna på skilda program, som inriktar sig på enbart en linje, och för att ta studenten krävs att eleverna har 2500 studiepoäng. Eleverna i Sverige skriver också nationella prov på hösten och våren. Dessa prov motsvarar studentexamensproven i Finland, skillnaden är att eleverna i Finland måste betala för sina prov och att proven i Finland är mer avgörande för fortsatta studier. Det är inte bara studentexamensproven som elever i Finland måste betala för. Kursböcker och övrigt kursmaterial står eleverna själva för, medan alla elever i Sverige får låna böcker från skolan.
Provveckor är också något som är speciellt för finländska gymnasier. Efter att ha läst några kurser i ungefär fem veckor, kommer det en vecka som varje dag består av prov i respektive ämne. Det är då denna vecka som kallas för provvecka. Dessa veckor tillsammans bildar en period. I Sverige läser eleverna kurser enligt terminer och har dessutom proven jämnt utspridda.
Trots skillnaderna är de båda skolorna ändå bra på sitt eget sätt. Gemenskapen och trivseln i skolan är hög både i Ekenäs gymnasium i Finland och Österportgymnasiet i Österportgymnasiet i Sverige. Även alla elever som deltagit i utbytet mellan dessa skolor har upplevt sin vistelse i den främmande skolan som mycket positiv. Eleverna har snabbt kommit in i systemet oc...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Krönika: Ekenäs i Finland och Ystad i Sverige - någon skillnad?

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2006-10-11]   Krönika: Ekenäs i Finland och Ystad i Sverige - någon skillnad?
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=6861 [2022-08-07]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×