Den amerikanska revolutionen

24 röster
62745 visningar
uppladdat: 2006-11-08
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Innehållsförteckning


Inledning
Syfte och frågeställning
Metod
Den amerikanska revolutionen

De tretton kolonierna

Sjuårskriget

Självständighetsförklaringen

Diskussion
Källförteckning
Litteratur
Internet


INLEDNING

Upptäckten av Amerika väckte stora intressen på landets egendomar som flera europeiska länder ville utnyttja och ta del av. Detta visserligen ledde till att flera kolonier bosatte sig i Amerika.
De flesta kolonierna i Nordamerika kom från England och Frankrike som under 1600-talet förde med sig bl.a. de arbetsmaskiner som var ett helt nytt fynd för amerikanerna.

På sidan om hade många folkgrupper immigrerat till Amerika och hade fört med sig egna kulturer och religioner. Därför ser man idag USA som ett mångkulturellt land.
Man kunde se skillnaden mellan norr och söder i Amerika. Den norra delen ägdes av jordägare, medan den södra delen ägnade sig åt industri.


Syfte och frågeställning

Den amerikanska revolutionen är utvald av handledaren Eva Karlsson som klargör vilket område jag ska fördjupa mig på. Men själva ämnet väcker intresse för mig och eftersom mina kunskaper om den amerikanska revolutionen inte är stora, vill jag fördjupa mig ännu mer. Därför har jag också försökt att formulera egna frågor som rör ämnet.


Här nedan ställer jag några viktiga frågor:

• Vilka var orsakerna till den Amerikanska revolutionen?

• Vilka konsekvenser fick denna revolution?

• Hur kom självständighetsförklaringen och hur påverkade den amerikanerna respektive kolonierna i landet?

• Det bröt ut ett sjuårskrig. Vad/vem stod bakom det och vilka följder fick kriget?METOD

Eftersom ”den amerikanska revolutionen” är ett känsligt ämne, ville jag inte använda mig av bara Internet utan har försökt att variera på mina källor. Därför har jag använt mig av båda böcker och Internet. Jag har lånat två strålande faktaböcker som beskriver de orsakerna till att revolutionen uppstod överhuvudtaget. Den ena heter ”Bra böckers världshistoria” och den andra heter ”Revolutionernas tid”.
Jag har också inhämtat fakta från Internet. Jag har försökt läsa flera hemsidor om samma ämne för att kunna jämföra fakta från båda sidorna. Utifrån dessa material har jag tagit slutsatser om mitt arbete.
DEN AMERIKANSKA REVOLUTIONEN


De tretton kolonier

Den engelska tretton kolonierna placerade sig i hela Nordamerika från Massachusetts i norr till Georgia i söder. Amerika var ett land där man kunde förvandla sitt livs sätt, från fattigt liv till kanske ett lyxliv.
Folk hade immigrerat till den nya världen Amerika i stort, vilket gjorde att folkmängden ökade, på samma sätt som den ekonomiska förhållandet förbättrades radikalt. En liten del av befolkningen var negrer, resten kom från Europa. En del hade kommit från Rhenlandet, Frankrike, Nederländerna och även från Sverige och Finland. Men största delen kom från Storbritannien. Jordbruket och industri i Amerika gjorde så att landet blev en källa där man kunde utnyttja den ekonomiska biten, vilken kolonierna använde sig av. I norr hade man jordbruket som huvudnäring, medan i söder använde man den nya industrin. Kolonierna exporterade de nya varor direkt till Storbritannien.
Kolonierna var i lägre tjänsteställning jämförda med kungen och parlamentet i London, men under 1700-talet skedde förändring kring makten från guvernör som gjorde att kolonierna fick mer frihet än tidigare.


Sjuårskrig – vem ska ha makten?

År 1763 bröt ut det så kallade sjuårskriget mellan England och Frankrike på den amerikanska marken. Orsaken till kriget var vem eller vilken sida skulle ta kontrollen över Nordamerika. Kriget var blodigt och kostsamt som drabbade båda länderna med enorma förluster, både mänskliga och ekonomiska. England på den tiden hade ekonomiska problem och en enorm statsskuld, därför har Parlamentet och kungen i England beslutit nya lagar och tullar som skulle gälla de kolonierna i Amerika. Dessutom hade den engelska regeringen begärt skatt från kolonisterna i Nordamerika. De ville sätta tullskatt på alla de varor som exporterades och importerades till och från landet. Kolonierna ogillade denna situation och gjorde starka protester, vilket ledde till att parlamentet tog bort de lagarna och tullar till slut. Kolonierna betraktade sig som vinnarna när parlamentet annullerade beslutet om att kolonierna skulle också betala skatt på varorna.
Men en tull på te förblev. Under den tiden var teet mycket populärt och man drack det i stora mängder i Amerika. Tullen på te ledde till en tebojkott, man ville inte längre ta emot teet. Regeringen ville därför organisera ett bra erbjudande, att sälja te billigt. År 1773 skickade regeringen skepp fullastat med te från England till Boston i Amerika. Men man ville absolut inte ta emot denna erbjudan och istället hotade motståndsmän i Boston att kasta telasten i havet och det var precis det som hände.


Självständighetsförklaring

Den amerikanska revolutionen bröt ut för att amerikanerna ville ha makten själv, de ville bestämma över sitt land och inte förvänta sig att Storbritannien eller annat land skulle ha makten. Detta påminner om den franska revolutionen, där folket ville också ha makten. Folket i båda länderna var trötta på hur de behandlades. De eftersträvade demokrati, att kunna leva i trygghet och ha en bra framtid, åtminstone för sina barn. Den amerikanska revolutionen ledde till att folket i Amerika fick sin vilja igenom och landet blev republik.

Efter att teet kastades i havet ville Britterna ha ersättning på det förlorade teet, men amerikanerna vägrade att samarbeta. Detta gjorde så att kriget förvärrades ännu mer och ledde till att kolonierna tänkte på att göra revolt. Man kan säga att det var här revolutionen började. Amerikanerna under 1775 började göra uppror och innan ens krigets början ville man förena hela Amerika i strid mot Britterna genom några representanter efter långa diskussioner i staden Philadelphia. Amerika nu blev förenat och heter USA, United Stated of Amerika. Den 4 juli 1776 skrev man självständighetsförklaringen. I Amerika firas varje år nationaldagen.


Den amerikanska självständighetsförklaringen innehåller följande:

"Vi anser det vara en självklar sanning, att alla människor skapats lika; att de av skaparen förlänats vissa oförytterliga rättigheter; att bland dessa rättigheter är liv, frihet och strävandet efter lycka; att människorna ha upprättat statsstyrelser för att säkerställa dessa rättigheter och att dessa styrelser härleder sin makt från de styrdas samtycke; samt att om någon styrelseform visar sig fördärvlig i dessa avseenden, det är folkets rätt att ändra eller avskaffa den."
DISKUSSION

Den nya världen Amerika har under 1600- och 1700-talet varit ett land där alla och särskilt europeiska länder ville utnyttja. Handeln i Amerika hjälpte till att ekonomin i Europa förbättrades.
Människan i sitt temperament tänker egoistiskt, annars hade det inte varit krig ända tills idag. Med andra ord menar jag att de flesta människorna, oavsett deras ekonomiska status, vill ha makt.

Efter mina undersökningar kom jag till att England på den tiden var stark och hade stor makt, därför kunde landet styra Amerika och därmed utnyttja landets egendomar. På det sättet skulle England både ha makten och samtidigt förbättra sin ekonomi. Men England trodde väl aldrig att ha makten för evigt? Svaret är självklart nej. Ingenting förblir som det är, allting förändras med tiden. Det var då när amerikanerna blev trötta på en sådan situation. Att bara lyda ett annat land är inte lätt. När England hade ekonomiska brister satte kungen och parlamentet nya lagar och tullar på alla varor som exporterades och importerades från och till Amerika. Detta kunde inte kolonierna samt folket i Amerika acceptera. Här kan man säga att folket verkligen blev trötta på det orättvisa livet de levde i. Man kan säga att folket började göra revolt när den engelska kungen och parlamentet ville ha ersättning på den förstörda telasten som kastades i havet. Detta blev för mycket för folket och också för kolonisterna, för det var ju de som ansvarade för handeln i landet. Och det som hände skulle påverka deras arbete.

Den amerikanska revolutionen gjorde så att människorna, i att säga ifrån och begär...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Den amerikanska revolutionen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

 • Inactive member 2007-11-20

  Förstår inte alls ibland vad d

 • Inactive member 2008-11-04

  vad fick du för betyg och i vilket syfte skrev du arbetet ? ;)

 • Inactive member 2013-03-27

  Vad fick du i betyg på den här uppsatsen? :)

 • Inactive member 2017-04-17

  tydligt skrivet. Hjälpte mej mycket. Man ser det hårda arbetet som lagts ned

Källhänvisning

Inactive member [2006-11-08]   Den amerikanska revolutionen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=7054 [2022-07-05]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×