Ergonomi

10 röster
91390 visningar
uppladdat: 2006-11-15
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Vad är ergonomi?
Det är läran om anpassning av arbete och miljö till människans behov och förutsättningar. Om man har ergonomiska kunskaper så kan man minska påfrestningarna och öka trivseln och hälsan i arbetssituationen.
Inom ergonomi behandlas bland annat:
- Hur man kan fixa arbetsplatsen så at arbetet ska kunna utföras effektivt och så att det inte sliter på kroppen i onödan.
- Hur man använder kroppen på ett effektivt och riktigt sätt.
- Hur man skapar en bra arbetsmiljö.

Förändringen av yrken
Det finns inte särskilt många tunga arbeten kvar i Europa nu för tiden. I framtiden kommer de säkert bli ännu mindre. De fysiska kraven kommer nog inte vara så höga. Det kommer nog bli många sittande jobb. Service yrken kommer fortfarande vara stående och några yrken som snickare och murare osv. kommer fortfarande vara fysiskt ansträngande.

Ryggen och hållningen
Det är inte så konstigt att 90% av alla i Sverige någon gång går sjukskrivna för ryggbesvär med tanke på hur allsidigt våra förfäder använder sina kroppar om man jämfört med dagens befolkning. Över hälften av Sveriges gymnasieelever har också ryggbesvär. För att kunna undvika detta är det viktigt att vara i god fysik form och ha goda kunskaper och ergonomi.

Arbetsplatsen

stående
att stå en längre tid är ansträngande för hjärta och kretslopp, det belastar även leder och muskler på ett dålig sätt. Om man har ett stående arbete bör man tänka på detta :

- fördela vikten jämt på båda fötterna.
- Rör dig
- Stå nära arbetsbänken
- Ta många och korta raster.
- Undvik framåtlutnig och vridningar.
- Sätt dig ner ibland
- Använd bra skor
- Ha ett högre bord om du behöver ha bra synavstånd
- Stå med rak rygg och avslappnade armar.
- Vid hårt arbete så borde bordet vara så lågt att du kan använda kroppens tyngd i arbetet, men ändå hålla ryggen rak.

Sittande
- arbetsplatsen måste anpassas efter de arbete som ska utföras.
- Stolen måste ha rymlig sittyta, stödjande ryggbricka, den måste vara justerbar. Sitthöjden måste vara så pass låg att fötterna nuddar marken och bordshöjden sak va anpassad så att underarmarna vilar avspänt mot bordet utan att axlarna behöver höjas.

Skrivarbete
Det är viktigt att man har bra ljus så att man inte blir trött, eller får huvudvärk. Det är även viktigt att det kommer från rätt håll och så. Medan man skriver så är det viktigt att man är avslappnad och inte spänner onödiga muskler. Låt axlarna vara tunga och kläm inte för hårt om pennan. Muskelspänningar i fingrarna sprider sig lätt upp genom armen och axeln och kan leda till skrivkramp.
Vid sittande arbete är nacken väldigt utsatt, et är vanligt att man får huvudvärk om nackmusklerna pressar mot nerver som går upp mot huvudet. Det kan därför vara bara att töja nackmuskel ibland. Se också till att rummet har bra temperatur och ventilation.

Att lyfta, bära, skjuta och dra
Det som sagts om sittande och stående gäller naturligtvis också när arbetet varierar. Det är ofta viktigt att man har bra rörlighet och fysik styrka, det är olika för alla arbeten. Du bör kolla vad som gäller i just ditt yrke, här kommer några generella exempel och regler.

Att lyfta
- håll kroppen så upprätt som möjligt
- va nära föremålet som ska lyftas
- böj knäna och håll ryggen rak
- låt muskler och höfter göra arbetet
- håll andan och spänn magmusklerna lite

att bära
- samma reglar som för att lyfta
- fördela belastningen lika på båda sidor
- använd ryggsäck som skolväska

skjuta och dra
- jämn belastning
- kroppen och armarna sak vara så raka som möjligt
- främst benen ska arbeta
- om det är tungt bör man använda hela kroppstyngden

Hur ryggen är uppbyggd
Ryggraden
- Innehåller 24 kotor, korsbenet och svansbenet. Kotorna hålls ihop av starka ledband och muskler.
- Ska bära stor del av kroppsvikten
- Skydda nerverna i ryggmärgen
- Fungera som stötdämpare när man går eller springer
- Vara stark och rak men samtidigt mycket rörlig

Diskarna
- Mellan kotorna finns diskar som består av trådbroskringar men en mjuk kärna i mitten.
- Fungerar tillsammans med ryggraden som stötdämpare
- Med ålder så bli de skörare och mindre starka, men träning så går processen långsammare.


Var rädd om ryggen

Sittande ställning ger högre belastning än stående. Minst belastning får man med den så kallade ”psoasställningen” då man ligger på rygg med 90 graders vinkel i så väl höft som knäled. Det är farligt att skotta snö då man vrider sig i ett ytterläge då lederna är extra känsliga . om man råkar ut för lindriga ryggproblem bör man tänka på dess två saker:
- bli rygg medveten och skona ryggen i vardagssituationer
- avlasta ryggen genom att stärka ”muskelkorsetten” funt framför allt ländryggen. Man måste variera sin arbetsställning. Skelettet och musklerna behöver vara i viss rörelse för att blodgenomströmningen skall fungera ordentligt.

Yttre och inre arbetsmiljö
Man brukar skilja mellan yttre och inre arbetsmiljö (eller teknisk och psyko- social arbetsmiljö) till den yttre räknar man t.ex. belysning, buller, klimat och arbetsställningar och till den inre t.ex. uppskattning i arbete, kamratskap, hänsyn ect.
Den yttre miljön kan vara perfekt, men trots det kan vi må dåligt och uppleva en känsla av otillfredsställelse inom oss själva - en stress upplevelse.

Stress
Stress är vår nedärvda förmåga att mobilisera extra resurser då en fara hotar och i sådana situationer reagerar vi endera med kamp- eller flyktbeteende. Stress utlöses av ett invecklat samspel inom vårt centrala nervsystem och vårt körtelsystem som producerar hormoner. På order från hjärnan där vi bearbetar vårt intryck, tankar och känslor, startar en hormonproduktion. Utsöndringen av adrenalin och noradrenalin stiger vid anspänning och kortisol utsöndras då vi känner olust och hjälplöshet. På grund av arv och miljö så reagerar vi olika, det verkar också finnas en viss skillnad mellan könen. Kvinnor verkar inte drabbas av förhöjd adrenalin/nordadrenalin i samma utsträckning som män.
Upplever vi anspänning och lust inför en uppgift ökar adrenalinutsöndringen men kortisolhalten förblir låg. Detta är karakteristiskt för människor som trivs med sitt arbete, som stimuleras av kraven och som tar nya initiativ både på arbetet och fritiden. Detta kan kallas ”glad stress”

Den psykiska stressen kan vi inte fly undan och om vi inte gör något åt situationen kommer vi gå omkring med en konstant ”larmberedskap”. Det leder till stora påfrestningar och yttrar sig i form av trötthet och på sikt blodtryckshöjning, magbesvär och hjärt- och kärlsjukdomar.
För att undvika skador är det viktigt att vidta förebyggande åtgärder. Bra fysik och god kroppsbehärskning är grunden för att tåla olika former av påfrestningar. På arbetsplatsen bör man se till att bl.a. följande återgärder är vidtagna:


- skyddsanordningar ska vara i gott skick
- ventilationen måste vara bra
- belysningen måste vara anpassad för arbetet
- buller ska undvikas
- arbetsplatsen sak vara individuellt anpassad
- både fysisk och psykiskt stress ska minimerasHur märks stress på en arbetsplat...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Ergonomi

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

 • Inactive member 2007-10-03

  jätte bra. TACK ! :D

 • Inactive member 2007-10-16

  Bra skriver , men vad gör man

 • Inactive member 2007-11-16

  Bra, bra, bra, bra...

 • Inactive member 2011-05-06

  5/5 världklass

Källhänvisning

Inactive member [2006-11-15]   Ergonomi
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=7121 [2022-08-09]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×