Politik fråga

3385 visningar
uppladdat: 2006-11-21
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
POLITISKT HJÄRTEFRÅGA
Samhällskunskap
En fråga för Moderaterna:

Hur ska det kunna bli fler jobb?
Jag som moderat tycker att det är viktigt att vara ödmjuk inför en fråga som påverkar vår framtid så pass mycket som det gör. Detta kräver såklart inte en eller två förändringar, utan det är mycket som måste förbättras och förändras. Det är klart att det kommer att bli svårt att genomföra, men om våra planer går i lås kommer det att fungera bra.
För att det ska kunna bli fler jobb måste det såklart finnas folk som vill anställa. Fler arbetsgivare måste våga och vilja anställa och därför vill vi ”sänka trösklarna” in till arbetsmarknaden. Höga skatter, krångliga regler och omfattande åtaganden gör att arbetsgivare drar sig för att anställa. Inte minst i den arbetskraftsintensiva tjänstesektorn är detta ett stort problem.

Sedan handlar det också såklart om en förändrad inställning som företagare. Bara för att regeringen säger massa vackra ord så är det självklart både dyrt, lite udda och svårt att vara företagare i Sverige på 2000-talet. Sveriges utveckling bygger på att människors företagsamhet och förmåga att skapa och därför måste den tas till vara på. Människor ska vilja ta mer egna initiativ och vilja kunna förändra sitt liv och genom egna ansträngningar kunna lyckas i livet på den nivå de vill.
Grunden för välfärden är ett ”klimat” som ska uppmuntra fler att få idéer om ett nytt företag.
Det grundläggande sambandet att företag ger jobb, och att jobb ger välfärd måste understrykas.

Att ha ett arbete handlar inte bara om att man ska försörja sig, utan också om att känna sig trygg på en arbetsplats och att känna sig delaktig och att man göra något för samhället, istället för att sitta hemma och inte göra någonting. För många människor lönar sig arbete dåligt jämfört med försörjning genom olika former av bidrag. Vi vill också ha stramare bidragssystem just därför. Vi tror på att bra jobb kan få fler att ta tag i sina liv och göra något vettigt av det! I dagens Sverige får alltför många människor känslan av att deras insats inte efterfrågas. Det måste ändras, eftersom alla ska känna att de behövs. Arbetets värde ska återupprättas!

För att ungdomar ska få lättare att skaffa jobb i framtiden satsar vi också mycket på skolan.
Det måste löna sig att utbilda sig!
Sverige är ju trots allt ett av de länder i världen som lägger mest pengar på skolan. Trots det når eleverna allt sämre kunskaper och färdigheter jämfört med dem övriga länderna. Därför ska vi, genom att fokusera på kunskap, bildning och kultur höja resultaten. Alla ska få ta del av allt, och ha en bred kunskap. Alla ska få en chans att utveckla sina drömmar och nå sina mål. Men samtidigt måste varje utbildning utgå från tilltron till varje människas förmåga att lära sig på, både teoretiskt och praktiskt.

Skolk bör kunna anmälas hem samma dag och skrivas in i elevernas betyg. På utvecklingssamtalen ska elevernas uppförande tas upp. Och sådan information ska också ges i form av skriftliga omdömen. Kulturen utvecklar det civila samhället så mycket och håller det
Demokratiska samtalet levande. Ungdomsarbetslösheten är hög i Sverige, av alla länder i världen har endast Italien högre ungdomsarbetslöshet. Det betyder ju att mer än var tredje ung människa har ingen eller mycket svag anknytning till arbetsmarknaden. Unga utan arbetslivserfarenhet behöver särskild coachning.

Jämställdhet och lika möjligheter är en angelägenhet för både kvinnor och män. Vi strävar efter att både män och kvinnor ska ha samma rättigheter på bland annat jobbet. Alla ska ha samma möjligheter till fria val och så vidare. Den yttersta utgångspunkten är den
grundläggande principen om att alla människor har lika rätt och värde. Ingen människa ska bli behandlad sämre pga. sitt kön.

Över en miljon människor står utanför arbetsmarknaden. Trots högkonjunktur råder det massarbetslöshet i Sverige. Inte i någon högkonjunktur i modern tid har så många människor stått utanför som idag.
För de unga människorna är situationen mer problematisk än för andra. Den är också ekonomisk, social och hälsomässig. Utanförskap innebär ett ytterligare problem. Vi ska inte konkurrera med lå...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Politik fråga

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2007-10-12

    hahah dw :D

Källhänvisning

Inactive member [2006-11-21]   Politik fråga
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=7164 [2021-11-30]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×