Subduralhematom

4 röster
31117 visningar
uppladdat: 2006-11-22
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Blödningar i hjärnan
- med fokus på subduralhematom

Subduralhematom kan utläsas subdural som har betydelsen nedanför, lägre än normalt. Hematom betyder blödning och det sammansatta ordet subduralhematom betyder att det föreligger en blödning mellan dura mater (yttre hjärnhinnan) och arachnoidalhinnan (mellersta hjärnhinnan). Subduralhematom hör till stroke. Stroke och slaganfall har samma betydelse och jag kommer att använda ordet slaganfall i detta arbete. Subduralhematom hör till gruppen hemorrhagiska slaganfall och olika typer av slaganfall ger olika sjukdomsuttryck. Det handlar om skillnader i förekomst, riskfaktorer och behandlingar. Diagnosen ställs genom datortomografi och vilken typ av symptom man har. Symptom som kan uppkomma vid blödningar i hjärnan är synfältsbortfall, språkstörning (afasi, dysfasi), förlamning (pareser), känselnedsättningar, minnestörningar (amnesi) enorm trötthet m.m. Vanligast är att man drabbas av en halvsidig förlamning som sitter i ena halvan av kroppen. Vid ansiktsförlamning kan man se om det handlar om blödning i hjärnstammen eller storhjärnan eftersom det vid blödning i storhjärnan blir en förlamning på samma sida som resten av kroppen och vid blödning i hjärnstammen blir förlamning på motsatt sida kroppen. Slaganfall delas upp i olika grupper beroende på orsak till blödningen;

• Ischemiska slaganfall – hjärninfarkter. Orsakas av ett stopp i ett blodkärl som därigenom inte kan syresätta en del av hjärnan. Delas i sin tur in i trombotisk, blodpropp som bildats i hjärnan, och Embolisk, blodpropp som bildats någon annanstans och sedan vandrat till hjärnan.
• Hemorrhagiska slaganfall - hjärnblödningar. Orsakas av blödning i skallen, delas in i fyra undergrupper; Epiduralblödning, blödning mellan skallen och den hårda hjärnhinnan. Subduralblödning, blödning mellan den yttre och den mellersta hjärnhinnan. Subarrachnoidalblödning, blödning mellan den mellersta och den inre hjärnhinnan och slutligen Intracerebral blödning, som betyder en blödning inne i hjärnvävnaden.

Blödningar i hjärnan orsakar oftast syrebrist, men även halten av glukos kan leda till celldöd.
Ibland handlar det om att cellerna inte får tillräckligt med energi som då orsakar att de inte kan återuppta glutamat, vilket i sin tur orsakar att kalcium får ett ökat inflöde. Vilket då orsakar att nervcellen (neuron) dör.

Till riskfaktorer som man tror kan ligga bakom att vissa drabbas lättare än andra räknas ålder, kön, depression, hypertoni, diabetes, förmaksflimmer, rökning, hjärtsjukdom, p-pilleranvändning eller fysisk inaktivitet. 30 000 människor varje år drabbas av slaganfall.

En subduralhematom är oftast orsakad av yttre våld. Äldre kan få ett lättare slag och gå med svaga symptom som förvirring, glömska och huvudvärk i flera månader.
Även starkt trauma kan orsaka subduralhematom, särskilt hos äldre.

Patienthistoria

Ingrid 80 år gammal kommer in med ambulans till akuten i Lund. Ingrids dotter hade varit och hälsat på och märkt att hennes mamma inte var som vanligt. Ingrid har tidigare klagat på huvudvärk och att inte att hon är lika pigg som vanligt. Just denna dag så tycker dottern att mamman verkar väldigt förvirrad och desorienterad. Under besöket kan hon inte komma ihåg var hennes glasögon är, fast dottern påpekar flera gånger att hon redan har dem på sig. Dottern berättar att hennes mor flera gånger under dagen verkat vara mindre medveten och inte varit helt kontaktbar, dock så hade hon inte svimmat eller själv uppfattat yrsel eller liknande. Dottern tycker även att Ingrid verkar ha problem att få upp ena ögat samt att hon ler lite snett. Ingrid kan inte komma ihåg att hon slagit sig, hon säger att hon kanske slagit i huvudet obetydligt för några veckor sen, hon kände inte någon större smärta.
Efter kontakt med Lunds lasarett så bedöms Ingrid behöva akut vård och ambulans tillkallas.
Väl inne så får Ingrid en vårdplats i väntan på utredning. Blodprover tas på plats där man kollar blodtryck, puls, Hb-värde, glukos m.m. Man gör även en kort strokekontroll och ber Ingrid rabbla några ord som hon får läsa på ett papper. Ingrids minne är något nedsatt och pupillerna reagerar något olika på ljus. Inga större anmärkningar noteras på blodvärde eller glukos. Istället försöker man få in henne så snabbt som möjligt på CT-röntgen för bedömning om det handlar om en blödning eller begynnande demens. CT visar på en blödning som sträcker sig runt halva hjärnan, blödningen är väldigt tunn och man bedömer att man kan avvakta med operation eftersom blödningen kan resorberas. Ingrid skrivs in i väntan på provsvar. Under vårdtiden får Ingrid plötsligt sämre medvetande och blir väldigt aggressiv när personalen tar i henne, hon anklagar dem för att vilja henne illa och säger att de minsann ska få med hennes dotter att göra. Efter övertalning beslutas att göra en akut CT på henne igen och det visar sig att trycket mot hjärnan har ökat, man bedömmer det som en akut subduralblödning, under CT förlorar Ingrid medvetandet och pulsen går ner samt blodtrycket upp. Akut samtal till neurokirurg där man beslutar att Ingrid ska få genomgå en trepanation, en operation med borr i kraniet. Man minskar genom detta trycket och blodet kan ledas bort. Ingrid får sedan under några dagar ligga inne för observation. Efter omfattande kontroller och negativa ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Subduralhematom

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2006-11-22]   Subduralhematom
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=7172 [2023-06-02]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×