Dagens Buddhism

15 röster
21757 visningar
uppladdat: 2006-11-28
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Buddhismen
1 Grundare av religionen:

Grundare av buddhismen var Siddharta Gautama,som troligtvis levde cirka 560-480 f. kr. och är hela buddhismens grundare. Buddha, som senare blev hans tilltalsnamn, föddes i en rik furstlig/kunglig familj. Han uppväxt präglades av lyx och njutning, inte någon gång tilläts han att gå utanför palatset.
Länge var buddhismen bara en gren inom hinduismen, men ses nu som en fristående, egen religion.
Buddha dog ca 80 år gammal och ännu finns hans avskedsord till lärjungarna bevarade.
2 Gudtjänstlokal:
Buddhismens heliga byggnad: Buddhismen har endast ett kloster som sin helig byggnad, det som är centrum i klostret heter Dagoban. Väggarna är fyllda med bilder från och av Buddhas liv. Vissa buddhister har även ett litet altare i hemmet där de som sagt ber och offrar till Buddha, fast han egentligen inte var någon som helst Gud, utan sågs mer som en stor förebild. Inom buddhismen får även präster vara gifta och de behöver även inte bära någon speciell klädsel/dräkt som munkar och nunnor måste inom buddhismen.

3 Gudtjänstedag: Inom buddhismen har man inte någon speciell gudstjänstedag,därför att veckans alla dagar saknar religiös betydelse. Inom deras religion följer man istället månens olika faser,för att sedan räkna fram vissa speciellt betydelsefulla dagar
4 Heliga skrifter: Tipitaka är deras religiösa skriftsamling Tipitaka betyder "de tre korgarna".
Om man läser den engelska versionen av Tipitaka, så är den på runt 1000 sidor lång.
Dess tre uppdelningarna av skriften i deras heliga skrift är Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka och Abhidamma Pitaka. Inom Vinaya-kapitlet handlar det om regler för de som lever inom Sangha (det vill säga dom som är munkar och nunnor). Förutom reglerna innehåller skriften även bakgrunden till varje en regel som finns i detta kapitel.

I kapitlet Sutta Pitaka har Buddha själv skrivit om hur man bör lära ut Theravada buddhism, och i Abhidhammas kapitel är Sutta Pitakas kapitels texter omarbetade bara för att även kunna användas för att reda ut tankar och sinnesstämningar.

Tipitaka är skriven på ett språk som heter Pali.
Pali är från början ett oralt språk,som betyder att det inte har något eget alfabet.
Inte förrän 100 år FVT skrev munkar från Sri Lanka ner historierna och reglerna.
5 Språk: I väst växte intresset för Orienten under 1700-talet. Det ledde till att man började studera österländska språk vid västeuropiska universitet, också i Sverige. Man studerade arabiska, men också sanskrift.
På så sätt kom forskare och studenter i kontakt med de gamla indiska världsreligionerna.
I slutet av 1800-talet översattes både Upanishaderna och Bhagadvadgita till västerländska språk.
År 1879 gav Edward Arnold ut sin dikt "The light of Asia or the great renunciation".
Den översattes till svenska 1888.
Viktor Rydberg skrev inledningen.
Svenska författare, till exempel Harry Martinsson och Gunnar Ekelöf, har tagit intryck av av buddhism. Dan Andersson (1888-1920) har skrivit den vackra dikten Buddha.
Men detta fick ingen större betydelse för folk i allmänhet.
Det gav bara ett fåtal några enstaka glimtar från en främmande religion från avlägsna länder.
6 Utbredelse i världen: De allra flesta buddhister som finns i hela världen finns i östra Asien.
Resten av dessa buddhister finns utspritt i mindre grupper i exempelvis Amerika, Afrika och Europa.
Totalt beräknas det finnas runt 300 miljoner buddhister i hela världen.
Buddhismen är en mycket gammal världsreligion som hade fått sitt första fäste i sydöstra Asien, innan Jesus ens hade blivit född och våran egen tidräkning hade börjat.
Redan från 300-talet hade läran spridits endast till Kina och Korea och fortsatte att spridas till Japan och Tibet.
Indien är ju som sagt buddhismens hemland men år 1200 blev Indien invaderat av muslimer som nästan lyckades att utrota buddhismen helt.
Idag finns det inga buddhister kvar i Buddhas hemland Indien.
Det som hände med buddhismen när den spreds var att två olika inriktningar växte fram.
Idag talar man om ”Theravada” som finns i Sydostasien och Sri Lanka och ”Mahayana” som utvecklades i Kina, Mongoliet, Tibet, Korea och Japan. Dessa inriktningar kallas sydbuddhism respektive nordbuddhism.
Det som skiljer dessa två grenar åt är synen på Buddha och hur man ska göra för att nå befrielsen.
Mahayana är mer fri och liberal medan Theravada anses vara strängare.

7 Buddhismen enligt Buddha:
Enligt Buddha finns det ingen Gud som kan hjälpa människorna, utan det är människorna som kan hjälpa sig själva. Människorna hyllar Buddha som ett helgon, inte en Gud.
Buddhisterna tror alltså inte på någon Gud, utan på sig själva och Nirvana.
Man ska leva efter Buddhas lära, för att uppnå Nirvana och slippa den eviga återfödelsen bör man leva efter något Buddhisterna kallar den åttafaldiga vägen.
8 Buddhisternas tro: Buddister tror på reinkarnation d.v.s. att man tror på återfödelse.
Meningen med livet är enligt buddismen att man ska slippa återfödas och även hamna i nirvana,där man sen ska återfödas. Nirvana kommer man dock först till när man lyckats uppfylla den åttafaldiga vägen.
Dessa är:
1. Rätt kunskap och förståelse Se världen som den verkligen är
2. Rätt sinnelag Att vara fri från onda tankar
3. Rätt tal Att inte säga något för att skada andra
4. Rätt handling Att inte skada eller döda, inte leva lösaktigt, inte stjäla eller använda droger eller alkohol som påverkar hjärnan
5. Rätt livsuppehälle Inte tjäna pengar på ett sätt som skadar eller dödar
6. Rätt strävan Att använda energin man har till rätt ändamål
7. Rätt vaksamhet Att vara uppmärksam på vad som händer inuti och runtomkring en
8. Rätt koncentration Att använda sinnet till meditation och koncentrera sig på vad man håller på med.

9 Buddhas regler

Direkt när Buddha blev ledare satte han upp fem viktiga moraliska regler för de civila människorna i det vardagliga livet.

● Att inte döda eller skada. Det är helt förbjudet att avsiktligt döda eller skada något levande som kan fungera funktionellt bra.

● Att inte stjäla. Man får varken lura till sig eller stjäla någon annans ägodelar, han tyckte att mitt är mitt,och ditt är ditt.

● Att inte vara otrogen. Man ska bekämpa alla luster och avstå från ett sexuellt utsvävande liv,man skulle hålla sina tankar på sin man/kvinna,hustru/man,sambo,för redan att tänka otrogna tankar är ett brott inom Buddhismens religion.

● Att inte använda droger. Det är helt förbjudet att använda droger eller något annat som skadar eller hindrar kroppen från att tänka klart.

10 Människosyn
Deras männsikosyn är följande: Man ska betrakta varje mänsklig individ med medkänsla och allomfattande kärlek.
Buddhismen ser alla människor som likvärdiga oavsett var man kommer från, alltså nationalitet, om man är man eller kvinna, alltså kön eller vilken tro/religion man tillhör, alltså religionstillhörighet.
11 Mål med livet:
Så ser buddhisterna på människan och individen, i världen.
Alla buddhisters mål med livet är att försöka nå nirvana.
Detta kan dock endast ske om du, innan, blivit upplyst.
Nirvana är alltså det tillstånd i frid och ro dom där det inte finns något lidande av något slag alls.
Buddha, vilket betyder upplyst, fick just sitt namn efter denna fundamentala upplevelse.
Buddha lärde också andra människor att försöka bli upplysta genom att välja en egen medelväg. Denna medelväg kallas även för den åttafaldiga vägen som skall kunna hjälpa människor att övervinna sin girighet, sin lust och allt sitt lidande som kommer av sådant. Den åttafaldiga vägen symboliseras mest som ett hjul med åtta ekrar inuti, en eker för varje väg. De åtta ekrarna är steg där var och en av dem består av en lära i den åttafaldiga vägen. Dessa måste förstås och utövas på rätt sätt för att man skall kunna bli upplyst och för att kunna nå livsvandringens högsta mål- Nirvana.

12 Symboler: En religös symbol för mig är någonting som har anknytning till den religion man tillhör. Någonting som har en historia från det ursprung som religionen har.
Jag ser det som en materiell sak, t.ex. som en Lotusblomma, Kors, Hjul, Ett ljus eller vad som helst. Men jag ser även mycket symboliskt på vissa handlingar till exempel meditation eller bön.


13 Buddhisternas heliga platser:
Buddhismen har många praktfulla tempel. De rymmer ofta ett stort antal rum med mellanliggande gårdar. Ofta är de byggda över någon relik(helig kvarleva) från Buddha. En särskild form av templet är de så kallade stuporna. De är torn och oftast ligger de på en kulle.
Man kan inte gå in i en stupa utan ska gå runt den och tänka på Buddha och hans lära.
Templen är vallfartsmål och meningen med tempelbesöket är att vörda Buddhas minne och meditera över läran. Det förekommer därför vanligen ingen predikan eller andra tal, inte heller finns det några bänkar som man kan sitta och vila på.
Buddhabilderna finns där för att påminna om Buddhas lära. ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Dagens Buddhism

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2007-09-21

    Jätte bra arbete. Lätt läst oc

Källhänvisning

Inactive member [2006-11-28]   Dagens Buddhism
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=7204 [2022-08-09]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×