Buddhism och kristendom

44 röster
72456 visningar
uppladdat: 2006-11-30
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Syfte och frågeställningar
Historiska konflikter – Vad har hänt som har haft någon betydelse för synen på religionen?
Hur är religionerna Buddhismen och Kristendomen uppbyggda? Levnadssätt, regler, skillnader, olikheter?
Vad har vi för stora och kända personer i Buddhismen och Kristendomen? Vad har de gjort för oss människor, likheter och olikheter emellan dem?

Avhandling
Grundvärderingar och historia inom buddhismen och kristendomen

Buddhism
Buddhism kommer från ordet ”buddh”, och är sanskrit för ”uppvaknande”. Med det menas att man vaknar från okunskapens mörker till lärans ljus .
Man vet inte exakt när Buddhismen, som är en religion med ursprung i Indien, grundades. Men man tror att grundaren, en man vid namn Siddharta Gautama, eller Buddha, som han kallades av de troende, levde på ca 500-talet f. Kr . Det var en tidpunkt då stora ekonomiska och sociala förändringar skedde i norra Indien. Samhället var på väg att utvecklas, och inom religionen, som tidigare sköttes av prästerna, började det nu träda fram nya religiösa ledare. En av dem var Siddharta Gautama. Han menade att som menade att genom meditation kan individen få insikt i livets stora och viktiga frågor, insikten blir sedan till en självupplevd verklighet och när individen går djupare in i meditationen leder det till upplysning, där man upplever en fullständig tomhet, nirvana. Teoretiskt sett kan vem som helst nå nirvana, Buddha tyckte inte att saker som kön, nationalitet eller samhällsklass spelade någon roll.
Men buddhismen skiljer starkt på munkar och vanligt folk. Munkar är tvungna att följa mycket stränga levnadsregler, de som ägnade sig åt buddhismen på heltid blev bara en liten grupp av munkar och nunnor som lämnade sitt vanliga liv för att leva enbart för buddhismen. Vanligt folk som trodde på buddhismen nöjde sig med att leva som vanligt, men följa buddhismens fem moralregler : Inte döda - Inte stjäla - Inte ha sex utanför äktenskapet - Inte ljuga - Inte berusa sig. Många indiska furstar var trötta på prästernas makt och ville försvaga dem, därför stödde de buddhismen.
En av dem var Ashoka, han levde på 200-talet f. Kr. Och för att sprida buddhismen till hela sitt rike satte han upp pelare med inskrifter som berättade om buddhismen.
Han skickade även ut missionärer för att sprida religionen till andra länder.

Kring Jesus Kristus födelse spreds buddhismen till Kina och därifrån till Korea och Japan. Men samtidigt som Ashokas idé om att sprida buddhismen lyckades, trängdes den i sitt ursprungsland undan av hinduismen och försvann till slut helt till följd av de islamiska invasionerna.

Idag finns det två huvudinriktningar inom buddhismen: Theravada och Mahayana.
I de länder där theravadabuddhismen är den dominerande religionen vävs buddhismen in i samhällslivet. Det vanliga folket ger munkarna gåvor, och munkarna i sin tur leder religiösa ceremonier, läser heliga texter i samband med dop, bröllop och begravningar och lär barnen läsa, skriva och räkna. När de vanliga människorna hjälper munkarna handlar de oegennyttigt och skaffar sig därför god karma. Theravadabuddhismen förnekar att det finns något bestående överhuvudtaget, ett hål i en vägg är ingenting, det är bara frånvaron av det material som borde finnas där.

Mahayanabuddhismen tror att Buddha hade ett gudomligt ursprung, eftersom ingen människa skulle kunna vara lika insiktsfull som han var.
De tror att förutom jorden finns det himlar och paradis där det lever himmelska buddhor.
En av buddhorna kom ner till jorden av omtanke för oss människor, han blev Siddharta Gautama. Vid sidan av honom finns det även boddhisattvor - upplysta varelser som av medlidande stannar i ett tillstånd där de irrat bort sig från sitt sanna jag, för att hjälpa andra människor nå upplysning.

Kristendom
Kristendomen utgår från tron på Jesus från Nasarets lära, liv, död och uppståndelse som det återges i kristendomens heliga skrift, Bibeln. Kärnan i den kristna tron är att Jesus Kristus gav sitt liv och blev avrättad genom korsfästelse för människornas synders skull och att han efter tre dagar återuppstod igen ifrån de döda. Grundprinciperna inom kristendomen är att man: Tror på en enda Gud – Treenigheten (Gud är både Fadern, Sonen och den Helige Ande på samma gång) – Gud är allvetande och evig – Jesus Kristus är Messias, både Gud och människa på samma gång – Jesus föddes av en jungfru – livet tar inte slut vid döden, människor får evigt liv – Befrielsen från synd och död är möjlig endast genom en persons handlingar, och genom Jesus korsfästelse och hans uppståndelse är människan frälst och försonad med Gud.
Kristendomen uppstod under första århundradet e.Kr, och kom ur judendomen. Det var faktiskt så att kristendomen till en början betraktades som en liten gren inom judendomen.
Flitiga missionärer gjorde så att den nya tron spred sig snabbt kring Medelhavet. Församlingen i Jerusalem bestod av både arameisktalande och grekisktalande judar, och många av dem lämnade Palestina p.g.a. krig och förföljelser och flydde till andra delar av det romerska riket. Enligt Apostlagärningarna, en bok i Nya Testamentet, var det där de troende på den nya religionen började kallas för kristna. Genom emigration spreds kristendomen västerut och nådde huvudstaden Rom. På 90-talet e. Kr skedde en brytning mellan judendomen och kristendomen, då romarna insåg skillnaden mellan judar och kristna. Detta ledde till att de som var kristna inte längre fick den respekt och tolerans som judarna hade. Men under 100-talet e. Kr byggdes kristendomens organisation ut, varje församling blev självständig. Under 200-talet ökade antalet kristna kraftigt, och detta ledde även till att förföljelserna mot de kristna blev starkare. Sedan förändrades situationen för de kristna, då kejsar Konstantin den store, under tidigt 300-tal fixade religionsfrihet och de kristna fick ökat inflytande. Grunden lades för en rikskyrka, kristendomen blev senare statsreligion och kring år 400 var hela det romerska riket kristnat. Kristendomen var sedan tidigare dominerande i Armenien och Etiopien, och ett par hundra år senare fanns det heller inget motstånd i de germanska rikena. Det finns två olika kristna ”kyrkofamiljer”: Den Romersk-katolska kyrkan, även kallad den Katolska kyrkan, samt den ortodoxa kyrkan. Båda har direkta band från Jesu lärjungar och fornkyrkan, och har därför anspråk på att vara den ursprungliga och allmänna kyrkan. Bibeln, de kristnas heliga skrift, är en samling böcker som är indelad i två delar; Gamla Testamentet där det står om hur världen kom till och om det judiska folkets historia fram till ca 400 f.Kr, och Nya Testamentet som handlar om Jesus liv och den tidiga kyrkans tid.
8 http://sv.wikipedia.org/wiki/Kristendom (06-09-11)
9 http://sv.wikipedia.org/wiki/Bibeln (06-09-25)
Mica Lundgren
Historiska konflikter inom Kristendomen


Konflikt 1
Vi kan börja med att berätta om hur Paulus, som verkade anse att han kunde strunta i Guds budord och regler för hur människan ska leva (1). Så år 49 e. Kr så ordnades det ett möte i Jerusalem för att reda ut problemet (1). Då Paulus var en förespråkare för judarna och Kristus.
Han reste dit fylld av oro. Han visste själv att han hade starka argument. Mötet varade väldigt länge. Till slut så fick Paulus stöd av de andra (1)

Paulus var helt övertygad om att budskapet om Jesus tro och lära först och främst var avsedd för judarna, men också att det var riktat till andra människor på jorden (2)

Paulus var en viktig person i det nya testamentet. Han var en skicklig organisatör och även en framgångsrik författare.
Han tillhörde ungefär samma tid som Jesus, han föddes i Tarsos som var en stor stad i nuvarande Turkiet. Paulus menade att genom Kristi död och uppståndelse kunde alla människor vinna rättfärdighet och evigt liv genom att döpa sig och tro på Jesus.
Och han sa även att det budet var först och främst till judarna, och sedan därefter till allt övrigt folk. Så han menade att tror du på Jesus blir du lycklig och får ett evigt liv.
Då du efter döden kommer till himmelriket.
När han sedan dömdes till döden vid 100 e. Kr så slapp han korsfästas som andra judar eftersom han var i och med sin pappa en romersk medborgare.


Historiska konflikter inom Buddhismen

Konflikt 2
På många håll i världen kan historiska konflikter leva kvar i hundratals år.
På Sri Lanka är det värre. Anledningarna till konflikterna som kan spåras flera tusen år tillbaka i tiden. Under 800-900-talet efter Jesus Kristus flyttade burmeserna från Himalayas östra delar. De kom snart i en stor konflikt med mon-folket och det blev en lång och blodig kamp.

Tillslut efter år av strider så var det burmeserna som stod som segrare.
Detta gjorde så att kulturerna blandades. Och religioner och levnadssätt ändrades.”Liv och mening” av Gunilla Rundblom och Leif Berg (1, sid 205. 2, sid 206)

Maria Strömqvist

Jesus & Buddha
Du skall inte dräpa
Det femte budordet i kristendomen
Jag avstår från att döda
Den första levnadsregeln i buddhismen.

Buddhas födelse, uppväxt, liv och död.
För ungefär 2500 år sedan levde en man som letade efter livets mening och efter inre harmoni (1). Han levde i Indien cirka 500 år före Kristus och hans namn var Siddharta Guatama (2). Även kallad Buddha. En berömd siare berättade för Buddhas föräldrar att deras son antingen skulle bli en mäktig världslig härskare eller en stor andlig ledare (2).
Hans fader, som var en krigare, ville att Buddha skulle bli en stor världslig härskare och därför blev han uppfostrad som krigare (2) Han växte upp i all tänkbar lyx och ingenting fick störa hans ljusa livssyn och fadern förbjöd honom strängt att gå utanför palatsområdet (2).
Han tränades länge till att bli krigare, så det var inte förens Buddha var 29 år gammal som han för första gången kom utanför palatsets murar (3). Han visste ingenting om världen utanför palatset och tyckte nu att det var dags att gå på en upptäcktsfärd.
Han fick på sin upptäcktsfärd först se en gammal man och fick av tjänaren som följde med honom veta att alla blir vi tillslut gamla. Sedan fick han se en sjuk man och fick veta att alla blir vi någon gång sjuka. Slutligen fick han se en död man och fick då klart för sig att alla kommer vi förr eller senare att dö. Buddha blev då mycket bekymrad och undrade om det verkligen är detta som vi ska få ut av livet?(3). Ålderdom, sjukdom och slutligen död.
Han undrade om vi inte på något sätt kan mildra detta. Men så fick han tillslut se en fattig munk, men som såg glad och helt fylld av harmoni (4).
Han undrade om det kanske finns lite hopp ändå. Så han klädde sig i enkla kläder, och högg av sitt långa hår med ett svärd. Den rike Buddha hade nu blivit en fattig tiggarmunk.
Han gick i lära hos ett par munkar i sex år och blev otroligt snabbt lärd i meditationens konst (5). Så kom en dag när Buddha vid 35 års ålder bestämde sig för att sitta och meditera vid ett träd tills han förstått meningen med livet. Han satt under trädet och mediterade i sju dygn med varken mat eller dryck (6). Och slutligen fick han svaren han sökt. Svaren han sökt handlade om människans livsstil för inre harmoni och lycka
Han fick bland annat lära sig att vi alla människor föds om och om igen (6).
Och att återfödelsen beror på våra handlingar i vårt förra liv.
Allt dåligt vi gjort i livet kommer tillbaka till en själv, om inte i det här livet, så i nästa.
Med andra ord, karma. Tills vi slutligen slutar göra om våra misstag och helt slutat med egoistiska och själviska handlingar (6) Och istället bara försöker göra gott för andra och som då också leder till gott för en själv. Så man ska enligt Buddhas filosofi alltid göra gott.
Och om man inte hinner göra rätt för sig i det här livet. Så har man otaliga kommande liv att lära sig så man slutligen sluta göra om samma misstag.
Buddha fick många lärjungar och det han lärde ut var att man inte ska ha någon gud.
Då man då bara misstror sig själv och tror att guden ska ge en det man behöver.
Istället ska man möta livet rakryggad och fylld av självtillit (7)
Han kom fram till att man inte ska låta yttre händelser och människor bestämma över hur man ska leva. Utan att man själv lever och ansvarar över sitt eget liv. För han menar att allt man älskar förr eller senare ändå kommer att tas ifrån en. Människor som inte är helt medveten och kan göra stora förändringar i sitt tankesätt eller är helt medveten över sina känslor, vill alltid ha mer, prestera mer och äga mer. Och därför kan man helt enkelt aldrig vara helt nöjd.

Jag menar, många här i Sverige är inte nöjd.
Fast vi egentligen har det så bra. Vi hittar alltid någonting att klaga på.
Men Buddha, som är grundaren för den åttafaldiga vägen, och också grundaren för buddhismen, tror att den enda vägen till sann lycka går såhär:

• Man ska vara fri från begär och längtan efter världsliga saker. Med andra ord så är det bara du själv som är källan till ett lyckligt liv. Inte andra.
• Man ska ha rätt tal, som innebär att man aldrig ljuger, klagar eller trycker ner andra människor. Alltså att man alltid ska vara ärlig. Då man aldrig riktigt kan vara elak när man är ärlig, man kan såra, men man är inte i egentlig mening elak.
• Man ska inte döda något levande.
• Man ska inte stjäla. Då man då medvetet eller undermedvetet sänker sin självrespekt.
• Man ska inte tjäna pengar på något som skadar andra. Man ska inte heller på något sätt skada sig själv.
• Man ska alltid sträva efter det som är rätt i varje situation. Man ska alltid sträva efter att göra gott.
• Man ska alltid ha full kontroll över sin kropp, över sina sinnen och sina känslor. Med andra ord så ska man alltid vara medveten. Man ska vara här och nu, inte tänka på dåtid eller framtid (om det inte är planerade saker givetvis) (8)

Han och alla buddister menar att den som följer den åttafaldiga vägen tjänar som ett gott exempel och inspiration för andra medmänniskor.
Buddha var orolig för att människorna inte var mogna att motta hans budskap.
Men mogna blev de med tiden och Buddha lärde ut sina kunskaper i 45 år innan han dog i en ålder av 80 år (9)
Hans levnadssätt i nutid kallas buddhism. 2500 år senare hans levnadstid lever han på sätt och vis än i dag.

”Liv och mening” av Gunilla Rundblom och Leif Berg
(1 sid 343.) (2 sid 344) (3 sid 345) (4 sid 346) (5 sid 347) (6 sid 348) (7 sid 351) (8 sid 354) (9 sid 349)

Robin Mikaelsson

Jesus födelse, uppväxt, liv och död.
Enligt Matteusevangeliet föddes Jesus i Betlehem, son till Maria och Josef.
Maria sägs ha blivit havande av en helig ande, det hade Josef fått besked om i en dröm enligt evangeliet. Jesus föddes på juldagen. Men man vet inte riktigt så mycket om Jesus liv tills vid trettioårsåldern, men man antar att han hade samma yrke som sin jordiske far Josef, som sysslade med timmer.
Jesus hade effekt med sin lära i ca tre år i olika delar av Palestina. Jesus hade 12 lärjungar som han undervisade med sin tro, de kallade honom för Mästaren eller rabbi.
Jesus Kristus blev enligt bibeln korsfäst för våra människors synders skull.
http://web.telia.com/~u40000587/buddha.htm
(5. Jesus - födelse-uppväxt - liv – död).

Likheterna mellan Buddha och Jesus.
Det finns många likheter mellan Buddha och Jesus, jag tänkte ta upp några av dem som jag läst om på Internet. Båda är grundare av en religion, de var båda förutspådda att komma till jorden som frälsare. Jesus ansågs vara Messias, judarnas egen konung och befriaren av israels folk. Buddha var den upplyste, hans lära lydde att de som uppnådde nirvana (ett upplyst stadium) skulle slippa återfödelsen. De båda hade lärjungar, de började sprida sin lära i trettiårsåldern. De sägs båda två ha haft övernaturliga krafter (Jesus – som sägs ha kunnat heala, Buddha – som sägs ha kunnat resa till olika platser med endast tanken för att han kunde nå ett sådant djupt stadium av meditation) De hade flera namn båda två, Buddha kallades för Jina och Tathagata, och sedan Jesus kallades för Människosonen, Guds son och ibland även för Guds Lamm. De utsattes båda två för frestelser i början av sin religion.
Buddha frestades av demonen Mara, som försökte att få honom att behålla sin kunskap för sig själv istället för att lära ut den, och Jesus han utsattes för olika tilltalande frestelser av djävulen. Men båda ville i alla fall i huvudsak att det skulle bli bättre för alla människor.
De ville att människorna på jorden skulle må bättre, att alla skulle bli lite lyckligare.
Och både Buddha och Jesus var väldigt goda och omtänksamma människor.
Såg alltid till andras bästa.
Båda har en status för många människor som en sorts frälsare.
Och både deras livsstilar och saker de sagt. Har många i eftervärlden tagit till sig.
Och att båda har gjort ett mycket starkt intryck är det ingen tvekan om.
http://web.telia.com/~u40000587/buddha.htm
(6. Likheterna mellan Buddha och Jesu liv).

Skillnader mellan Buddha och Jesus
Jesus avrättades genom korsfästning när han var bara trettiotre år gammal. Buddha han sägs ha dött av en blodstörtning i åttioårsåldern.
Jesus predikade för vanliga människor, medan Buddha främst lärde ut sin tro till munkarna. Buddha sägs inte ha varit någon Gud, medan Jesus sägs ha haft ett gudomligt ursprung (guds son) och det finns inga samlade verk i Buddismen som i kristendomen, där vi har Bibeln. Utan Buddhismen har istället många olika verk: Tripitaka som inkluderar Dhammapada mm.
Det finns heller ingen skapelseberättelse eller sakrament i Buddhismen om Buddha.
http://web.telia.com/~u40000587/buddha.htm
(7. Skillnader mellan Buddha och Jesu liv).
Anna Henriksson


Diskussion
Vi valde två religioner som vi tyckte det skulle vara kul och intressant att arbeta med.
Vi ville ta reda på lite grand om kristendomen och buddhismen och hur den som religion var uppbyggd. Vi tyckte att det var viktigt att få med en del om religionernas bakgrund då det är viktigt att man har en del grundläggande fakta innan man kan gå in djupare på olika ämnen inom religionerna. Därför valde vi att skriva om religionernas historia och viktiga delar av de båda religionerna, så att den som läser eller lyssnar på redovisningen ska få en bättre bild av vad religionerna egentligen går ut på. Vi har även sett till att få fram lite information om några kända personer i religionerna.
Vi valde därför de två absolut största, Buddha i buddhismen och Jesus i kristendomen.
Då Buddha och Jesus betyder så mycket för så många ville vi förmedla vad de egentligen stod för och vad de har åstadkommit i sina liv och till de efterföljande, vad de gjort och betytt för andra. Vi valde att ta med några historiska konflikter så att man får se hur viktiga vissa religioner är och hur mycket den betyder för så många miljoner människor.
Sedan har vi alla lärt oss att det faktiskt är en stor skillnad på religionerna Buddhismen och Kristendomen. Men så även i många avseenden är de faktiskt ganska lika.
Då båda religionerna har regler och olika levnadssätt de vill att man ska följa.
Om inte kräver, då många lagar i vårt samhälle är uppbyggda på just religion. T.ex. att man inte får kränka andra människor, stjäla, misshandla eller mörda, utan att straffas.
Och reglerna har i båda religionerna ganska lika principer som att man inte ska ljuga (såra) inte döda någon annan människa och en del djur (dräpa något levande) och inte heller vara otrogen (kränka/djupt såra)

Med andra ord så vill båda religionerna bara att man ska vara god mot sina medmänniskor och även se till så att man själv mår bra. För huvudmålet med en religion är nog att man ska känna sig nöjd med livet och vara lycklig. Men sedan finns det en del saker där det skiljer väldigt mycket åt i religionerna. Som att i Kristendomen finns det en gud och de har ju även Jesus som många tror sig vara guds son, men i buddhismen så ska man inte alls ha någon gud.
Man ska heller inte behöva be till någon eller något. Som många i kristendomen gör.
Och i kristendomen ska man gå till kyrkan på söndagar medan de i buddhismen inte alls har några sådana krav. De har istället munkar som bor i kloster och där har väldigt strikta regler, som att man knappt får ha några egna ägodelar. Utan de menar att man istället bara ska tro på sig själv. För i den buddhistiska tron så är det man själv som sätter gränser för vad man kan eller inte kan göra.

Slutligen så kan vi konstatera att vi har fått göra ett arbete där alla i gruppen fått ta ett område som de kände att de velat arbeta med. Och även då fått ta religioner som alla känner sig tillfreds med. Arbetet har varit kul att göra då man fått veta mycket mer om vad religionerna står för och varför de är uppbyggd just som de är.
Vilket egentligen är ganska viktigt då väldigt många människor har en religion som de följer. Och även om man inte följer en religion så gör man det nog undermedvetet.
Då många människor t.ex. vet vad som är rätt och fel. Och religioner som verkar satsa väldigt mycket på att förmedla till oss människor om att man ska ha hög moral oc...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Buddhism och kristendom

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2008-03-18

    bra, men konstigt slut....XXXX

  • Inactive member 2011-04-24

    tack, har hjälpt mig mycket

Källhänvisning

Inactive member [2006-11-30]   Buddhism och kristendom
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=7226 [2022-08-09]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×