Kort Om V1, V2 och Little Boy

4966 visningar
uppladdat: 2006-12-03
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
V1, V2 och Little Boy.
”Det fanns inget mer skrämmande ljud under andra världskriget än det entoniga motorljudet från bombplanen.
När man hörde det ljudet så visste man att nåt fruktansvärt skulle hända.
De fällde bomber med förödande effekt.
De var lastade med allt ifrån spränggranater till brandbomber.
Vissa bomber kunde spränga sönder stora fabriker, andra kunde spränga sönder hela städer…”
Frans Karlsson, Skolelev

När ett plan skulle fälla en bomb så valde man ett strategiskt ställe, tex. Fabriker, järnvägar och oljeraffinaderier för att man hoppades att det skulle försvaga stridsviljan hos motståndarna.
Man bombade också civila mål för att sänka stridsmoralen och därmed tvinga fram kapitulation.

Det var två Tyska vetenskapsmän som redan år 1938 upptäckte fysiken bakom den fruktansvärda atombomben.
De klöv en uranatom och skapade en kedjereaktion med enorm kraft.
Men sedan USA gick med i kriget år 1941 så började en internationell grupp av vetenskapsmän, varav många hade flytt från Nazityskland, att förvandla upptäckten till en bomb åt USA.
I juli 1945 så hade gruppen utvecklat tre stycken bomber.
Den första testades i en öken vid New Mexico.
Det blev en enorm explosion.

En Uranbomb som hette Little Boy var den första atombomben som sprängdes på ett civilt mål.
Sprängkraften hos den var 2000 gånger kraftigare än hos någon annan tidigare bomb.
Den släpptes i Japan, över Hiroshima och exploderade 600 meter över staden.
Den åstadkom ett starkt bländande ljus som följdes av en tryckvåg som spred sig 3.66 kilometer åt alla håll och plattade ut alla byggnader på en yta av 13 kvadratkilometer.
Den svampformade röken från molnet steg 10000 meter högt upp i luften och tryckvågen svepte drog fram i över 800 kilometer i timmen.
Värmen från explosionen var enorm.
På marken vid explosionen var det 5000 grader varmt.
Inom fem dagar så hade över 138 661 människor dött och inom fem år så hade ca. 150 000 människor till dött bara av strålningen.

Detta medförde att Japan Kapitulerade.Men under krigets slutskede så avfyrade även Tyskland sina mest hemliga och dödliga vapen: V1 och V2.
De bar stridsspetsar på ett ton och kunde göra mycket stor skada.
Men många V1- Bomber missade sina mål eftersom de var mycket svåra att rikta.
V2 var 14 meter lång, vägde över 13 ton och flög på en höjd av 80 kilometer.
Under andra världskriget så störtade 7 stycken V1 och V2- robotar i Sverige.
Gå gärna in på http://www.df.lth.se/~triad/rockets/ för att få mer information om bomberna som störtade i Sverige.Sammanfattning: V1, V2 och Little Boy

Det var Tyskarna som upptäckte fysiken bakom atombomben redan år 1938 men det var USA som fällde den första atombomben på ett civilt mål år 1945.
Bomben hette Little Boy och fälldes i Japan, över Hiroshima.
Det blev en fruktansvärd smäll och över 138 000 dog inom fem dagar och ca 150 000 till dog inom fem år efter explosionen av strålningen.
Tryckvågen plattade ut alla byggnader på en yta av 13 kvadratkilometer.
Little Boy var en uranbomb och sprängkraften va 2000 gånger större än i någon annan tidigare bomb.
En överlevande från Hiroshima skrev i en bok att
”Ett förödande ljussken fyllde himmelen… och världen omkring mig föll samman”


V1 och V2 var Tyska bomber som användes först vid slutet av kriget.
Både V1 och V2 bar stridsspetsar som vägde över ett ton och kunde göra stor skada.

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Kort Om V1, V2 och Little Boy

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2006-12-03]   Kort Om V1, V2 och Little Boy
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=7248 [2022-07-07]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×