KOL

2 röster
12025 visningar
uppladdat: 2006-12-13
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
KOL beskrivs världen över som den nya folksjukdomen. Miljontals människor lider av KOL, ca 600 000 av dom bor i Sverige. Men många vet inte att det är KOL som de lider av eftersom KOL kan förväxlas med astma, svår förkylning eller kan bara uppfattas som en del av åldrandet. För Sverige kostar KOL ca 9 miljarder kronor per år, vilket kan jämföras med de intäkter på 7 miljarder från tobaksskatten.
Det har även startats ett världsomfattande samarbete mot KOL, en av de som är med och driver detta projekt som går under namnet GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) är Världshälsoorganisationen. Målet med projektet är att öka medvetenheten kring KOL. Varje år dör 2500 svenskar i KOL och inom 15-20 år kommer KOL att vara den tredje vanligaste dödsorsaken i världen.

Vad är KOL?
Kroniskt= har ett långdraget förlopp, inget som bara försvinner
Obstruktiv= luftvägarna är blockerade av slem och är svullna så att luften inte kan passera fritt.
Lungsjukdom= drabbar de nedre luftvägarna som transporterar luften från mun/näsa till luftblåsorna.
KOL innehåller två olika sjukdomstillstånd, som kan uppstå ett och ett men vanligast är en kombination mellan dem.
Kronisk bronkit: Förträningar i både de stora och de små nedre luftvägarna genom en kronisk inflammation, vilket oftast beror på rökning. Detta drabbar de slemproducerande körtlarna i luftvägarna som växer till och börjar då producera ännu mer slem. Det finns då också skador på det skyddande lager som täcker slemhinnorna i luftvägarna och på de fina system av flimmerhår i luftvägarna vars arbete är att transportera bort slem från lungorna.
Emfysem: Detta betyder att den sista delen av luftvägarna, lungblåsorna (alveolerna), är skadade. Det som händer är att vägarna mellan alveolerna bryts ner och ”läggs” ihop. Detta resulterar i att ytan där luftbytet ska ske blir mindre. Lungorna förlorar även sin elasticitet, vilket gör att man måste använda mer muskelkraft när man andas ut. Detta resulterar i att det blir tungt att andas och att syreutbytet kan bli svårt vilket då leder till syrebrist. Detta påfrestar lungornas blodcirkulation vilket kan leda till hjärtsvikt.

Vem drabbas?
Den dominerande orsaken till KOL är rökning, i 9 utav 10 fall. Hälften av alla som röker varje dag utvecklar KOL. Man räknar med att en tredje del av alla rökare som är 50 år och hälften av alla som är 70 år, har sjukdomen. Könet spelar också en stor roll. Kvinnor har normalt mindre lungor och då också trängre luftrör och är då känsligare än män för exempelvis rökningens effekter.

Symptom
De första symptomerna uppkommer vid 40-årsålder och är då andfåddhet och dålig ork, vid endast lite ansträngning. Andra vanliga symptomer är kronisk hosta och att man hostar upp slem. Avmagring kan också ske om patienten inte får hjälp i tid. Att man känner sig trång i bröstet och/eller hosta vid förkylningar är också vanligt.
Sjukdomen KOL delas även in i lindrig, medelsvår och svår KOL.
Lindrig KOL: Då är patienten nästa helt besvärsfri medan vissa kan ha lite andnöd vid ansträngning, pip i bröstet och besvärande hosta.
Medelsvår KOL: Har besvär även om de inte är förkylda, men märks fortfarande lättast vid ansträngning.
Svår KOL: Då får man även besvären som beror på nedsatt syresättning såsom bensvullnad och andnöd i vila.

Diagnos:
Eftersom KOL kan förväxlas med så mycket så är det viktigt att man får en noggrann läkarundersökning. Man får då vanligtvis blåsa i en spirometer. Med denna kan man få veta lungkapaciteten och lungfunktionen. Patienten få ta ett stort andetag och sedan ska man andas ut så mycket det går. Då räknas det ut hur mycket luft som man kan blåsa ut på en sekund och den totala mängd luft som man blåser ut. Man brukar göra testet två gånger en utan luftrörsvidgande medicin och en med. Detta kallas ett reversibilitetstest. Om kvoten mellan dessa är mindre än 70% anses man ha KOL. Svårighetsgraden av KOL bestäms av värdet på luft/sekund. Har man 60% eller mer har man lindrig KOL. 40-59% är medelsvår KOL och under 40% har man svår KOL.

Medicin:
Den viktigaste medicinen är att sluta röka.
Patienter som lider av KOL kan behöva luftrörsvidgande läkemedel som lindrar andnöden som uppstår med KOL. Man ger de även inhalations läkemedel som inhalationspulver och spray. Även slemlösande tabletter tas av KOL-patienter med slemhosta, När det blir värre så som vid en förkylning får de även antibiotika och kortisontabletter. De med svår Kol kan även behöva få tillförsel av syrgas, genom syrgaskoncentrator, syrgastuber eller genom en behållare med flytande syre.
Idag finns det inget botemedel mot KOL, eftersom det som blivit förstört inte kan återskapas.

Att leva med det:
En person som lider av KOL känner sig ofta uppblåst och fylld med luft. Detta beror på att de verkligen är det. Eftersom luftvägarna har blivit trånga, svullna och delvis blockerade. De får in luft men har svårt att får ut det igen vilket leder till att de inte heller kan få in mer syreberikad luft.
Allt detta leder till en negativ livskvalitet. Eftersom personer med dessa svårigheter har det svårt att klara av vardagen.
Ett kännetecken som KOL har är den obotliga tröttheten, som då leder till rädsla och frustration hos patienten. Eftersom man inte vet varför man är trött och...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: KOL

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2007-12-20

    ingen reflektion?

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2006-12-13]   KOL
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=7327 [2024-07-21]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×