Slangord

43 röster
103943 visningar
uppladdat: 2006-12-17
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
1.1 Bakgrund
Varje språk innehåller slangord. Det har använts i Sverige under mycket lång tid. Ord som var slang vid 1900-talets början (t.ex. Bussig, snygg och tjej) anses idag tillhöra det svenska språket. Även ord som bil och fimp var slangord på 1910-talet, men idag är det vardagliga ord. Ordet slang har betydelsen vardagligt språk. Det man menar med slang är ord som inte blivit accepterade i mer vårdat språk (än). Slanget har blivit som vanligt i dagens samhälle att vi ibland inte vet hur vi ska sätta ihop ord till meningar utan att använda slangord.


1.2 Frågeställning
Det finns många anledningar till hur slang har tillkommit till det svenska språket, och några av de teorierna vill jag veta om. Jag vill veta hur slang bildas, varför vi använder slang, vilka slangord användes förr och hur ser dagens slang ut. Jag vill också undersöka om förstärkningsord räknas som slangord eller inte.


1.3 Metod
Jag kommer att fråga 10 ungdomar från olika orter de 10 vanligaste slangord de använder/känner till. Det kommer att ge mig en blick över de vanligaste slangord i Stockholm. Det kan jag senare jämföra med de ”gamla” slangorden. Jag måste leta efter svaren till mina frågor på Internet, böcker, och artiklar, för att det kanske inte är så många som vet svaren till mina frågor. Jag ska också fråga folk slumpmässigt i stan om vad de tycker om slangord, och om det själv använder det.


2 Resultat och Diskussion
2.1 Hur bildas slang?
Svenskan har lånat ord ifrån utländska språk som franskan och engelskan. Många av de ord vi tror är svenska är ursprungligen från andra språk. Det språk vi får vår slang ifrån är först och främst engelskan. Ord som dress, keps, jobb, steppa och smart är ursprungligen alla från engelskan. I det moderna samhället låter det annorlunda och ord som backslick, blogg, babe, blingbling, cred och bratt har letat sig in i ungdomarnas vardagliga språk. En av anledningarna till att ungdomar påverkas så mycket av det engelska språket, och slanget, är pga. ökat tv-tittande med realityshows och dokusåpor, där mycket slang används.

I Sverige finns många människor med invandrarbakgrund och olika kulturer och språk. Vi påverkas även av dessa. I invandrartäta områden bildas många nya slangord hela tiden, som de själv glömmer bort ganska snabbt, men vissa stannar kvar och då sprids de till andra områden. Ibland kan det vara svårt att förstå sig på dem. Svenskfödda ungdomar kan också bryta och använda slang som används i dessa områden. Eftersom slang sprider sig, vandrar, så snabbt är det svårt att veta vart den ursprungligen kommer ifrån.

Slang kan även uppkomma från olika dialekter. Från Göteborg har vi ord som tjöta, bamba, gött mos och änna. Vart denna slang kommer ifrån är svårt att veta; kanske har någon slarvat med ett ord och ett nytt, slang, har bildats.

2.2 Varför använder vi slang?
Det finns många teorier på varför vi använder slang. Det kan bero på att man pratar till en viss grupp människor, t.ex. inom yrket, till ungdomar eller liknande för att passa in.
Man kan också använda slang som en ersättning, eller för att förkorta en mening. Viss slang som används mycket i det svenska språket är typ och ba, som egentligen inte har någon mening alls. Frågan är varför man använder dessa ord? Själv använder jag de och ärligt talat så vet jag inte. Vad jag tror är att vi använder dessa onödiga ord pga. osäkerhet. En nervös talare använder mer slang än en som är bekväm med att prata. Ordet typ kan användas av en person som inte riktigt är säker på vad hon talar om, och som söker stöd från utomstående lyssnare.

2.3 Vilka slangord användes förr?
Ord som vi använder mycket idag kan kännas relativt moderna, men är i själva verket så kallade ”Gamla slangord”. Ord som bibblan och dass är exempel på dessa. Dass är ett exempel på ett slangord som härstammar från utomlands, i detta fall tyskans das som betyder det. Om vi tittar på ett typiskt exempel av slang i form av en mening från 1900-talets början så kan vi ungdomar ha svårt att förstå vad som menas. Frasen: ”Du, jacka på den där beskan där borta, skarpa påkar va?!”, skulle idag låta: ”Kolla på den där bitchen där borta, schysta legs va?”
Äldre har lika svårt att förstå dagens slang som vi har svårt att förstå den här typen av slang.

2.4 Hur ser dagens slang ut?
I dagens samhälle är det mest ungdomar som använder slang. För en äldre person kan ord, och ibland hela meningar, bli helt oförståeliga. Olika grupper använder olika slags slang. Det finns slang som är allmänna, alltså slang som de flesta ungdomar använder, oavsett vilken grupp man tillhör, och så finns det slang som används beroende vilken klass man tillhör.
Slang som används idag kan verka mer grova om vi jämför dem med som användes förr. Idag kan ord som mongo, miffo och Cp tyckas vara sårande, speciellt för äldre, men ord som syntes grymma förr, som t.ex. dåre, tok och idiot, ses idag som vanliga och har inte all en lika negativ klang som de nya fula ord vi använder.

Förstärkningsord
Kan man se förstärkningsord som slang? Att vi sätter ord som jävligt, skit, otroligt, fruktansvärt och jätte framför ord är ett sätt för oss att förstora och förstärka känslan av hur dåligt eller bra någonting var. Förr var ordet jätte- ett populärt slangord som kunde sättas ihop med t.ex. jättebra. Idag anses ordet inte som slang utan bara en förstärkning av en känsla. Idag använder vi oss av ord som grymt, värsta och fett som förstärkningsord. Dessa ord används främst av ungdomar och jag tycker att de kan ses som slangord.


3 Sammanfattning
De slangord vi använder idag verkar ha blivit mer grova och onödiga. Trots det tror jag att dessa ord så småningom kommer bli en del av svenska språket, grundat på att de slangord som användes förr blivit det. Den typiska rikssvenskan kommer, och har, förändrats. Vi influeras mer och mer av utlandet och kommer att ta in fler lånord i vårt språk. Via generationerna kommer det ”nya” språket spridas och dagens slang kommer att bli vanliga ord. Man kan inte förhindra denna utveckling av språket och om den är positiv eller negativ, vet jag inte. Det som är negativt är at...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Slangord

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2011-05-07

    syfte?

Källhänvisning

Inactive member [2006-12-17]   Slangord
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=7345 [2022-01-28]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×