Mikrolån - Ett sätt att minska fattigdom och skapa fred

4 röster
9428 visningar
uppladdat: 2006-12-18
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Fredspriset till Nobels minne gick år 2006 till Grameen Bank och dess skapare Muhammad Yunus. Norska Nobelpriskommittén motiverade sitt val som så: ”Bestående fred kan inte uppnås om inte stora folkgrupper hittar vägen att bryta sig ut ur fattigdomen. Mikrokredit är en sådan väg.”


Nobelpriset i fred delades mellan Muhammad Yunus och den bank som han grundade i mitten på 70-talet, i samband med en svältkatastrof i Bangladesh, för att ge lån till de allra fattigaste, i synnerhet till kvinnor. Jag valde ämnet eftersom det är aktuellt just nu och har mycket med ekonomi och fattigdom att göra.

Grameen Bank, som betyder Byabanken, är en bank som finns i Bangladesh och i 60 andra länder. De lånar ut så kallade mikrokrediter. Lån som de flesta håller sig under 100 dollar (ca 700 kr). Låntagarna är människor som är för fattiga för att få låna pengar i traditionella banker där det krävs en ekonomisk säkerhet. Grameen Bank lånar ut pengar till folk som inte har denna ekonomiska säkerhet. Ett annat skäl till varför inte fattiga människor får låna i vanliga banker är att kostnaden för att administrera små belopp anses vara för hög. För att vara säker på att banken får tillbaka pengarna, lånar man i så kallade solidaritetsgrupper. Det betyder att flera lånebetalare ansöker om pengar och tillsammans ansvarar för återbetalningen. Så är det någon som inte betalar tillbaka får de andra i gruppen stå för den personens återbetalning. Men enligt egen utsago från banken återbetalas hela 98-99 % av lånen.

Lånen riktar sig främst till kvinnor, dels för att de är de bästa låntagarna, de är bäst på att betala tillbaka sina lån och investerar i familjens och barnens behov i högre grad än män, och dels för att de ofta måste kämpa mot undertryckande sociala villkor. Som en kvinna uttryckt sig:
”Varför gå arbetslös när jag kan tjäna pengar? Männen kan inte hantera pengar. Det är jag som ska betala skulden och jag vill inte behöva låna ytterligare till avbetalningarna. Allt detta har jag övervägt.”

Grameen Bank grundades i mitten på 70-talet, i samband med en svältkatastrof i Bangladesh. Landet är mycket överbefolkat och fattigt, det har cirka 140 miljoner invånare och de flesta bor ute på landsbygden men alltfler väljer att flytta in till städerna där slumområdena snabbt växer. Bangladesh yta är bara en tredjedel av Sveriges så man kan förstå att människorna lever tätt in på varandra. Landet drabbas regelbundet av naturkatastrofer i form av översvämningar och cykloner, det ligger i Sydasien och gränsar till Indien och Burma. Medellivslängden är 62 år och endast 75 % av invånarna har tillgång till rent vatten. Mödradödligheten (kvinnor som dör under förlossningen) i landet är den högsta i världen och 62 barn av 1000 dör innan de hunnit fylla 5 år. I Sverige är det 4-5 av 1000 barn som dör innan 5 års ålder.

Muhammad Yunus som själv kallar sig för ”social entreprenör” föddes 1940 i Chittagong i Bangladesh och var tredje barnet av 14, varav fem dog som spädbarn. Han utbildade sig i sin hemstad och fick sedan ett stipendium till vidare studier i USA. Där fick han en doktorsgrad i ekonomi och år 1972 blev han chef för den ekonomiska institutionen på universitet i Chittagong. I Bangladesh kallas Muhammad Yunus för ”de fattigas bankir”.


Som sagt grundades Grameen Bank i mitten på 70-talet när Muhammad Yunus lånade ut pengar till några kvinnliga entreprenörer som tillverkade bambumöbler i en by nära Yunus hemstad Chittagong. Kvinnorna hade kommit i klorna på så kallade ”lånehajar” men lånet från Muhammad gjorde att de klarade sig ifrån konkurs och kunde fortsätta med sin produktion. Ett annat konkret exempel är en kvinna som lånade pengar för att köpa en ko, som sedan fick kalvar som hon kunde sälja och som så gav försörjning efter det att hennes man hade dött. Ett tredje exempel är en kvinna som köpte en symaskin och började sy kläder. Hon kunde öppna en liten butik där hon sålde kläderna och på så sätt fick hon in pengar. En kvinna köpte en mobiltelefon och öppnade en telefonkiosk där folk kunde ringa mot betalning.

1980 tog Bangladesh regering över principen. Banken har ungefär 6,6 miljoner låntagare och cirka 95 % av dem är kvinnor. I Bangladesh finns det omkring 1100 kontor som har en nyutlåning på 400 miljoner dollar per år till över två miljoner fattiga människor i landet. Räntan är 20 % på vanliga lån, 8 % på huslån och på studielån är det 5 % ränta. Verksamheten finns i 70 000 byar runtom i landet.

Andra länder har tagit efter Yunus bank, tillexempel Kosovo i Serbien och turkiska Kurdistan. Han har nyligen varit i Chile, Colombia och Mexico för att bistå dem i uppbyggnaden av liknande banker. Även Norge har tagit efter idén.

Det finns självklart kritiker och vissa påpekar att räntorna är för höga och att det finns risk för låneberoende bland de fattiga men Yunus säger att 20 % är normal räntenivå i Bangladesh och att det oftast handlar om korta lån. Även om det finns folk som tycker att räntan är hög finns det folk som är villiga att betala den, möjligheten att låna pengar till barnens skolgång eller för att kunna starta ett eget litet företag betyder mer än kostnaden för lånet. Och fanns det inte folk som tyckte så skulle idén med mikrokrediter aldrig ha fungerat.
Jag själv tycker att idén med mikrolån verkar bra och framgångsrik. Det hjälper fattiga människor att komma ur fattigdomen och få ett bättre liv. Här litar man på människor, de får låna utan säkerhet och man bygger upp en tillit. Hade inte denna möjlighet funnits hade inte lika många människor kunnat ta sig ur fattigdomen. Om man minskar fattigdomen och kanske till och med utrotar den så tror jag även att man ökar chanserna för fred. Om alla lever mer på samma ekonomiska nivå tror jag det är lättare att hålla ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Mikrolån - Ett sätt att minska fattigdom och skapa fred

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2007-10-09

    Jag tycker att ditt arbete var

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2006-12-18]   Mikrolån - Ett sätt att minska fattigdom och skapa fred
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=7354 [2023-02-05]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×