Genus och Kyrkan

6859 visningar
uppladdat: 2006-12-22
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inledning

Det har länge diskuterats om kvinnosynen i kyrkan, en fråga som ofta är i centrum är om kvinnor ska tillåtas att bli präster eller ej. Många tycker att kvinnopräster ska tillåtas men det finns motstånd. De menar att enligt Bibelns tolkning så ska kvinnor inte undervisa i kyrkan utan det är mannens uppgift. Denna uppfattning har sin grund i den traditionella och patriarkala kvinnosynen där kvinnor ska underordna mannen. Bibeln berättar också om hur mannen skapades först och kvinnan var som en hjälpare åt mannen. I detta arbete om genus skall jag berätta om Bibelns och Katolska kyrkans kvinnosyn.

Frågor
Till denna uppgift har jag gjort tre frågor som jag ska försöka besvara:

1.Vad säger bibeln om kvinnosyn?
2.Hur skall biologisk skillnad tolkas?
3.Vilka får prästvigas enligt Katolska kyrkan?

Hermeneutik

Hermeneutik betyder ordagrant omdiskuterat.
Det är en tolkningslära, lika gammal som skriften, ca 500f. Kr. Denna rättsvetenskap handlar om att tolkaren med bestämd förståelse av texten skall förmedla det främmande till de egna.
Det finns två typer av hermeneutik.
- Ursprungstolkning
- Nytolkning
Ursprungstolkningen handlar om att söka antaget ur ursprungsmeningen.
Nytolkning innebär att man ur ursprunglig mening utsäger innebörden på ett nytt sätt utan att ändra betydelsen.

Skapelseberättelsen

Första Moseboken berättar en hel del om de första människorna som Gud skapade. Gud skapade bla. Jorden och himlen och på den sjätte dagen skapade Gud människor. Då han sade
”Låt oss skapa människan till vår avbild.” Gud skapade först Adam som betyder liv. Adam skulle härska över alla på jorden. Efter det såg Gud att det inte var bra att mannen, Adam, var ensam. Då sade Gud, ”Jag skall göra en medhjälpare åt honom som är hans like” Gud försatte ner Adam i en djup sömn och tog ett revben av honom och gjorde henne och hon fick namnet Eva. Mannen sade: denna är ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon skall heta kvinna, ty av Man har hon tagits”. Skapelseordningen blev att mannen skapades först och sedan kvinnan och kallades av Gud som mannens medhjälpare. De fick bo i Edens lustgård som Gud gav dem. Men sedan kom syndafallet. Kvinnan lurades av ormen att äta frukten från kunskapens träd. Där kom synden in i världen genom kvinnans olydnad. De fick inte vara kvar i lustgården, de kastades ut av Gud. Denna berättelse visar i vilken ordning kvinnan skapades och varför hon skapades.Paulus kvinnosyn

I de första kristna församlingarna hade kvinnor en ganska stark ställning. Trots detta hade ingen kvinna blivit utvald till apostel. Orsaken var att kvinnor inte ansågs vara pålitliga, pga. att kvinnan visade olydnad mot gud i skapelseberättelsen. Detta gjorde att det rådde en viss osäkerhet bland församlingsmedlemmarna. Paulus stärkte därför argumenten mot kvinnan, genom att göra en nytolkning av skapelseberättelsen i Kor.1: 3. Vidare säger Paulus. ”Liksom kvinnorna tiger i de heligas alla församlingar skall kvinnorna tiga i era församlingar. De får inte tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. Vill de veta något skall de fråga sina män där hemma. Ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen”
(1 kor: 14: 33-36).

Katolska kyrkans syn på kvinnor

Läran följer naturens egna riktlinjer. Den biologiska naturen framhävs mycket starkt. Det betyder att läran då delvis inbegriper en kroppsfixering. Av man och kvinna är mannen starkast och har ofta kraftigare kroppsbyggnad än kvinnan. Detta kan då tolkas som att mannen har mer auktoritet. Kvinnans natur är underordnad och hon skall bistå honom. Kvinnans underordning har även framgått mycket tydligt i Paulusbreven och Pastoralbreven. Kyrkan anser sig då ha argument som stödjer denna fråga. Kyrkan anser även att sexuellt umgänge kan accepteras, med villkoret att handlingen skall utföras moraliskt rätt. Enligt katolikerna är det moraliskt rätt att följa naturens riktlinjer. Det är därmed orätt att handla motsatt. Det innebär att kvinnan inte får använda sig av preventivmedel eller göra abort. Mannen får då en sexuell överordning. Ett annat område som håller kvinnan underordnad är rättigheter till prästämbete.

Prästvigning

Inom den katolska kyrkan är det bara män som kan prästvigas eller bli diakoner.
Enligt den katolska läran skall präster vara ogifta och leva i celibat. Som argument skall prästen hänge all sin kärlek och energi åt Gud och de heliga. Däremot kan en gift man bli en diakon och utföra dop, vigsel och begravning. Idag finns det 14 kvinnliga präster i världen trots motstånd. Katolska kyrkan är fast vid att neka kvinnorna ett godkännande av ämbetet och därmed riskerar dem bannlysning. Sju av de kvinnliga prästerna blev bannlysta av dåvarande kardinal Ratzinger år 2002. År 2005 blev Ratzinger utvald till Påve under namnet Benedictus XVI.

Diskussion

Genom hela kyrkans historia har kvinnan haft en underordnad ställning gentemot mannen.
Mot bakgrund av vad som sägs i skapelseberättelsen, när den avskiljer den biologiska skillnaden. Detta är också en följd av den sociala kontext som präglar bibeln. Vi måste ta hänsyn till att bibeln enbart författades av män (förutom Rut och Ester i GT). Bland annat har Paulus stärkt en patriarkalisk överordnad genom att framhäva detta i hans författningar bl.a. i 1 kor: 14: 33-36. Vi måste ta hänsyn till det patriarkaliska samhällets inverkan och hur Paulus tidigare fostrats i rabbinism. Det innebär att bibeln präglades av ett patriarkaliskt synsätt som ur kvinnans mening bidragit till ett orättvist och förtryckande socialt system. Här har Katolicismen hållit fast vid det traditionella synsättet att vidhålla kvinnans orätt att undervisa i kyrkan. Man menar att det är mannens uppgift. Det patriarkaliska samhället har dominerat sedan mänsklighetens begynnelse. Detta fenomen utvecklade bibelhermeneutiken till en rättsvetenskap för att i sin tur utveckla den kyrkliga etiken. Det är intressant att se kyrkans utveckling i denna fråga om rättigheter om kvinnan som församlingsmedlem mm.
Efter allt fler påtryckningar från katolska kvinnor att få samma rättigheter som män har det blivit osämja även i Vatikanstaten. Nyligen vigdes fem kvinnor till diakoner och fyra till präster. Kvinnorna vill ha jämställdhet inom den katolska kyrkan som fortfarande håller fast vid en ursprungstolkning. Detta är en maktkamp mellan den matriarkaliska och dem patri...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Genus och Kyrkan

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2006-12-22]   Genus och Kyrkan
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=7365 [2022-08-10]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×