Judendom & Islam

5 röster
11639 visningar
uppladdat: 2007-01-05
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Judendom & Islam - Flytten till SverigeI läroplanen för Religionskunskap A står det, under Grundläggande värden -
Förståelse och medmänsklighet, att skolan skall främja förståelse för andra
människor och förmåga till inlevelse. Samhällsvetarprogrammet där jag går
syftar till "en på humaniora och samhällsvetenskap grundad kunskap om
människors villkor och verksamhet", och vill därigenom att vi bättre ska
förstå varandra.
Under fyra veckors tid har vi nu läst och undervisats i troslärorna
Judendom och Islam där vi studerat respektive religions högtider och seder,
men också diskuterat och debatterat om deras situation i samhället. Och att
det inte alltid är så lätt att flytta till (för oss svenskfödda) "snälla"
land där man oftast får mat och tak över huvudet.
Vi har fått i uppgift att reflektera och tänka till ett steg extra den här
gången. Vi ska kunna "sätta på oss andra glasögon" för att kunna se olika
perspektiv på saker och ting, såsom judarna och muslimerna gör. Det här är
ett sätt att öka kunskapen om deras religioner och tillhörighet.
Genom anteckningar och egna källor ska vi skriva en berättelse om hur det
är som jude respektive muslim att flytta hit till Sverige med de
förutsättningar som finns.Att som invandrare med judisk tro kan inte vara alltför lätt. Ända sedan
andra världskriget (1939-1945) då diktatorn Adolf Hitler styrde i dåvarande
Nazisttyskland, har judarna varit förföljda. Det dödades över 6 miljoner
judar p.g.a. att Hitler hade idén att man skulle skapa ett "rent" Tyskland.
Han ville med sin propaganda utrota alla judar, homosexuella och i stort
sett alla som skiljde sig från mängden. Som inte delade hans egna tankar
och åsikter. Det här har nu judarna fått lida för. I dagens samhälle är
antisemitism, judeutrotning, oroväckande vanligt. Ofta kan vi läsa eller
höra på nyheterna om nynazistiska demonstranter som är ute och marscherar
mot bl.a. judar men framförallt mot invandrare i största allmänhet.Boken "Spring fortare judesvin", skriven av Ernst J. Köppler, som överlevde
förintelsen under andra världskriget, är en tillbakablick på en judisk
invandrares kamp för livet. Innan han börjar berätta tar han i sin
inledning upp hur viktigt det är att visa vart man står. För nazismen lever
inte bara ute i stornationerna Tyskland, Frankrike och England. För att
citera Köppler: "Det berör mig personligen mycket illa, att det även i
Sverige finns tecken som tydligt visar, hur lätt människor glömmer och
vilken fara det är att låta onda och hatfyllda krafter och grupper opåtalat
ta gamla nazistideologier som förebild och återuppliva teorien om en del
människors större värde på grund av ras och hudfärg."Den Judiska Kulturen har spridit sig rejält över hela Sverige de senaste
åren, om man undersöker det närmare kan man se att judendomen finns i
princip överallt. En jude som bor i Sverige idag kan bl.a. gå till
synagogor för att be, det finns 3 stycken bara i Stockholm, åka på
sommarläger (Änglagård), och läsa den egna judiska tidningen Menorah. Letar
man vidare påträffas även: Fyra Judiska skolor bara i Stockholmsområdet,
sju olika judiska huvudförsamlingar inom Norden, Judiska Teatern, Liberal
Judendom,Föreningen Judisk Säkerhet Sverige (JSS). Detta är ganska
magnifikt. Inom judendomen här i Sverige har det alltså bildats en egen
säkerhets-kår som förebygger och motarbetar antisemitism. JSS verkar för
att skydda de judiska församlingarna och deras institutioner samt motarbeta
antisemitism och rasism. JSS är den nationella säkerhetsorganisationen för
de judiska församlingarna i Sverige. Dem erbjuder bl.a. följande tjänster:
. Tillhandahåller säkerhet vid judiska institutioner och evenemang
. Ger säkerhetsråd och utbildningar
. Representerar de judiska församlingarna gentemot polisen och andra
myndigheter, i frågor rörande säkerhet och antisemitism
. Samlar och analyserar information om antisemitiska incidenter i
samarbete med polisenDetta i sin tur ger den trygghet som människorna med judisk tro behöver när
dem flyttar hit. Därmed sagt att det inte bara är positivt. Vad gör polisen
för nytta om alla skulle starta liknande församlingar? Behövs dem längre?
Och vad händer om det fortsätter. Att alla andra religioner också skulle
inleda församlingar en efter en precis som det har gjorts för att skydda
judarna mot anitisemitister. Pga. att antisemitismen vuxit sig starkare
genom åren är ändå detta ett bra initiativ för dom som behöver skydd, det
är inte alltid polisen kan hjälpa till vid sådana här fall. Så visst bär
det med sig någonting oerhört positivt.Barnen kan i de flesta skolor välja en maträtt som passar deras religion.
Att judarna precis som muslimerna inte äter blodat kött är väl känt.
Muslimer har liknande ritualer vid slakt. Främst förbjuder de griskött som
föda. En muslim kan därför äta all judisk koscher mat. De kristna har
upphävt de gammaltestamentliga buden om mathushållning. De äter (religiöst
sett) allting. Med tanke på att Sverige har blivit ett ganska utpräglat
sekulariserat land. I och för sig har det väl alltid varit det men trots
att kristendomen har dominerat de flesta hushåll så får det ändå ställa sig
åt sidan för de andra troslärorna.Skillnaden idag mot gårdagens samhälle är att man inte längre talar om
judendomen som en ras. I en uppslagsbok från 1947, två år efter andra
världskrigets slut, står det t.ex. "Att Judar trots sin mångtypighet
bibehållit inbördes likhetsdrag torde framför allt bero på att de under det
årtusende, som föregick assimilationen, dvs. beblandning med andra
människor, i stort sett gifte sig blott med stamfränder". Då kan man ställa
sig frågan: Hade man verkligen kommit över de senaste årens
judefientlighet? Var det kanske så att när man skrev uppslagsverket, har
man då ens försök att inse vad det är för religion? Eller är det just
rädslan, fegheten, som gör det så svårt för dessa människor att inse vad
det egentligen är? Frågorna är många, men svaren få..Muhammed är muslim och har precis flyttat till Sverige. Han har nu bott här
i elva månader men söker fortfarande uppehållstillstånd för en längre
vistelse. Muhammed har nu sökt asyl under dessa månader men ännu inte
beviljats tillstånd. Det är oroligheterna i Irak där han kommer ifrån som
oroar honom. Han vågar inte vara kvar. Således tog han sig till Sverige.
Det skulle vara rena himmelriket hade han hört.Idag bor Muhammed i en etta i Jönköping tillsammans med sin fru Aliana, dom
har två barn tillsammans, Ali, 10 och Mehmet 9. De går i samma skola och
båda två är muslimer. Det som är bra med den här skolan i Jönköping är att
den är anpassad just för muslimer och de som vill kunna kombinera sin
islamistiska religion i jäms med den vanliga undervisningen. Här har man
alltså suttit ner och gjort en överenskommelse om vad som ska beröra
barnens skolår i samband med de olika högtiderna etc. När det gäller
fastemånaden Ramadan så ser det ut så här:
- att skolan i undervisningen uppmärksammar Ramadan/högtider,
- att fullfölja skolarbetet är viktigt,
- att hemmet ansvarar för fastan, vilket betyder att om elev ej kan
fullfölja fastan
kontaktar läraren hemmet för eventuellt avbryta fastan,
- att om elev ämnar fasta meddelas detta till skolan senast tio dagar före
fastans
början,
- att elev som fastar ej ska delta i idrottslektion. Eleven ska beredas
andra arbetsuppgifter
i klassrummet,
- att problem angående fastan löses gemensamt mellan skolan och hemmet och
för
att underlätta denna kontakt kan modersmålsläraren eller någon i muslimska
församlingen hjälpa till.Detta är alltså "Råd och riktlinjer för Muslimska barn/elever i Jönköpings
kommuns skolor" som diskuterats fram med tanke på barnens bästa. För det är
inte helt lätt att som barn kunna utföra sin religion till punkt och
prickar, det är mycket man måste tänka på. Att fem gånger om dagen få
tillfälle att be är inte helt lätt, om man inte som i Jönköpings Kommun har
dessa överenskommelser där man låter Ali och Mehmet och dem andra barnen be
då tid angetts.Annars är ju Islam en inte lika strikt tro i jämförelse med Judendomen, där
man verkligen följer Tanaken, de kristnas motsvarighet till Gamla
Testamentet, till punkt och prickar, men man har däremot 5 stora viktiga
grundpelare som visar dom vägen. Trosbekännelsen, Bönen, Fastan, Zakat och
Vallfärden till Mecka.
Muslimer som terroristerSå här kan det se ut för många muslimer idag. Precis som för judarna har
islamisterna (muslimerna) en speciell stämpel på sig. Judarna var ju dem
som enligt Bibeln mördade Jesus Kristus och därav har dom sedan urminnes
tider stämplats som svikare och förrädare. En gammalt illgärning som satt
djupa spår i historieböckerna och sägnerna. Precis så är det i modern tid
för muslimerna. Den 11 september 2001 kapades 3 passagerarplan för att
sedan köras, med full kraft, rakt in i World Trade Center där 2 617
människor omkom. Terrorgruppen al Qaida tog på sig det direkta ansvaret för
attacken och därmed blev alla muslimer utsatta. al Qaida är nämligen ett
Islamistiskt terrornätverk som sätter skräck i världen med sin terror.
ReflektionInnan vi började läsa om Judendomen och Islam visste jag i princip
ingenting om dessa. Det är ju ändå två stora världsreligioner som sprider
sig mer och mer över vårat jordklot. Att jag inte tidigare vetat så mkt
kanske mer berott på att jag aldrig egentligen varit i närheten av dessa
religioner. Det var först när jag började gymnasiet och bytte skola som jag
verkligen kom i kontakt med dem. Det var också en anledning till att kanske
börja lära känna dessa två trosläror närmare. Jag har genom denna hemtenta
försökt att förstå hur det är att flytta hit till Sverige med ett förflutet
i t.ex. Irak, Iran där det är oroligheter ständigt dygnet runt. Ganska
tidigt i min berättelse skriver jag om Judarna och hur den Judiska kulturen
har spridit storartat senaste åren.
Under mitt letande av fakta fann jag att man faktiskt har startat en
organisation mot Antisemitism. Judisk Säkerhet Sverige, JSS. För att
sammanfatta dess verksamhet kan man säga att den fungerar som ett slags
livgarde för de judar som känner sig hotade eller förföljda av någon
anledning. Det här tycker jag tyder på mod och bra initiativtagande. Någon
måste ju ta ställning och om man gör det tillsammans slår det tillbaka
mycket starkare. Det är ett sätt att visa att man inte tål detta enorma
förtryck som ändå pågår mot judarna runt om i världen.Inom Islam använder man sig av Koranen, kan jämföras med kristendomens
Bibel. Koranen är islams heliga skrift, och består av profeten Muhammeds
uppenbarelser. Koranen är skriven på arabiska språket och översättningar
räknas inte som helig skrift utan som tolkningar av Koranen. Den viktigaste
läropunkten i Koranen är strikt monoteism, polyteismen angrips häftigt och
inte heller den kristna treenighetsläran godkänns som monoteistisk. Gud
(arabiska: Allah) är herren och människan är hans tjänare, Gud är
allhärskare, allvetande och gör vad han vill, men han är också barmhärtig,
förbarmande och förlåtande. Gud har skapat värld...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Judendom & Islam

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-05]   Judendom & Islam
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=7387 [2022-08-09]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×