Australien Vs Vietnam

21 röster
10512 visningar
uppladdat: 2007-01-14
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inledning

Jag har valt att arbeta kring länderna Vietnam och Australien.
Jag valde dom länderna för jag har alltid tyckt om Australien och velat utforska mer om landet och deras kultur, och Vietnam har fått mig inspirerad nu på senaste tiden så jag valde det landet.
Detta arbete handlar om att jämföra 2 länder ett I-land och ett U-land, och då i mitt fal så är Australien ett I-land och Vietnam ett U- land.Frågeställning

1. Vad finns det för skillnader mellan Australien och Vietnam?
2. Hur ser befolkningen ut?
3. Hur ser klimatet ut?
4. Hur ser näringslivet ut?


Australien!


Befolkningen:
Australiens fullständiga namn är Commonwealth of Australia som på svenska blir Australiska samväldet.
Australiens huvudstad heter Canberra och det bor ca 324 000 (2004) invånare i huvudstaden. Den totala folkmängden i Australien är 20 400 000 (2006).
Ur befolkningen kallas Aboriginerna, men dom utgör bara ca 2 % av total befolkningen. Aboriginerna har fått egna reservat att leva i och har tyvärr inte blivit så väl bemötta. Storbritannien kom till Australien 1788 sen dess har Aboriginerna bara minskat.
Det bor ca 3invånare/kvadratkilometer och de flesta bor i sydöstra Australien där dom största städerna finns. Det är mest Européer som bosätter sig i Australien för myndigheterna hart inte velat ta emot färgade. Dom flesta flyktingar som kommer till Australien kommer ifrån Vietnam och Thailand. Opera huset som finns i Sydney är världskänt. Byggnaden består av 4 vita toppar och ligger precis vid vattnet. Byggnaden ritades av en Dansk arkitekt och det blev klart 1973, men det blev inte riktigt som arkitekten tänkt sig eftersom i mitten av arbetet blev det pengar brist om det blev en del nedskärningar. Dom flesta i Australien är kristna (hälften katoliker, hälften protestanter).

Klimat/Natur:
Australiens klimat är väldigt växlande. Dom har t.ex. olika årstider som ”The whet” och ”The dry”. Årstiden ”The whet” börjar i slutet av november och pågår ända till april. Då regnar det häftig och att det åskar är inte ovanligt.
”The dry”, då regnar det inte alls och det är väldigt varmt och torrt med stor risk för bränder. I norra Australien är klimatet tropiskt och alltså en regnperiod och en torrperiod. Landets klimat skiljer sig lite grann från Vietnams. När Vietnam har sin vinter så har Australien sin sommar och när Australien har sin höst så har Vietnam sin vår osv. Australien har varigt isolerat från omvärlden länge och därför har dom väldigt annorlunda djur än övriga världen. Dom har T.ex. Kängurus, Koalan är några av dom mest kända. Dom placeras i arten pungdjur. Kängurun är det pungdjur som är mest känt. Kängurun lever på grässlätter och kan bli upp till 2m hög, den minsta är bara 15 cm. Kängurun har en liten ficka på magen där dom förvarar sina bäbisar.
Koalan lever i eukalyptus skogarna i norr. Koalan är numera fridlyst men före 1930 var det tillåtet att skjuta koalan och det utrotade dom nästan.

Näringsliv:
Fram till och med andra världskriget var ull och köttprodukter basen för landets näringsliv, och frystekniken uppfanns för köttprodukterna i slutet av 1800 talet.
Exporten av spannmål och socker är också av stor betydelse.
Australien är rikt på naturresurser också. Brytning av guld, silver, bly, zink, koppar och kol har sedan länge spelat en viktig roll men framför allt har man under det senaste trettio åren upptäckt nya mycket stora fyndigheter av järnmalm bauxit, tenn och nickel.
I Australien finns också ca 10 % av världens uran till gångar och olja och naturgas. Japan är största köparen av mineraler.
Turismen är mycket viktigt och hotell byggs hela tiden. Japan, Asien och Holland är några av de länder som investerar i turismen.
Japan är de land som bidrar med flest turister. Nötkött är också en stor export vara till övriga världen. Till USA och Japan är exporten hög.
Vietnam!


Befolkningen:
Vietnams officiella namn är Cong Hoa Xa Chu Nghia Vietnam som på svenska blir Socialistiska republiken Vietnam.
Vietnams huvudstad heter Hanoi och det bor ca 2544 000 invånare där (2003).
Den totala folkmängden är 85 300 000 (2006). Mest människor bor på landsbygden
(ca 75 %). Vietnam har som lag att om man får mer än 2 barn så får man straff skatter eller avskedad från statliga tjänster. Detta har dom för att hålla nere folkökningen som räknas fördubblas inom 35 år. Nästan alla pratar språket vietnamesiska eller Kinh som det heter, men det finns även en del minoritets språk. Befolkningen består mest av unga hela 15 % är under 15. De flesta vietnameser är buddister ca 65-70 %.
Folket i Vietnam är väldigt vänliga och nyfikna. En rolig sak att veta om kulturen är att om du gör en vietnames en tjänst så ska du inte bli upprörd om du inte får ett tack, för då är du en nära vän eller en i familjen.

Klimat/Natur:
Vietnam har ett tropiskt klimat, mycket regn och väldigt fuktigt vilket beror på att det ligger i den tropiska regionen. Medeltemperaturen är 26-29 grader.
Väder och årstider varierar mellan olika landsdelar.
Mest nederbörd faller mellan april och oktober.
Vinter vindar från Kina till landets norra dela gör att temperaturen kan sjunka till 0 gradigt i trakterna kring Hanoi. Pga. Människan så täcks numera bara 20 % av landet av skog. Vietnam kriget mot USA (1960-1975) vållade stor skada på växtlivet. Man besprutade hela 16 % av Sydvietnam med agent orange och andra växtgifter som är mycket farligt för både djur, växter och människor. Plus att amerikanska krigsmaskiner har skövlade och förstörde. Ännu idag skövlas de ungefär 2000 kvadrat km skog per år och man befarar att all skog kommer att försvinna om man fortsätter.
Det finns också stora miljöproblem. Kemiskt avfall och en del tungmetaller pumpas in i huvudstadens Hanois sjöar och floder. Man har även ökat användningen av besprutningsmedel och konstgödsel som är en fara för folkhälsan.
Vietnam har ett väldigt rikt djurliv. Dom har 215 arter däggdjur som man känner till, vetenskapen hittar hela tiden nya djur. Däribland T.ex. Kragbjörn, leopard, trädleopard m.m. Det finns också över 500 arter häckande fåglar.

Näringsliv:
Ris och gummi är två av Vietnams största tillgångar. Jordbruket sysselsätter nästan tre fjärde delar av folket. Man skördar riset två gånger per år, men med hjälp av konstbevattning har dom möjlighet att dubbla skördarna. Dom har även infört ett ris som växer snabbare och ger större skördar. Det blir allt viktigare eftersom mycket av riset som ska exporteras och även mätta befolkningen.
De viktigaste industriprodukterna är stål, papper, textilier och livsmedel, men eftersom de smugglas varor från Singapore, thailand och Kina gör att de blir svår konkurrens för den egna industrin.7 % av befolkningen är arbetslösa men ca 20 % har ett jobb som det inte går att försörja sig på. Dom som bor på landsbygden har svårt för att försörja sig och eftersom införandet av avgifter i skolan fullföljer inte många vietnameser skolan.
Fisket är också en stor tillgång. Ungefär 1,2 miljoner ton fisk är den årliga inkomsten.


Jag tycker inte att det skiljer så jätte mycket mellan mina länder, det är nog ytan och antal invånare per yta. Båda länderna är ganska stora till ytan men Australien är större. Att Vietnam är ett U-land beror ju på allt krig som varit om inte det hade varit så mycket krig så hade dom nog varit ett I-land dom också.


Vad tror jag kommer hända med mina länder i framtiden!

Jag tror att Vietnam fortfarande kommer att försöka resa sig efter alla krig som varit, bygga upp det som har blivit förstört efter alla dessa år. Vietnams befolkning kommer också att dubblas inom ett par år även fast dom har en lag som säger att man endast får ha 2 barn per familj. Eftersom Vietnam är ett fattigt land kommer många att behöva vårat stöd också, T.ex. faddrar. Även turismen kommer att hjälpa landet på fötter igen. Det kommer att ta lång tid innan Vietnam kommer att bli ett Nic eller ett I- land pga. fattig dom och att landet blivit så förstört av krig.


Vad det gäller Australiens framtid tror jag att den ser ljus ut. De är i dagens läge ett rikt I-land och har mycket att exportera och tjäna pengar på. Turismen är även en bra inkomst. Hittills med åren har det bara blivit bättre, Australien har bara förbättrats å framför allt levnads standard.
Det finns bara ett kvarstående problem, klimatet. Australien är väldigt beroende av klimatet, eftersom det är ett väldigt torrt land behöver marken regn, för att jordbruket ska fungera. Fungerar inte jordbruket så fungerar ju inte fåren eftersom de är deras mat och då blir Australien ett ganska fattigt land fort!


Sammanfattning


Jag har skrivit om länderna Australien och Vietnam.
Min frågeställning har varit ganska klar och jag har försökt besvara frågorna så bra som möjligt. Australiens största tillgångar är ull, kött och spannmål. Även turismen spelar stor roll.
Vietnams näringsliv präglas av ris och gummi och skiljer sig från Australien med at det finns stora tillgångar av fisk och skaldjur.
Med tanke på att Australien är ett så stort land har dom i stort sätt alla klimat. Dom har öken, Tropiskt klimat, snö och regnperioder m.m. Landet har även olika årstider, inte som våra utan dom är helt tvärt emot, vinter när vi har sommar och vår när vi har höst.
Vietnam ligger i den tropiska regionen och har därför i nästan hela landet subtropiskt klimat. Det regnar mycket. Väder och årstider varierar mellan olika landsdelar.
Det är väldigt glest befolkat i Australien, det kan vara mer än 50 mil mellan gårdarna på landsbygden.
Urbefolkningen, aboriginerna bor i särskilda r...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Australien Vs Vietnam

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-14]   Australien Vs Vietnam
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=7429 [2024-06-22]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×