Medeltiden/Dante/Seven

9 röster
34343 visningar
uppladdat: 2007-01-21
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inledning

Jag har valt att skriva en uppsats om Medeltiden, Dante och filmen Seven. I uppsatsen kommer jag först att skriva medeltidens bakgrund, när medeltiden kom till och hur epoken fick sitt namn. Även om hur samhället var och hur utvecklingen fortsatte.
Dante föddes under medeltiden och det är hans bok Den gudomliga komedin, om de sju dödssynderna som kopplar ihop medeltiden och filmen Seven.


Medeltiden
”Jag dog ej, men vid liv var jag ej heller;
har du en smula fantasi, tänk efter
om själv du liv och död skulle berövas”
– ur Den Gudomliga Komedin

Medeltiden var en epok utan namn. Tiden mellan Antiken och den nya tiden kallades för ”Tiden i mitten” och därmed fick sitt namn medeltiden under 1400-talet.
Medeltiden var en tid där kyrkan hade stor roll, slaveriet (slavar från det Antika Grekland) upphörde, riddarsamhället inleddes och feodalismen infördes. Epoken kom att gälla från 500-talet till 1500-talet, fast i norden kom den att börja från 1000-1500 talet.

Det feodalismiska samhället gjorde att det uppstod en stor klasskillnad mellan fattiga och rika. Den feodalismiska pyramiden visar hur makten var uppdelat. På topp var Kungen, under kungen var länsherrarna sedan vasallerna och längst ner fanns de livegna bönderna.
De fattiga blev fattigare och de rika blev rikare. De fattiga levde i ett samhälle där de arbetande bönderna var tvungna att försörja kyrkans folk, den krigande klassen och den största makten; kungen, riddare och soldater. ”Här på jorden är det några som ber, några som strider och några som arbetar”, skrivet av två franska biskopar på 1000-talet.
Det feodala systemet gjorde det svårt för de livegna bönderna att leva. Man ansåg att de rika var mer värda än de fattiga. Precis som Hitler ansåg att judarna var orena råttor och de kristna var den rena rasen.

Kyrkans litteratur
Den typiska kulturpersonen var den lärde munken, som i flera tillfällen fick uppgiften att kopiera stora böcker. Böckerna tog oftast två år att kopiera. Skrifter av gamla kyrkofäder, samlingar av legender och böcker med hymner som sjöngs vid gudstjänster, var de böcker som kopierades. Böckerna fick inte vistas utanför kyrkans heliga väggar, för de var för dyrbara. Men legenden var en genre som tog sig utanför kyrkan.

Legenden
Det magiska ordet legend betyder ”något som bör läsas”. I kyrkan brukade man läsa berättelser om helgon som var sällsynta gudfruktiga personer med övernaturliga gåvor som betraktades som hot av makthavare. Följderna blev att helgon fick lida martyrdöden. Efter deras död grävde man upp dem från gravarna för att man trodde att helgons ben kunde bota sjukdomar.

Kyrkoteater
På medeltiden talade och läste präster på latin. Men budskapet skulle ju också nå människor som inte förstod detta döda språk. Man insåg att dramat var en utmärkt metod. För att göra budskapet åskådligt började man dramatisera bibeltexter.
Moraliteten var en ny teaterform som trädde sig fram mot slutet av medeltiden. Den var avsedd att lära ut en god moral.
Spelet om Envar var en ny popularitet på 1900-talet. Pjäsen handlar om en människa som får besked om att han ska dö och ställs inför Guds dom. Han är inte redo och vet med sig att han inte har levt ett syndfritt liv.

Heliga Birgitta
Den mest betydelsefulla kvinna i hela medeltidslitteraturen, var ”heliga Birgitta”.
Birgitta kom från en ansedd familj i uppland. Vid 13 års ålder blev hon bortgift och fick åtta barn. Hon blev änka vid 40 år, och drömde om att grunda en ny klosterorder för både kvinnor och män. Hon begav sig till Rom år 1349, för att besöka påven och stannade där livet ut. Efter en pilgrimsresa till Jerusalem år 1373 gick Birgitta bort. År 1369 hade hennes kloster börjat byggas i Vadstena och hon helgonförklarades år 1391. Vadstenaklostret kom att bli Sveriges ledande kulturcentrum med ca 1400 böcker. Birgitta har också hamnat i litteraturhistorien som en av de fyra svenska författare som är mest kända utomlands.

Romanen Tristan och Isolde
En av världslitteraturens mest kända kärleksskildringar är den medeltida berättelsen om Tristan och Isolde.
Tristan får i uppgift som riddare att hämta den unge Isolde som blivande fru till kung Marc. Av misstag dricker Tristan och Isolde en kärleksdryck som får dem att bli oförglömligt förälskade i varandra. Deras förenade kärlek var så stark att den drev dem till döds.

”Så lågo de två i samma död:
de följts i kärleksdöden åt,
den blonda drottningen Isôt
och Tristan, ty i sanning denne
förgåtts i kärleks glöd för henne:
han dog för henne, hon för honom.”

Stadskulturens diktare
Vi befinner oss mot slutet av medeltiden; de som var bildade och läskunniga utanför kyrkan och furstehoven var köpmän och hantverksmästare, i nya städer som växte. Det började likna industristäder.
En ny litteratur tränger sig fram, en litteratur med grova skämt om giriga präster och otuktiga munkar. Men det fanns också författare med högstämd och allvarlig litteratur, t.ex. Dante Alighieri.

Grunden till Dantes mästerverk
Dante föddes år 1265 och dog år 1321. Han växte upp i Florens och var utbildad i många ämnen så som teologi, filosofi, musik, dans, målning och ridning.
Dante var en man som föredrog att författa på latin men uttrycker och kritiserar på italienska. Hans första mästerverk heter ”Vita Nuova” som betyder nytt liv. Boken innehöll dikter och prosastycken, som handlade om hans kärlek för en ung flicka, Beatrice.
Själv så betraktar jag honom som en ”hopplös romantiker” eftersom han skrev i slutet av ”Vita Nuova”, att han hoppades på att kunna besjunga Beatrice så ”som ingen förut besjungit någon” och därmed skrev han sitt storverk ”Den gudomliga komedin”. Boken var ingen komedi, men det Dante menade var att den börjar i mörker och slutar i ljus. Boken består av 33 sånger och är indelad i tre delar; Helvetet, Skärselden och Paradiset.
I boken inleder Dante om hur han går vilse i den mörka skogen och blir anfallen av tre vilda djur som representerar var sin dödssynd: Lejonet representerar högmod, pantern (vällust) och vargen (girighet). Den gudomliga Komedin handlar mycket om de sju dödssynderna.

De Sju dödssynderna
1. (Gula) – Frosseri; Omåttlighet, Man missbrukar något och kan inte sluta.
2. (Avaritia) – Girighet; Snålhet, Vill bara ta men kan aldrig ge.
3. (Acedia) – Lättja; Lathet, slöhet.
4. (Luxuria) – Vällust; Sexuella begär, kärlek.
5. (Superbia) – Högmod; Hybris, arrogans och fåfänga.
6. (Invidia) – Avund; Svartsjuka, Vilja ha det andra har och det man inte kan få.
7. (Ira) – Vrede; Ilska.

Se7en
”Lämna allt hopp, ni som går över tröskeln”
– ur Den gudomliga komedin, Dante


Skuggornas mörker har fallit. Ett dystert, orent rum, vars kakiläckor rusar längs golvlisterna och på tallrikar. Stanken av rutten mat och spya har spridit sig. En mycket överviktig man är fastbunden i stolen, hans huvud är ned tryckt i en skål fylld med matrester och kräk. Han har ätit så mycket att magsäcken sprack och detta var orsaken till hans död. Sumerset går mot metallkylskåpet och på det stora smutsiga metallkylskåpet står det skrivet med fett; ”Frosseri”.
Var det ett självmord eller ett mord?

I filmen regnar det ofta och det ger mig en känsla av depression och stress, tiden rinner ut. De mörka scenerna av fattiga gator och slumområden ger en mer realistisk aspekt och förnimmelse.

Seven handlade om två poliser som löser mord i den kaotiska staden, New York. Dessa två poliser hette William Sumerset och David Mills. De fick order om att de skulle jobba ihop, även om Sumerset inom en vecka kommer att gå i pension. Sumerset och Mills var två helt olika människor som då och då rök ihop, men utan varandra kunde de inte lösa morden.

William Sumerset var en mycket intelligent man, som levde större delen av sitt liv ensam. Han hade lätt att förstå människor men höll inte alltid med dem. Han levde och arbetade i ett samhälle där de sju dödssynderna utnyttjades extremt.

David Mills var en ung polis som hade ett mycket hett temperament. Mr Mills var lyckligt lottad; han hade en underbar fru vid namn Tracy, och var tillsammans sedan tidiga tonåren. Tillsammans hade de två stora hundar som de kallade; deras bebisar. Mills och hans familj levde i en lägenhet vid tunnelbanan och fick ständigt leva med oljud av tågen som åkte förbi var femte minut.

Mills och Sumersets första uppdrag var ett mord i en mörk lägenhet. Där befann sig en mycket överviktig man som var omringad av mat, spyor och kakiläckor. De trodde då att det var ett vanligt mord men sedan, när Sumerset gick mot kylskåpet, såg han att ordet frosseri stod skrivet med fett. Dagen därpå skedde ytterligare ett mord: En åklagare har blivit mördad och på golvet stod det skrivet; girighet, med blod. Det var inte förrän då, de märkte ett mönster. Sumerset förstod att det skulle ske ett mord för varje dödssynd som fanns och eftersom det fanns sju dödssynder och bara två mord förstod Sumerset att fem mord till skulle ske. Han undersökte varenda bok han kunde tänka sig, han läste böcker som till exempel Den gudomliga Komedin, som skrevs av Dante Alighieri. Boken får Sumerset att förstå syndarens fresstelse att synda och hur syndaren straffas, på senare tid. På så sätt kan Sumerset tänka som mördaren John och veta vad John kommer att göra här näst. ”Keep your friends close and your enemys closer”.

Tredje dagen var det synden lättja som slog till; en man var fastspänd i sängen i ett år. Den fjärde dagen; en prostituerad kvinna blev påsatt av vassa knivar till döds, för att hon begick dödsynden: lust. En högmodig kvinna som var så ful på insidan att hon inte kunde leva utan att vara fin på utsidan, blev mördad den femte dagen. Nu var det två dödssynder kvar; avund och vrede.

John Doe är orsaken till alla mord och sammansättningen till synderna. Enligt honom blev han vald av gud för att vända synden mot syndaren. John anser att man inte längre kan knacka någon på axeln för att få denne att lyssna, om du smäller till honom med en hammare då har du nått hans uppmärksamhet. Jag kan förstå vad John menar, vi i dagens läge har tolererat så mycket skit att man nu blivit för blind och omedveten om vad som är rätt och vad som är fel.

Vardagen är fylld med högmodiga tonårsflickor som ränner runt på stan och tittar ner på andra tjejer som inte bär på märkeskläder. Män som lever ett normalt liv i andras ögon, men bakom stängda dörrar våldtar sitt eget barn. Men har man själv som människa rätt att vända synden mot syndaren genom att döda. Nej! Man kan inte ändra på samhället genom att begå lagbrott. Det man kan göra är att upplysa folket med hjälp av tv och skolor. Jag tycker det kan vara exempelvis skolans ansvar att införa obligatoriska kurser, där elever får höra historier om frosseri, drog missbruk och vällust, hålla dom aktiva och få dom att förstå allvaret.

John Doe var svartsjuk på David Mills, för att Mills hade det liv John ville ha, en fru som älskade honom oerhört mycket. John dödade Tracy, Mills fru, och skickade hennes avskurna huvud till Mills med posten. När Mills fick veta att det var Tracy, blev han vansinnig. Ilskan kokade inom honom och sorgens tårar föll. Det enda han såg var mördaren: John Doe och det enda han kunde tänka på var att John måste dö. Ett skott efter det andra och Johns uppdrag var fulländat, att vända varenda synd mot syndaren.


>>Mina Tankar<<

När jag tänker på medeltiden ser jag tre saker framför mig; riddare, Robin Hood och fattiga bönder.
Jag kan tycka att medeltiden var en ganska bra epok, för det var en tid där musik och litteraturkulturen hade stor betydelse. Men medeltiden var också mycket orättvis med tanke på feodalsystemet, eftersom det alltid var någon som var så mycket bättre än den andre. Feodalsystemet skapade stor klasskillnad genom maktfördelning. Var man född som bonde och inte länsherre, så skulle jag kunna tänka mig att man fick leva ett mycket tungt och hårt liv. Bönderna var som de nya slavarna och de var inte värda något som människor och att vara kung var visst något som bara gud kunde bestämma.

Bara att få höra någon säga sådana saker som att ”gud” gjorde mig till kung, får mig att förstå hur mycket vi har förändrats, inte bara mode mässigt utan även moraliskt. Men under denna förändring har vi glömt det som en gång var självklart, att hjälpa sina medmänniskor. Man har då på vägen glömt vissa saker som t.ex. tro. Många jag känner eller nästan alla jag känner har ingen tro, de har en religion men ingen tro och det kan bero på att vi lever i vetenskapens värld där allt bör ha bevis och logiska förklaringar. Man kanske inte har tro på någon högre makt men man har tro på kärlek eller sig s...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Medeltiden/Dante/Seven

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-21]   Medeltiden/Dante/Seven
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=7467 [2024-06-22]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×