Sydafrika styre

4 röster
12464 visningar
uppladdat: 2007-02-04
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Syfte;

Syftet med denna uppgift är att jag ska få en möjlighet till att fördjupa mina kunskaper om ett annat lands statsskick, detta ingår som ett moment i samhällskunskapens B-kurs, där vi också senare ska jämföra våra resultat med en annans elevs rapport.

Frågeställningar som skall besvaras;

1. Vem är statschef idag, och vilken makt har denne?
2. Vilken makt har regeringen, parlamentet?
3. Är landet en federal stat eller en enhetsstat?
4. Vilka är de stora politiska partierna och beskriv kortfattat deras politiska inriktning?
5. Vilket resultat blev det i det senast parlamentsvalet?
6. Vilka är de stora politiska och ekonomiska frågorna i landet, just nu?

Val av land;

Jag har valt Sydafrika som ligger i södra Afrika och har cirka 46,9 miljoner invånare .

Kortfattad historik;

Långt tillbaka byggde deras politiska system på att varje folkgrupp hade sin egen hövding. Hövdingen tillsammans med ett råd bestående av fem¬-sex stycken av byns äldsta, fattade de ekonomiska besluten och löste konflikterna som uppstod. Hövdingen ärvde sitt ämbete, men för att inte hövdingen skulle kunna få total maktfullkomlighet hölls han i schack genom ett juridiskt system där hövdingarna kunde bli dömd i domstol om han hade begått handlingar som inte ansågs följa folkets vilja. Under denna tid fanns ingen tillstymmelse till demokrati efter den västerländska modellen, men eftersom samhällssystemet byggde på enighet, fördes oftast en öppen diskussion om alla viktiga beslut tills en överenskommelse hade uppnåtts i bygemenskapen.
När Storbritannien besatte området Godahoppsudden 1806, flyttade många av de holländska nybyggarna, som även kallades boer, norrut för att grunda sig en egen republik. Upptäckten av diamanter och guld skapade välstånd och immigration och det blev stora skillnaderna på immigranterna och de infödda. Den 31 maj 1910 blev landet självständigt från Storbritannien, och den Sydafrikanska Unionen bildades.
1948 valde Sydafrikas vita befolkning in det boerdominerade Nationalistpartiet i parlamentet som lagstiftade den nya apartheidregimen, ett politiskt system som bygger på anpassning mellan de olika rasgrupperna. 1962 bildades den Sydafrikanska Republiken och Apartheid försvann från den politiska arenan i början av 1990-talet, då svarta för första gången tilläts rösta i politiska sammanhang, vilket ledde till en stor seger för partiet ANC (African National Congress) och dess ledare Nelson Mandela som dessutom sedan blev Sydafrikas första svarta president, mellan år 1994-99.


Sydafrika hade från 1970-talet och framåt ett fåtal enkla egenkonstruerade kärnvapen, men förstörde dem frivilligt, somliga tror att de skänkte dessa till Israel, som under denna tid hade mycket kontakt med Sydafrika, men för detta finns inga som helst bevis. Dessutom skrev Sydafrika på icke-spridningsavtalet år 1991. Sydafrika är det enda land som utvecklat kärnvapen och sedan avsagt sig dem. En av teorierna till att Sydafrika avskaffade kärnvapnen sägs vara att nationalisterna inte ville att så farliga vapen skulle hamna i händerna hos de svarta; när de insåg att de skulle förlora makten förstörde de sina kärnvapen.
Resultat;
Vem är statschef idag och vilken makt har denne?
Statschefen heter idag Thabo Mbeki , som är president och partiledare för ANC, African National Congress och det har han varit sedan den 16 juni år 1999. Han är född den 18 juni 1942 i Eastern cape i Sydafrika .
Presidenten blir utsedd av nationalförsamlingen (förklaring kommer under nästa fråga), hans uppgift är att leda och utse en regering med högst 72 ledamöter. Han kan förklara krig när han vill och blir då automatisk överbefälhavare. Om han anses vara opassande för sitt jobb kan han avsättas genom misstroendeveto eller riksrättsförfarande.

Vilken makt har regeringen, parlamentet?
Makten innehas av två parlamentets två kamrar, nationalförsamlingen och nationella provins rådet. I nationalförsamlingen finns det 400 ledamöter som röstas fram igenom ett allmänt proportionerligt val vart femte år. National provinsen har 90 medlemmar som utses av landets nio provinsers församlingar. I olika röstningar som sker i parlamentet krävs majoritet för att beslut om ändring ska fattas, ska man ändra olika författningar krävs två tredjedelars majoritet och vill man ändra på de mänskliga rättigheterna krävs tre fjärde delar av majoritet.

Är landet en federal stat eller en enhetsstat?
Landet är en republik, Enhetsstat.
Vilka är de stora partierna och beskriv kortfattat deras politiska inriktning?
De största partierna är:
- Afrikanska Nationalkongressen, (African National Congress, ANC), Bildades 1912 men fick namnet ANC 1923. Drev förr mycket om de politiska rättigheterna för svarta, 1950 ledde även ANC massprotest mot apartheidregimen. Deras nuvarande politik är blandekonomisk, men är även inne på den socialistiska linjen.
- Nationalistpartiet (National Party, NP), Bildades 1914. Partiet kämpade då för ökad rasåtskillnad och var starkt emot det brittiska styret i Sydafrika. Byggde upp apartheidregimen och styrde detta fram till 1994. Detta parti beslutade i augusti 2004 att alla sina anhängare skulle rösta på ANC efter att man beslutat att lägga ner sitt parti, för att man inte längre kunde stå för sitt stora inblandande i apartheid.
- Demokratiska partiet, (Democratic Party, DP), Bildades 1989. Heter nu Demokratiska Alliansen (Democratic Alliance, DA). Driver stora protester emot det nuvarande styret, ANC. Dessa är starka liberaler.
- Inkathas frihetsparti, (Inkatha Freedom Party, IFP) Bildades 1922 men var då en kulturrörelse, övergick till en politisk organisation 1975. Är demokrater och liberaler. Har sin bas i provinsen KwaZulu Natal i Sydafrika, med huvudstaden Ulundi.
- Förenade demokratiska rörelsen, (United Democratic Movement, UDM), Bildades 1997. Anklagar ledande ANC-män för korruption. Är starka demokrater.
Vilket resultat blev det i det senaste parlamentsvalet?
I Sydafrikas lokalval den 1 mars som var det tredje sedan apartheid avskaffades, vann ANC i 200 kommuner av 237 vilket motsvarar över 70 % av rösterna. Detta är en ökning från de 170 kommuner man vann i det senaste valet 2000.
ANC: s förkrossande valseger skedde på bekostnad av dess två huvudmotståndare – Democratic Alliance (ca 12 %), som är dominerat av vita, och Inkatha Freedom Party (ca 7 %).
De viktigaste partier med mandat i senaste val är Afrikanska nationalkongressen (ANC), 279 platser i nationalförsamlingen, Demokratiska partiet (DP) 50, Inkathas frihetsparti (IFP) 28 platser.
Valdeltagandet var på 48 procent vilket för landet är en stor besvikelse, dock en förbättring mot förra valet då deltagandet var på 45 procent.
Vilka är de stora politiska och ekonomiska frågorna i landet, just nu?
Landets djupa sociala problem är det som har hamnat i fokus under Mbekis styre, bland stora svarta grupper är arbetslösheten hög och utbildningsnivån låg, vilket leder till stor fattigdom som i sin tur leder till kriminalitet och drogmissbruk. Detta skadar naturligtvis näringslivet, främst i storstäder som Johannesburg och Kapstaden.
Frågor om nya jobb och den höga arbetslösheten är uppenbart stora frågor i valrörelsen, under den senaste valkampanjen lovade ANC att halvera arbetslösheten innan år 2014, vilket uppskattades starkt. Även det att ANC försett många människor som bott i kåkstäder med boende, elektricitet och rinnande vatten fick en stark positiv reaktion ifrån folket.
Diskussion:
En stor förändring tror jag måste ske inom Sydafrika, om inget sker tror jag att Sydafrika kommer att styras genom ett enpartisystem. Vilket inte jag i alla fall upplever som

demokratiskt, som jag nämnde tidigare har ANC 70 procent av alla mandat, vilket innebär att just nu kan ändra författningar själva om de skulle vilja.
En annan viktig punkt för ett fungerande samhälle är säkerheten, för tillfället lämnar ett 20-tal personer landet varje dag pga. brist på säkerhet. De som lämnar landet är främst vita och högutbildade. För att kunna ändra på detta kommer vi åter igen in på arbetslösheten, jag tror att det är just där som Sydafrikas största problem ligger. Även många utländska investerare vägrar att investera i landet pga. Att de inte vill att deras företag ska stå för så hög kriminalitet som finns i landet, var 26:e sekund sker en våldtäkt. Det säger sig självt, hade jag haft ett företag skulle inte jag kunna stå för detta. Självklart sker även förbättringar i Sydafrika, och med hjälp av folket tror jag att man kan upprätta stordåd.
Jag själv var i Sydafrika i november i år och jag har aldrig i hela mitt liv, nog för att jag inte levt så länge men, mött så generösa och vänliga människor. En kille på 11 år, ganska underviktig står bredvid ”mitt hus” och äter en brödbit, jag kommer gående och han frågar mig om jag vill ha den. Det knyter sig i magen på mig, det ser ut att vara hans enda måltid för dagen och han erbjuder den till mig. Jag säger nej tack och ger honom 20 rand (motsvarar 20kr), jag har aldrig sett någon bli så lycklig över så lite. Då förstår man hur bra man själv har de, de märliga med dessa människor är att de sätter andras välmående framför sitt eget vilket en svensk aldrig skulle göra. Om du hade en macka att äta på hela dagen och det kommer en frisk, välmående och pigg person gående förbi, skulle du då ge mackan till denna? Nej, jag kan ju bara kolla till mig själv, men jag skulle inte göra de. Däremot om det var tvärtom skulle jag förstå, om jag hade erbjudit honom en macka. Det är märligt. Senare får jag reda på att i området där jag bodde såg man upp till vita människor, jag vet inte varför men jag kan tänka mig att det lever kvar efter apartheid tiden, vita människor är välutbildade och högt uppsatta i området. Det som skrämmer mig är att det fortfarande är så i många delar av landet, vita människor blandar sig absolut inte in i de svarta slumområdena.
Men varifrån kommer då all denna vänlighet? Jag tror att det var så att förr levde de i mycket hårda och oberäkneligt afrikanska klimatet och landet, som när som helst kunde drabba människorna med antingen en långdragen torka, häftig storm, övergrepp eller stölder. De afrikanska folken skaffade sig därför ett försvar mot detta oberäkneliga liv, genom att bygga upp ett utvecklat socialt skyddsnät där alla var beroende av varandra för att kunna överleva. Om en familj olyckligtvis drabbades av en katastr...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Sydafrika styre

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-02-04]   Sydafrika styre
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=7530 [2022-07-05]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×