Materia

2 röster
5229 visningar
uppladdat: 2007-02-13
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Materia definieras som de allra minsta och mest fundamentala enheterna som utforskats inom fysiken. Den materia vi normalt observerar består av atomer, som grupperats i kemiska föreningar, polymerer, legeringar, blandningar och rena grundämnen.

Materiens atomer består i sin tur av mindre partiklar, elementarpartiklar. Dessa kan grupperas i:

Fermioner
baryoner till exempel hadroner dvs. protoner och neutroner vilka i sin tur är uppbyggda av kvarkar
leptoner till exempel elektroner
Bosoner till exempel mesoner och fotoner
Materia har massa, som är en form av energi. Albert Einstein visade att massa och energi är ekvivalenta genom sin berömda formel E=mc² (gäller för materia i vila), där E står för energi, m för massa, och c² för ljusets hastighet i kvadrat. Massa har dessutom en inbyggd attraherande fundamental kraft, gravitationen.

Materia uppträder normalt i aggregationstillstånden fast, flytande eller gasform. Under extrema temperatur- och/eller graviationsförhållanden även som plasma, superväts...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Materia

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-02-13]   Materia
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=7576 [2022-08-09]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×