EU arbete

12 röster
24980 visningar
uppladdat: 2007-03-06
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Innehåll

Vi har fått uppgiften i skolan att ett arbete om EU, jag trodde att det skulle vara en enkel uppgift för vi har ju faktiskt varit med i EU sedan den 1januari år 1995. Men så var det inte, jag har verkligen fått kämpa för att få fram fakta som jag tycker är viktig att ha med. Jag hoppas att du som läser arbetet ser att jag verkligen kämpat för att få arbetet så personligt och bra som möjligt. Och att du precis som jag lär dig något av mitt arbete.

Eftersom att jag är född år 1989 så har jag valt att skriva en liten dagbok om EU:s historia just om det året.


Metod

För att få reda på fakta använde jag Internet adresser som jag fått av läraren men jag hittade också egna som var bra att ha. Jag använde även nya broschyrer som EU-upplysningen, Sveriges riksdag gett ut. Jag har fått lite hjälp av mina lärare att formulera om texterna som jag tycker är viktiga at ha med.

Historia

Europeiska unionens historia – 1989

Januari
1,
idag så har Spanien övertagit ordförandeskapet i Europeiska gemenskapernas råd.

Februari
2,
idag har EG-domstolens beslutat att förbjuda diskriminering på grund av nationalitet. Vilken tur för om jag åker till paris och blir nerslagen så får jag samma ersättning som om det varit en fransyska, det känns rättvist.

Juni
15-18,
idag var det tredje gången jag fick välja vilka som skall sitta i Europaparlamentet.

26-27,
efter ett långt möte bestämmer vi att EMU skall antas.

EMU

EMU står för ekonomisk och monetär union.

Monetär: mynt, penning

EU:s tillkomst och utveckling

Europeiska unionen består idag av 25 europeiska länder. EU grundar sig på en tullunion och en inre marknad med fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital. Sedan 1999 är EU även en valutaunion. Samarbetet började på 1950-talet med en gemensam marknad för kol och stål mellan sex länder. Med tiden utvecklades samarbetet och fler länder anslöt sig.

EU:s tre pelare

Pelare skall ses som ett bildspråk och som ett sätt att indela EU:s arbete i olika områden.


Vad är EU ?

EU består av 25 europeiska länder som samarbetar och samverkar i vissa politiska och ekonomiska frågor. Grunden är tullunionen och den gemensamma, inre marknaden. Hur det gick till när EU bildades och vad unionen har för uppgifter läser du mer om här.

Tankar om enat Europa har funnits länge, men vidareutvecklades efter andra världskriget. Länder som samarbetar med varandra och är beroende av varandra kommer inte att vilja kriga med varandra, var en av de grundläggande tankarna.EU:s samarbetsområden

Kultur
Miljö
Jordbruk
Handel
Forskning
Bistånd
Civilrätt
Energi
Folk hälsa

Lite mer information av utvalda punkter i samarbetsområden.

Miljö: på miljö området kan EU både anta åtgärder för att underlätta den fria rörligheten och minimiregler för att skydda miljön.

Kultur: EU:s kulturpolitik syftar till att främja den kulturella mångfalden och att framhålla det gemensamma kulturarvet.

Handel: EU har gemensamma tullar mot de länder som inte är medlemmar, däremot har man tagit bort tullarna mellan medlems länderna.

Rättigheter

EU bygger på principerna om frihet, demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna. Besluten skall fattas så öppet och så nära medborgarna som möjligt. En förutsättning för att leva upp till dessa föresatser är att medborgarna kan följa EU:s arbete, bland annat genom att ta del av dokumentet och handlingar. För att tydliggöra några av de rättigheter för den enskilde som följer av unionsmedborgarskap och utarbetat en stadga med grundläggande rättigheter.

De olika lagar och bestämmelser som EU:s instutioner antar kallas rättsakter. Det finns olika typer av rättsakter som skiljer sig åt när det gäller sakområde och rättslig verkan. Alla rättsakter har en grund i föredragen och i rättsakten. Det är ett måste.

Fördelar och nackdelar med EU

Jag tycker att det är bra att jag som svensk kan söka jobb i andra länder.

Jag tycker att det är både en fördel och nackdel att dom tagit bort tullen mellan medlemsländerna.
Fördel: man kan köpa sprit och ta med sig hem
Nackdel: det blir lättare att smuggla knark igenom gränserna.

Jag tycker att det är bra att EU har lämnat ut så mycket information som jag kan titta på om jag behöver.

Jag tycker det är bra att mitt företag kan få stöd av EU.

Jag tycker det är bra att jag kan flytta utomlands inom EU för att studera eller för att jobba.

Jag tycker det är bra att medlems länderna har i princip samma regler överallt.

Jag tycker det är dåligt att vissa affärer i Sverige inte tar emot euro

Sverige i EU

Sverige är medlem i Europeiska unionen sedan 1 januari, 1995. Det innebär att en av de beslut som före medlemskapet fattades av riksdagen fattas gemensamt med de andra länderna i EU. Det innebär också att val hålls till Europaparlamentet vart femte år.

Sammanfattning

Jag har lärt mig mycket nytt om EU, mycket saker som jag inte visste om innan. EU är större än vad jag själv trodde. Jag tycker att det är viktigt att m...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: EU arbete

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-03-06]   EU arbete
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=7686 [2022-08-19]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×