En etisk fördjupning - Har vi rätt att välja bort foster?

8 röster
22300 visningar
uppladdat: 2007-03-26
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
HUR GÖR MAN NÄR MAN VÄLJER BORT ETT FOSTER?

Är man gravid och är orolig för fostrets utveckling, kan man göra en s.k. ”fosterdiagnostik.”
Detta innebär att man hos en barnmorska gör olika undersökningar för att säkerställa fostrets hälsa. De undersökningar som vanligtvis ingår i en fosterdiagnostik är;

·Ultraljudsundersökning
·Fostervattenprov
·Trippel test som är ett blodprov som visar tre komponenter; AFP, graviditetshormonet hCG och östradiol, som tillsammans ger en risksiffra för bl.a. Downs syndrom

En ultraljudsundersökning görs under hela graviditeten för att se så att fostret utvecklas som det ska. Sedan kan man göra ett fostervattensprov för att hitta avvikelser i kromosomer som kan leda till olika ärftliga sjukdomar, men även för att titta om det kan finnas främmande ämnen i vätskan. Fostervattensprov kan erbjudas kvinnor som har vissa tillstånd hos sig eller i familjen. Dessa tillstånd är;

·Om kvinnan var 35 år eller äldre då graviditeten startade
·När kvinnan är i riskzonen (sett genom trippeltestresultatet)
·Föräldrar som fått barn tidigare som haft ryggmärgsbråck eller andra hjärnmissbildningar
·Föräldrar som själva har eller haft ryggmärgsbråck
·Föräldrar som har könsbunden ärftlig sjukdom, t.ex. blödarsjuka, i släkten
·Föräldrar som redan fått barn med ärftlig ämnesomsättningsrubbning
·I vissa fall när man vid en ultraljudsundersökning funnit avvikelser på fostret som misstänks vara orsakade av kromosomrubbningar.
·Föräldrar som själva haft kromosomförändringar vid en tidigare utredning
·Ibland krävs fostervattensprov för att undersöka och behandla tillstånd under graviditeten. När detta är fallet undersöks även om främmande ämnen finns i vätskan.
·Om kvinnan vill göra det för att hon är orolig för att barnet möjligtvis har en kromosomavvikelse
·Föräldrar som fått barn med t.ex. Downs syndrom eller någon annan kromosomrubbning

Fostervattensprov kan tas i 13:e till 15:e graviditetsveckan för att dessa är de veckorna då det finns mest fostervatten i livmodern. Då kan en viss mängd sugas ut utan vidare.
Ett fostervattensprov går till på det viset att man innan provtagningen gör en noggrann ultraljudsundersökning för att kunna hitta det bästa stället att ta provet på för att undvika fostret och moderkakan.
Därefter för doktorn in, under ultraljudsundersökning, en tunn nål i bukväggen och sedan livmoderväggen in i fostersäcken och suger sedan ut c:a 15 ml fostervatten. Detta ingrepp görs utan att modern får någon form av bedövning, då det är ganska smärtfritt även om modern kan känna ett visst lätt obehag. Fostret är helt och hållet omedvetet om ingreppet.
Risker med ingreppet

Det är väldigt små risker med detta ingrepp om det utförs i samband med en ultraljudsundersökning. Det har dock hänt att det skett missfall några veckor efteråt, som möjligtvis kan ha ett samband med provtagningen. I vanliga fall är risken för missfall i 13:e till 15:e veckan ungefär 1-2 %, men för kvinnor som genomgått denna undersökning ökas risken med c:a 0,5 %.


ONORMALA PROVRESULTAT

Om provresultaten visar på något onormalt, blir modern kontaktad av doktorn för en diskussion. Det finns vissa kromosomavvikelser som är helt ofarliga och alltså inte spelar någon större roll, och samtidigt finns det vissa som kan ge allvarligare sjukdomar såsom blödarsjuka, Downs syndrom etc.
Är AFP-värdet högt kan det betyda att fostret har t.ex. ryggmärgsbråck eller dylikt.
Då görs i första hand en ny ultraljudsundersökning där man riktar in sig på fostrets bukvägg, hjärna och ryggrad. Om det då skulle synas allvarligare skador, eller om fostrets kromosomer har vissa avvikelser, kan modern bli rådd till en selektiv borttagning, vilket innebär att fostret tar bort för att det t.ex. har en dödlig sjukdom eller dylikt. Detta är dock moderns beslut om hon vill låta ta bort fostret eller om hon ändå vill föda det, då ingen kan bestämma åt henne.
Detta beslut kräver dock väldiga noga eftertanke, diskussion och rådgivning om vad som skulle vara bäst för både modern och barnet. Därför är det viktigt att föräldrarna diskuterat innan provtagningen vad man bör göra om proverna skulle visa allvarligare avvikelser. Så enligt rådgivning av experter bör man endast välja bort ett foster om det har allvarligare sjukdomar.


ETIK

Det kan i den etiska konflikten anses att det är diskriminering att göra en fosterdiagnostik som sedan leder till selektiv abort av foster som visats ha ett funktionshinder. Det anses av flera handikapporganisationer som en kränkning mot de handikappades människovärde genom att välja bort foster som skulle födas handikappade.
Andra etiska problem är att det lätt leder till att vi då värderar människor olika om vi tar bort ett foster med ett visst anlag för en sjukdom. Det är inte bara fostret med det anlaget som behandlas som en mindre värt, utan även de människor i samhället som har den sjukdom eller det funktionshindret. De blir på sätt och vis diskriminerade eftersom deras anlag nu kan diagnostiseras under fosterstadiet, och man då kan välja bort detta foster eftersom det bär på ett anlag för ett ”onormalt anlag”.
Socialutskottet skrev I betänkandet 1994/95: SOU18 om fosterdiagnostik/abort att preimplantatorisk diagnostik måste användas med en stor restriktivitet, och endast bör utföras för par som har anlag för en svår genetiskt betingad sjukdom eller kromosomavvikelse. Fosterdiagnostiken skall vara inriktad mot allvarliga, progressiva och ärftliga sjukdomar som leder till för tidig död och som det inte finns något bot eller behandling för. Det kan även bli en slags könsdiskriminering eftersom man får göra selektiv abort pga. kön och därför får könsbestämning endast göras om det finns en medicinsk motivering, t.ex. om fostret har en sjukdom som är könsrelaterat.

DISKUSSION

Jag anser att det är bra med dessa undersökningar, så man får svar på sina frågor om barnet är friskt eller ej, dock tycker jag inte att man ska välja bort fostret om det endas har någon liten, knappt betydande avvikelse i kromosomerna. Om fostret till exempel visat på att det kommer få till exempel någon form av astma, spelar det ingen större roll om det föds med detta för den är ju inte ”dödlig”. Den är altså inte som en dådlig sjukdom där barnet har stor risk att dö. Man har ju fortfarande ett barn som man älskar, och astma är som sagt ingen allvarlig sjukdom, eller vad man kan kalla det, att ”utsätta” barnet för mot vad det till exempel skulle vara om man föder barnet även om det hade visat sej på undersökningen att det skulle få en dödlig och obotlig sjukdom. Då när barnet kommer upp i en viss ålder kommer det förmodligen att må dåligt psykiskt för att det inte kan vara som andra barn som är i princip helt friska och kan springa runt och leka utan att oroa sig för en sjukdom de aldrig kan bli av med som med tiden kommer döda dom. Förr i tiden innan man kunde göra dessa tester var det en helt annan sak, då visste man ju inte om barnet skulle vi sjukt eller friskt utan föräldrarna fick glädja sig åt vad de hade fått istället för att kunna bestämma om de skulle föda ett friskt eller sjukt barn. Då fanns det ju ändå inget man kunde göra åt det. Men nu när man kan det så tycker jag att om man verkligen inte vill sätta ett barn, som kommer att ha en dödlig sjukdom, till världen för att barnet, och även man själv, förmodligen kommer må så dåligt på grund av denna sjukdom, så ska man inte behöva det bara för att andra anser det motsatta.
Dock tycker jag att det inte är rätt att ta bort ett foster bara för att det kanske har en liten, näst intill obetydlig sjukdom såsom astma eller allergier etc. Dessa barn kommer ju ändå leva ett relativt normalt liv, mot vad ett dödssjukt barn kommer att göra.
Så, att ta bort ett foster som visar på att det kommer ha t.ex. Aids tycker jag är tillåtet eftersom barnet annars kommer, som jag skrivit tidigare, må väldigt dåligt psykiskt, medan att ta bort ett foster som kommer att ha en viss åkomma såsom allergi eller dylikt i min synpunkt är fel eftersom detta barn som sagt kommer att kunna leva ett relativt bra liv frånsett att det...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: En etisk fördjupning - Har vi rätt att välja bort foster?

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2008-05-22

    Bra, good work

  • Inactive member 2008-05-31

    Det var inte särkild bra, men

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-03-26]   En etisk fördjupning - Har vi rätt att välja bort foster?
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=7819 [2024-06-22]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×