Schimpanser - Pan Trologdytes

9375 visningar
uppladdat: 2007-03-26
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Allmän Information

Schimpanser är den människoapa som är närmast besläktad men människan. Deras gener är till 99,4% likadana som den moderna människan.
(http://sv.wikipedia.org/wiki/Schimpans)
De lever i grupper om ca 50 individer och är splittrade i små grupper inom den stora familjegruppen. De lever tillsammans och har sociala grupper, grupper med hanar och grupper med honor.
Det finns oftast en dominant hane, och därefter en hierarki för hanarna. Det finns även en hierarki för honorna.
Dessa apor är kända för att ha kunskapen att skapa och använda verktyg för att fånga och äta mat, de använder även verktyg för att slåss; dessa verktyg är oftast grenar och pinnar. Dock lär sig schimpanser från olika platser i Afrika olika kulturella traditioner och lär sig olika sätt att skaffa mat och dylikt på, t.ex. att ”fiska” efter termiter, eller att använda en sten som hammare på ett städ av sten.
På natten bygger de ett slags bo som de sover i. Detta bo består av grenar med mycket löv, och detta skapar en slags plattform som de kan sova på under natten. Varje schimpans har en egen sovplats, förutom de små ungarna som sover med sina mammor.
Schimpanser finns i begränsade områden av Afrika, och de sträcker sig mot öst så långt bort som till Tanzania.
Schimpanser har en strikt social hierarki, och en grupp av besläktade hanar patrullerar sitt samhälle och ser till så att ingen inkräktar gränsen till deras revir, som oftast är på de torra skogsmarkerna på savannerna, på grässlätter och i de tropiska regnskogarna.
Det finns förmodligen bara ca 30,000 schimpanser kvar i det vilda numera, deras antal har minskat med hälften under de senaste tio åren. Denna minskning beror på att människor röjer så mycket skog, men även för att människan jagar dem för köttets skull och tjuvfångar dem för det illegala bytet med vilda djur. Man fångar dom även för att tjäna pengar på dom genom att använda dem som turistattraktioner. (http://www.monkeyworld.co.uk/topic.php?TopicID=76&Template=standard)
Schimpanser har en kroppslängd på ca 63-94 cm, och stående på bakbenen når de en höjd på ca 1-1,7 meter. De väger mellan 26-70 kg (både hane och hona inräknade), och de är starkt hotade. (http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=301907&i_word=schimpans)


Systematik

Domän: Eukaryoter
Rike: Djur, Animalia
Stam: Ryggsträngsdjur, Chordata
Understam: Ryggradsdjur, Vertebrata
Klass: Däggdjur, Mammalia
Ordning: Primater
Underordning: Haplorrhini
Infraordning: Simiiformes
Överfamilj: Människoartade, Hominidae
Familj: Människoapor, Hominidae
Släkte: Schimpanser, Pan
Art: Schimpans, Pan troglodytes (http://sv.wikipedia.org/wiki/Schimpans)


Förökning och Utveckling

Schimpanser är dräktiga i ca 8,5 månader, och en nyfödd unge väger ungefär två kilo. De kan gå själva när de är ett år, precis som människobarn, och avvänjs när den är ca fyra år. (http://sv.wikipedia.org/wiki/Schimpans)
Honor får ofta sin första unge vid ca 10 års ålder, och får en ny unge ungefär vart femte år.
En nyfödd unge är hjälplös och klamrar sig fast vid moderns päls till den är ungefär sex månader, eftersom de vid den åldern kan de istället rida på hennes rygg.
De vuxna hanarna tar nästan ingen del alls i ungarna uppfostran; den största delen av deras tid går istället till att skydda sitt område och sin ställning i hierarkin.
(En hyllning till aporna, Steve Bloom 1999)
Schimpanser blir könsmogna vid 7-13 års ålder.
(http://sv.wikipedia.org/wiki/Schimpans)
När honorna kommer in i könsmognad sväller deras bakdel upp. Detta händer för att hanen ska se vilka honor han kan para sig med, för att de senare ska föda hans avkomma.
(Mina egna kunskaper)
När en ny unge föds är dock en äldre unge fortfarande känslomässigt beroende av sin mamma i tre till fyra år till, och banden som skapas mellan mor, avkomma och syskon under denna period håller för det mesta livet ut. Denna långa barndom är minst lika viktig för en schimpansunge som för ett människobarn, och en schimpansunge har mycket att lära.
(http://www.janegoodall.org/chimp_central/chimpanzees/similarities/default.asp)
Om en schimpanshona kommer in i en ny grupp då hon har en unge med sig, dödas ungen oftast av ledarhanen eftersom han inte tillåter en unge som inte är hans att leva. Detta för att just hans gener ska föras vidare, eftersom han tycker att han är störst och starkast.
En schimpanshona som lämnat sin gamla grupp permanent, och kommer in i en ny grupp, är under en period infertil. Detta betyder att hon inte kan få någon avkomma under den perioden, men hennes bakdel kommer fortfarande att svälla upp när hon är brunstig. Detta blir ett slags passerkort till hanarnas tolerans i den nya gruppen.
När en ung hona funnit sig tillrätta i en ny grupp tar det ca tre till fyra år innan hon kan bli dräktig igen, men hon attraherar fortfarande vuxna hanar och parar sig regelbundet ändå.
(http://pin.primate.wisc.edu/factsheets/entry/chimpanzee/behav)
Eftersom schimpanser har en fascination av beteendet hos andra individer och gärna härmar det som dessa individer gör, så förs speciella beteenden över från generation till generation.
Om en mamma dör, är ungens chanser att överleva små. De blir väldigt deprimerade och slutar att leka och äta. Då brukar äldre syskon och släktingar ta hand om ungen. Detta gäller även hanarna, de har ingenting emot att adoptera ett föräldralöst syskon eller en släkting. Men ibland adopterar faktiskt schimpanser ungar som de inte ens är släkt med - detta är ett bevis på deras stora osjälviskhet.
(http://www.janegoodall.org/chimp_central/chimpanzees/similarities/default.asp)
Schimpanser I fångenskap lever genomsnittligen i ungefär 50 år; i det vilda blir de ungefär 35 år. Under den tiden föder de normalt en unge per dräktighet, och de blir dräktiga ungefär vart tredje till vart femte år.
(http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=301907&i_word=schimpans)


Kommunikation

Schimpanser kommunicerar genom en rad olika beteenden. Dessa beteenden är nödvändiga för att en grupp ska kunna hållas samman, utan dessa skulle inte sammanhållningen fungera. Några av dessa beteenden är olika läten, gester, olika poser och ställningar med flera.
De flesta av gesterna och poserna är för att visa i vilken rang schimpanserna är i. En schimpans som är underlägsen en annan och ska visa det visar t.ex. rumpan, hukar, sträcker ut armen och gör vissa läten. Som svar brukar den dominanta schimpansen göra gester för att uppmuntra detta, som t.ex. att röra vid den andra schimpansen, ”kyssas” eller omfamna den underordnade.
Kroppslig kontakt är väldigt viktig för att bibehålla en god relation mellan schimpanser, och av det skälet är förmodligen den viktigaste delen att vårda varandras päls. Detta gör att vänskapen stärks inom gruppen, och det lugnar även nervösa och spända individer.
När en schimpans är arg står den oftast upp på bakbenen, viftar med armarna, kasta stenar och grenar samtidigt som de vrålar högt. Schimpans hanar visar sin dominans genom att anfalla och klappa med händerna, stampa med fötterna, dra grenar efter sig medan de springer, eller genom att kasta stenar. De gör så att de ser så stora och farliga ut som möjligt genom att göra så, och ibland kan detta till och med skrämma en schimpans som är högre rankad utan att behöva slåss.
(http://www.janegoodall.org/chimp_central/chimpanzees/similarities/default.asp)


Sjukdomar

Schimpanserna är så lika oss biologiskt sett att de kan bli smittade eller infekterade av alla kända mänskliga sjukdomar, dock kan de förmodligen inte få kolera. Vanliga sjukdomar som kan överföras från människan är olika virus, t.ex. förkylning, influensa, lunginflammation, allvarlig hosta, tuberkulos, mässlingen, gula febern och Ebola feber. Även HIV finns bland Schimpanser, och de kan också få parasiter; en av dessa är schistosomiasis - en masksjukdom där maskarna invaderar inälvorna. Beroende på arten invaderar de antingen tarmkanalen eller urinvägarna. (http://www.wwf.org.uk/researcher/issues/rarespecies/0000000147.asp)


Föda

Schimpanser dagliga födointag består till största delen av olika sorters mogna frukter, men detta varierar beroende på vilken del av året det är och vilka tillgångar som finns tillhanda.
De spenderar flera timmar per dag på att äta, och de äter ungefär 20 olika sorters växter per dag, och ca 300 olika sorters växter per år.
De sparar inte maten, utan äter på den plats de fann den. De gillar även att äta färska löv, speciellt under eftermiddagen. Under torra perioder av året, när frukten inte räcker till, är t.ex. frön, blommor, fruktkärnor, koda och bark en viktig del i deras födointag.
De äter även olika sorters insekter, men dock är termiter de som innehåller mest näring. Dessa samlar schimpanserna in antingen genom arr använda händerna och fingrarna, eller genom verktyg gjorda av pinnar; dessa verktyg är gjorda speciellt för det syftet.
Schimpanshonor tillbringar dubbelt så mycket tid på att äta som hanarna.
Till och med fåglar ingår regelbundet i deras diet, och även däggdjur såsom små apor, grisar och faktiskt antiloper blir schimpansernas måltavlor. Dessa däggdjur äts främst av hanarna, men bestås tillsammans med termiterna bara av ca 5 % av schimpansernas diet.
(http://www.honoluluzoo.org/chimpanzee-htm)


Hot

Det finns många olika faktorer som hotar schimpansernas existens. Det största hotet är människans invadering på schimpansernas mark, mycket skog huggs ner och detta lämnar schimpanserna utan någonstans att bo och utan mat. En annan faktor är den olagliga handeln med schimpanser, så kallad ”bush meat”. Schimpanser fångar in och dödas för köttets och pälsens skull, och de fångas även in för att användas som turistattraktioner, det drar in mycket pengar eftersom många människor tycker det är gulligt eller roligt att se på när aporna gör olika konster och annat. Schimpanserna säljs även som husdjur till privatmänniskor som tycker de är små och söta. Problemet här är att schimpanser växer snabbt och blir snabbt starkare än oss, och utgör då en fara för människan som tagit den som husdjur, även om schimpansen egentligen inte menar att göra någon illa. Det ligger i deras natur att leka med varandra, precis som vi människor, men de är så mycket starkare än oss att de vid en viss ålder blir ohanterliga. Detta resulterar i att de antingen släpps ut i det vilda där de inte komm...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Schimpanser - Pan Trologdytes

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-03-26]   Schimpanser - Pan Trologdytes
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=7824 [2024-07-15]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×