Vindkraftverk

2 röster
7595 visningar
uppladdat: 2007-04-13
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Sverige är ett av de länder som har högst elanvändning per invånare i världen, Det har vi tillsammans med Norge, Island, Finland och Kanada. Det finns många olika orsaker till det, för det första så har Sverige en stor industri som behöver el för att kunna fungera. Sedan har vi har ett kyligt klimat och många hus som är uppvärmda med elvärme. Eftersom att vi behöver mycket el och jordens energi resurser inte räcker i all evighet är det viktigt att de forskas på nya förnyelsebara energi källor, en källa som både är miljövänlig och energirik är Vindkraftverk därför har jag valt att skriva om just det.


Vindkraftverken står cirka 0,5 % av elkonsumtionen i Sverige. De flesta av Sveriges vindkraftverk finns på Öland, Gotland och längs Sveriges kuster. Vindkraftverken är väldigt stora och det upplevs av många som störande. De moderna vindkraftverken är upp till åttiometer höga med två-tre rotorblad som beräknas upp till 35 meter långa. Ett stort vindkraft verk kostar ca 15 miljoner att bygga. Vindkraftverken håller i ungefär tjugo år och tar ungefär någon månad att bygga. Innan man placerar ut vindkraftverk måste man mäta vindförhållanden och se till att det blåser ordentligt. Man måste också ta hänsyn till natur, kultur och friluftsintressen runt omkring där vindkraftverken planeras byggas. Allt så att det inte ska störa omgivningen för mycket. Det negativa med detta kraftverk är bland annat att det gör ett visst intrång i landskapet, men tekniken är miljövänlig, utan några som helst utsläpp till miljön. Eftersom att det är ett miljövänligt sätt att producera el är många människor positivt inställda till vindkraftverk trots att det kan göra visst intrång i naturen och att det bullrar.konstruktionen

Om man enkelt skall förklara hur ett vindkraftverk fungerar kan man säga att ”Vinden blåser mot vindkraftverket och då börjar bladen snurra. Bladen är kopplade till en generator som omvandlar rörelse till el.”

Här kommer en mer ingående förklaring: Ett vindkraftverk omvandlar vindens energi till elektricitet. Underlaget på ett vindkraftverk består ofta av en betongplatta eller en bergförankring. På betongplattan är verkets kropp fastsatt. Kroppen är vanligen gjord av stålplåt. I kroppen finns en stege eller hiss för att man skall kunna komma upp till maskinhuset. Rotorns två eller tre blad är gjorda av kompositmaterial. När det blåser mot vindkraftverkan börjar turbinaxeln snurra (som rotor bladen är fästa vid) att rotera. Turbinaxeln driver en generator som sitter i maskinhuset på toppen. Generatorn alstrar elektricitet som sedan förs vidare ut till elnätet via kablar. Eftersom att vindkraft är beroende av en viss vinds...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Vindkraftverk

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-04-13]   Vindkraftverk
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=7926 [2022-08-15]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×