Identitet - vad är det? ur ett sociologiskt perspektiv

39 röster
124171 visningar
uppladdat: 2007-04-22
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Begreppet identitet
Vad själva begreppet ”identitet” står för är svårt att definiera. Sociologen Erik H Erikson menar att vi har en identitet då vi vet vilka vi är, vet hur andra ser på oss och att det stämmer överens med hur vi ser på oss själva, att vi är hela personer och att vi accepterar oss själva. Delen som handlar om att vi accepterar oss själva tror jag är väldigt viktig när det kommer till att skapa en identitet. Om man som person inser att man inte är bra på att dansa men är bra på matte och sedan accepterar detta kan dessa saker läggas till ens identitet. Tillslut så kommer man att veta att man inte kan dansa, är bra på matte, gillar att laga mat, hatar att komma sent, inte är speciellt noga när det gäller att städa osv.

Identiteten kommer också att innehålla delar som inte har något med insikt att göra, utan som snarare har att göra med slumpen eller egen fri vilja. En person kan vara svensk, vara medlem i ett fotbollslag, vara biologistudent och vara söt eller lång. Jag tror att allting som vi ”är” har en väldigt stor del i vår identitet då det till stor del påverkar hur vi uppfattas av andra.


Utveckling av identitet
Jag tror att identitetsutveckling handlar mycket om socialisation. Om man ska tala om identiteten ur ett sociologiskt perspektiv måste man sätta in individen i socialgrupp, och för att sociala grupper ska kunna uppstå runt individen i fråga måste individen socialiseras. De normer och värderingar vi får av våra föräldrar, eller andra som kan räknas in i en persons primärgrupp, kommer att påverka vilka vägar vi tar när vi får bestämma själva vilket i sin tur kommer att påverka vilken sorts identitet vi skapar. Om ett barns föräldrar tycker att det är nyttigt att studera vidare på högskolan, så kan det bidra till att barnet så småningom bli en ekonomistuderande och efter det en civilekonom.

Man måste dock skilja på primär och sekundär socialisation, där föräldrarna står för den primära socialisationen. Självklart blir vi inte kopior av våra föräldrar bra för att det är de som primär socialiserar oss. Men föräldrar ger oss de verktyg som gör att vi kan ta oss ut i andra grupper, t.ex. skolan, vänner och idrottsföreningar, och på så sätt genom umgänge med andra skapa våra egna åsikter som senare kan bli en del av vår identitet.


Vad påverkar en identitet?
En persons uppväxt påverkar dennes identitet väldigt mycket. Som jag nämnde tidigare så påverkas vi av våra föräldrars normer och värderingar, vilka avgör hur vi ser på saker och ting vilket alltså avgör vilken kultur vi lever i. Men även andra saker som det samhälle vi lever i, samhällsekonomin och den tekniska utvecklingen påverkar vilken identitet vi får. Samhällets ekonomi kan påverka den delen av identiteten som talar om för andra vad vi är. Ett land med god ekonomi satsar ofta på att utbilda människor vilket kan leda till att du blir en civilekonom, medan om du lever i ett fattigare land kanske du ”bara” blir en fiskare.

Det samhälle vi lever i har en stor påverkan på inom vilka ramar våran identitet får hamna inom. I dagens Sverige har vi ett så kallat inifrån styrt samhälle vilket delvis betyder att individerna har väldigt många möjligheter, vilket gör att vi i princip kan välja själva vilka vi vill vara eller bli. I andra delar av världen (ofta i U-länder eller länder där religion har stor betydelse) finns så kallade traditionsstyrda samhällen där man ofta blir som ens föräldrar för att föra vidare traditionerna. I det traditionsstyrda samhället är föräldrarnas normer och kulturen mycket viktigare än i det inifrånstyrda samhället. Man kan säga att det är familjen som styr och ställer i ett traditionssamhälle medan det är individen själv som bestämmer i ett individsamhälle. Rimligtvis finns det alltså lite mindre ramar i traditionssamhällena när det gäller val av yrke, vart man bor osv. medan det i ett individsamhälle finns fler möjligheter.

De tidigare uppräknade sakerna påverkar även till stor del hur vi som individer värdesätts. Och vilket värde vi har kan i sin tur påverka vilken identitet vi får. Om vi lever i ett samhälle där höga studier premieras värdesätts en studiehjärna och om man har en sån eller inte avgör om man blir sedd som en värdefull individ eller inte. Då en del av vår identitet består av hur andra ser på oss avgör samhällets värdering om vi är en duglig eller oduglig person.


Identitetens funktion
En funktion som jag tycker att identiteten har är att göra så att vi fungerar i en grupp, vare sig det handlar om en kompisgrupp på tre individer eller ett helt samhälle. Vår identitet avgör till väldigt stor del vilka vi är som personer och det gör att den är avgörande i interaktionen med andra människor. Om man t.ex. inte vet vad man står i olika frågor så som svensk politik eller avskrivningen av Afrikaländernas skulder så kan det bli jobbigt att interagera med andra människor i form av diskussioner.

När man ska bilda par blir också identiteten väldigt viktig. De egenskaper som vi har, dvs. det vi är i en identitet, är det som en annan individ kan attraheras av. Om man inte har en identitet kan det bli väldigt svårt att bli kär i någon, för utan en identitet är det så att säga inget att bli kär i. Utan identiteter skulle man aldrig kunna säga; ”Åh, henne gillar jag! Hon har samma intressen och åsikter som jag!”. Alla de relationer som skapas med hjälp utav vår identitet tror jag bidrar till att vi känner oss hela personer. Att vara hel är något som Erikson nämner i sin definition av begreppet identitet. Det är svårt att förklara, men utan vissa personer känner man sig inte hel. Ibland när någon man är van vid försvinner känns det som om en del av en saknas. Att en person skapar dessa känslor, tror jag har med själva identiteten att göra då det är personen med alla dennes egenskaper och uttryck som vi saknar.

Jag tror också att det blir jobbigt för en individ att hamna i grupper utan en identitet. Om en del av min identitet är att jag gillar att laga mat kan det leda till att jag väljer att delta i matlagningskurser, vilket placerar mig i en ny formell grupp. När denna formella grupp skapas kan det leda till att man skaffar sig en ny informell grupp, eller till och med att ens primärgrupp blir större. Eller om jag är bra på matte, kan det leda till att jag studerar matte på universitetet, vilket gör att jag hamnar i ytterligare en formell grupp osv.Är identitet viktig?
Jag tycket att identiteten är väldigt viktig! Alla de anledningar jag skrev under ”Identitetens funktion” tycket jag kan användas som argument här. Utan en identitet skulle vi aldrig fungera i grupp, kunna bilda par eller delta i grupper där vi känner att vi passar in. Att på ett bra sätt kunna interagera med andra människor kan i längden vara väldigt nyttigt då det på jorden bor sex miljarder människor vilket gör att det är ganska svårt att undvika mänsklig kontakt. Att identiteten hjälper oss att bilda par och sannolikt senare familj, gör även det identiteten väldigt viktig. Om man vill vara riktigt grov kan man säga att om det inte fanns identiteter med attraherbara egenskaper skulle vår ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Identitet - vad är det? ur ett sociologiskt perspektiv

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2016-10-18

    kanon bra

Källhänvisning

Inactive member [2007-04-22]   Identitet - vad är det? ur ett sociologiskt perspektiv
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=7990 [2023-09-21]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×