Aspergers Syndrom

10025 visningar
uppladdat: 2007-04-26
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Vad är Aspergers syndrom?

Aspergers syndrom är en form av autism som innebär att man har svårt att vara med och förstå andra människor.
Personer med Aspergers syndrom har inte svårt för att prata men de kan prata lite stelt. De har oftast normal intelligens men kan ha svårt med att förstå vissa saker. Det kan vara t ex att förstå hur andra tänker eller att förstå det ”outtalade” och att läsa mellan raderna i en ömsesidig dialog.
En person med Aspergers syndrom har även begränsade eller ett särskilt intresse där de kan allt inom det området. Det kan vara t ex bilar, kartor eller datorer.
Många har svårt att koncentrera sig, ibland kombinerat med överaktivitet och impulsivitet. Hos andra kan koncentrationssvårigheterna vara kombinerade med en nedsatt aktivitetsnivå och en långsamhet eller passivitet.
Personer med Aspergers syndrom vill även ha fasta rutiner. Ändrar man på deras rutiner kan de bli arga och ledsna. De vill även veta vad de ska göra hela tiden och gillar inte överraskningar.
Man vet inte varför man får Aspergers syndrom men man tror att det kan det kan vara ärftliga faktorer, hjärnskada eller sjukdomar under graviditeten. Det man vet garanterat är att en av 200 har det och de flesta är pojkar men allt fler flickor har det.


Symtom

Många barn med Aspergers syndrom har tidigt en störd sömnrytm, bristande uppmärksamhet och överaktivitet, eller tvärtom – sover mycket och är inte särskilt aktiv. Något som märks tidigt är ett detaljminne och ett speciellt intresse.
Tvångstankar, tvångshandlingar och rutinbundenhet är symptom som märks tydligt i skolåldern. Ofta kan tal- och språkproblem vara ett annat symptom. Om man ropar ”Se upp!” kan det leda till att ett barn med Aspergers syndrom ställer sig och tittar upp i luften.
Andra symptom som kan visa sig är:
· Stel och avvikande gång
· Talet kan sakna vanlig språkmelodi och ha en entonig melodi.
· Svårt att förstå sociala samspel
· Låg självkänsla
· Nedsatt förmåga att samverka med andra barn

För barn med Aspergers syndrom är intelligensen normal, till skillnad från barn med någon annan form av autism. I språkliga delar av intelligenstester ligger ofta barn med Aspergers syndrom högre än normalt medan de klarar icke språkliga uppgifter sämre. De kan ha problem med att lära av erfarenheter, vilket gör att inlärningen försvåras trots att begåvningen är normal.


Behandling

Aspergers syndrom är en skada i hjärnan som man inte blir av med, därför saknas det en exakt behandling. Däremot kan mycket göras med stödjande insatser. Man kan få hjälp i skolan vilket gör att man kan få det lättare i livet. Noggrann information till alla berörda och anpassade krav och stödåtgärder är grunden för det långsiktiga habiliteringsarbetet. Med insatser som dessa under uppväxttiden lär sig många att fungera relativt väl och kan leva ett förhållandevis självständigt vuxenliv.
Ett tidigt målinriktat stöd kan också minska risken för att ungdomar och vuxna med Aspergers syndrom utvecklar depressioner och andra psykriatiska problem. Dessa är oftast en reaktion på omgivningen och dess krav.


Av: Sofie Gustavsson J3
Handledare: Birgitta Häller
Källor:

http://ww...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Aspergers Syndrom

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-04-26]   Aspergers Syndrom
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=8027 [2022-01-24]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×