Egypten

19 röster
25374 visningar
uppladdat: 2007-05-03
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
HISTORIA
Modern historia
Äldre Historia
Blandad historia(Fakta

SAMHÄLLE
Religion
Politik
Ekonomi
Hur roade man sig förr?

YRKEN
Jakt och Fiske
Jordbruk
Industri


GEOGRAFI
Klimat

ALLMÄNT
Turism

__________________________________________________________

HISTORIA

Modern historia

Britterna höll ett hårt grepp om Egypten, som var svårt att få bort. Under den tiden startades två olika partier som kämpade för landets frihet. När Britterna fängslade ledaren för det ena partiet gjorde folket uppror vilket ledde till nästan 1000 människors död. Så till slut gav britterna upp och Egypten blev självständigt år 1922.

År 1953 avrättades Kung Faruq och Egypten blev nu en republik, de styrdes av en militärdiktatur. Men det muslimska brödraskapet förbjöds 1954 och då valdes Gamal Abdel Nasser 1956 till President. Från Monarki till Republik.

Frankrike och Storbritannien har under en lång tid haft kontroll över Egypten men under Nassers tid tog det slut. När Frankrike, Storbritannien och Israel, anföll Egypten 1956 trodde många att det var slut, men Egypten fick hjälp av USA, som hotade de länderna att dra sig tillbaka och då segrade Nasser. Han hade gjort det ingen tidigare gjort. Tagit bort Frankrike och Storbritannien från makten i Egypten.

År 1970 blev det enorma dammbygget vid Assuan klart. Det skulle ge folket möjligheter att skapa bördig odlingsmark och från dammen utvann man även energi. Det i sin tur resulterade i ett ökat antal skördar. Energin var mycket behövd med anledning av den ökade industrialiseringen. Nasser blev ännu mer folkkär eftersom att han skapade jobb både före och efter bygget.

Äldre historia

Redan 25 000 år f.Kr så sägs det ha funnits människor vid Nilen. Det hade varit en extrem torka under en lång tid, nomader och jaktfolk hade vandrat genom Egyptens öknar för att komma till Nilen.

Nilen sägs vara Egyptens moder. Runt floden är det blomstrande grönt. Det är en stor skillnad från de andra platser runt om i Egypten. Åker man bara en mil därifrån är det redan öken.


Det forntida Egypten låg runt Nilen. Det var där den egyptiska civilisationen uppstod.
Mer än 90 % av Egyptens invånare bodde runt nilenområdet. Det blev ett av världens första civilisationer.

Arkeologer har hittat fynd från stenåldern runt omkring Nilen. Stenåldersmänniskorna hade haft ett mycket välorganiserat jordbruk under den tiden.

Under en period av inre splittring erövrades Egypten av ett folkslag vid namn Hykos, cirka 1650 f Kr. Deras välde varade enbart under en kort tidsperiod och med Nya Riket inleddes en ny stor blomstringstid för Egypten. Under det gamla riket, andra dynastin, byggde man pyramiderna och alla de templen.
Egypten blev ett av världens första stormakter när de tog över Palestina, Syrien och Sudan.
Men under slutfasen av Nya riket (Nya riket är en modern beteckning på perioden omkring 1550-1070 f.Kr) hamnade Egypten under ett assyriskt styre och därefter under persiskt. Men det upphörde år 332 f.Kr då Alexander den Store intog Egypten. Men efter Alexander den Stores död, 332 f.Kr, så styrde makedoniern Ptolemeus landet tills år 30 f.Kr då romarna tog över Egypten. När sedan Romarriket 400-talet e.Kr föll invaderade araberna Egypten och då gjorde inte människorna motstånd utan de van tillbaka Egypten och år 969 grundade israelerna Kairo, Egyptens nuvarande huvudstad.

Blandad historia (Fakta)

Konungarnas dal är den platsen där alla stora kungar begravdes. Det gjorde man mellan åren 1539 f.Kr till 1070 f.Kr. Dalen innehåller 60 st hittade gravar och den äldsta är Tomtes I, och den nyaste är Ramses XI. År 1922 hittade den engelske arkeologen Howard Carter Tutankhamnons grav. Konungarna dal höll på att byggas under det Nya Riket.

Tutankhamon föddes år 1358 f.Kr var farao i Egypten mellan åren 1347 – till sin död (1339). Tutankhamon levde under den 18:e dynastin. En dynasti är en period i ett lands historia då en viss familj eller släkt regerar. Kan även vara synonym till härskarsläkt, furstehus.
När graven hittades år 1922 så upptäckte man att Tutankhamon var begravd i 3 olika kistor.

Den innersta kistan bestod nästan bara av guld, och man fann även små dekorerande ädelstenar. Men det fanns inte bara guld och ädelstenar utan även massor med andra föremål som idag finns att titta på i det Egyptiska museet i Kairo. Tutankhamon sägs ha blivit dödad av sin efterträdare Ay.

__________________________________________________________

SAMHÄLLE

Religion

Ungefär 95 % av Egyptens befolkning är muslimer och tillhör Islam. Ungefär 4 % tror på Kristendomen och övriga tillhör något annat. Religions krig är inte vanligt förekommande i Egypten.
Kristna, judar och muslimer har länge levt bredvid varandra. Man har fått förståelse för varandra och man visar mycket respekt.

För längesedan fanns det två olika slags gudar i Egypten, andliga gudar och lokalgudar. Det var det man trodde på förr i tiden.
Lokalgudarna var de gudar som föreställde symboler eller föremål. De andliga gudarna var t.ex. solgudar, havsgudar och vattengudar. Man trodde gudarna hjälpte till med skörd, krig och mycket annat. Man offrade gåvor till gudarna för att man skulle få bättre skördar.

Staden Sinai förlorades år 1967 då ”sexdagarskriget” pågicks. Folket blev mer bekanta med religionen. Allt fler människor blev religiösa och började gå i kyrkan och sånt. Islamska läran har dominerat i nästan 1000 år.

Men Kristendomen kom i början av 100-talet e.Kr. Munkar från Europa kom år 200 e.Kr och berättade om den kristna läran i öknen. Det sägs även att en av Jesus lärjungar höll föredrag i Alexandria för att få mer folk att tro på kristendomen.


Politik

Egypten styrs av en republik, ledaren idag heter Muhammad Hosni Mubarak. I landet väljer man president vart sjätte år. Presidenten som styr landet har en stor makt. Han/hon kan utse guvernörer, domare och till och med avskeda regeringen om han/hon så vill.

Landet styrs enligt den islamska läran. Det finns också olika partier i Egypten. Det största är NDP (National Demokratiska Partiet) och de brukar vinna valet varje gång.Ekonomi

Egypten är det folkrikaste och fattigaste landet i Mellanöstern. Tack vare Nilens vatten som ger den bördiga jorden är ekonomin relativt god. De största inkomsterna kommer främst från turismen, oljan, gasen och från Suezkanalen. Industrin är inte så modern.
Turistnäringen är normalt landets största inkomstkälla och sysselsätter över två miljoner egyptier. Tyvärr har turismen minskat. Det är på grund av terrordåden som oroat mellanöstern vid olika tillfällen.
För att försöka rädda situationen och få tillbaka turisterna sänkte man värdet på valutan. Det blev inte som man hade tänkt utan man bad om hjälp från andra länder. Det i sin tur hjälpte.
Egypten är ett mycket välutbildat land i Afrika men jämför man med mellanöstern ligger Egypten dåligt till.

Hur roade man sig förr?

Egypterna roade sig väldigt mycket förr i tiden. De rika hade oftast fester där till och med de fattiga var bjudna. Annars roade sig de fattiga bara vid olika högtider och när det offrade saker till gudarna eller skulle fira dem.

Festerna började oftast med historieberättelser. Barnen fick även vara med på de vuxnas fester och speciellt i början var de särskilt lugna. Barnen på den tiden älskade historier om gudar och annat. För att alla skulle ha lika roligt så bjöd man in trollkonstnärer och akrobater till festerna. Akrobaterna gjorde allt möjligt, volter och trollerikonster.

Dansare och musiker var också inbjudna. Man hade inte direkt elgitarr på den tiden men det sägs att man hade slaginstrument och även flöjtaktiga blåsinstrument. Därför var alla fester väldigt trevliga.

__________________________________________________________

Yrken

Fiske

Egyptens fiske utgörs mest i Rödahavet och i stora delar av Medelhavet. Omkring 300 000 människor jobbar inom fiske och fiskeindustrin. Egypten består av 95 % öken men det finns dock enstaka insjöar som används till fiske. I Nilen fiskar man inte pga. farliga och giftiga utsläpp. Vattnet är mycket förorenat vilket och det kan leda till matförgiftning och andra sjukdomar.

Jordbruk

De odlingsbara delarna i Egypten ligger vid nilenremsan där 96 % av befolkningen är bosatta. Även vid Medelhavskusten är marken odlingsbar. Tack vare Nilen har Egypten landets äldsta jordbruksekonomier. Genom översvämningar har jordbruket levt vidare. Marken runt Nilen är därför odlingsbar hela året om.

I Egypten finns det runt 3.5 miljoner bönder, de har knapp två hektar odlingsbar mark var. Jordbruket växer inte i förhållande till folkökningen. Bönderna odlar mest vete, ris och majs i stora skalor. Utöver det odlar man även sockerrör, citrusfrukter och grönsaker som ger viktiga exportinkomster till landet.
Trots den låga bördigheten och det begränsade området som är odlingsbart är Egypten nettoexportörer till omvärlden av vete.

Man utvinner också en hel del bomull som är en exportgröda. Bomull är en viktig del av textilindustrin. Men den är inte lika viktig nu som för pga. att subventionera har försvunnit.

Hur odlar man?
Tack vare översvämningen som inträffar en gång per/år mellan juli till augusti, så låter man marken ligga täckta med vatten. När vattnet sedan sjunker bort så har jorden blivit slammig nog för att fortsätta. Förr i tiden bad man också till gudar för att få en god skörd, man offrade också de bästa grödorna till guden Isis.
Egypterna vill kraftigt öka den area där stadsbebyggelsen har tagit mark för nyodlingarna. Därför ska man med hjälp av världens största vattenpump kunna pumpa ut 8 miljoner hektar vatten. Arean ska därför öka med 30 %, det beräknas vara klart år 2017. Då kommer odlingsresultatet blir mycket bättre än förut. Vilket leder till att fler människor får jobb.

Industri & Gruvor

Tack vare det stora dammbygget gjorde man så att de kunde få ut flera skördar om året vilket i sin tur genererade el genom vattenkraftverk. Vattenkraftverket ligger i Assuan. Men genom dammbygget får man också ut mera skördar. Sinihalvön är den plats där det utvinns mest kol och gas därför har halvön en stor betydelse för människorna. Även de flesta oljeproduktionerna har flyttats dit. Assuan är den plats som är mest betydelsefull för folket. Det är på grund av dammbygget och vattenkraftverket. Även järnmalm bryts i Assuan och det bearbetas även där.

Strax utanför Kairo, i Heluan, ligget själva stålindustrin ligger.

Egyptens mest betydelsefulla industri är textilindustrin. Den ligger i huvudsak runt Nildeltat.
Omkring 40 % av arbetarna sysslar med jordbruk och fiske, endast 15% inom industrin och övriga inom service och förvaltning

__________________________________________________________

GEOGRAFI

Egypten ligger i nordöstra Afrika och har även en halvö som kallas Sinihalvön. Den gränsar till Saudiarabien i Asien. Egypten är ett ända stort ökenland, där det nästan bara lever folk vid nilenremsan.

Nilen sträcker sig från norr till söder, Nilen är 160 mil lång. Resten av befolkningen bor runt Medelhavskusten i norr och andra lever längs kusten vid Röda havet.
I den Libyska öken som ligger i Kairos utkanter, är det är en stor öken bestående av berg på ca 300 m.ö.h och sand.
I den Arabiska öken som ligger längs med Röda havet är öken bergigt och har bergstoppar som kan vara riktigt höga. Egyptens högsta berg, Karina ligger i Arabiska öken och är 2637 m.ö.h.

Klimat

Egypten har ett varmt klimat på sommaren. Under vinterperioden är det behaglig temperatur. Ökenklimatet är väldigt torrt.
På nätterna under sommaren och vintern kan det bli minusgrader. Vinterdagarna är ungefär som en svensk sommardag, 25 grader varmt. Runt Medelhavskusten är klimatet väldigt fuktigt och det kan förekomma regn där på vintern. Men annars regnar det nästan aldrig i Egypten.

__________________________________________________________
ALLMÄNT

Turism

Egypten är ett populärt turistland. Men på grund av olika terroristdåd som är väldigt oroväckande i landet har turismen minskat mycket.

Det finns väldigt mycket att se i Egypten. Några exempel är Kairo, pyramiderna i Giza, Abu Simbel templet och Luxor. Även Konungarnas dal. Tack vare turismen har landet hållit sin ekonomi i skick.

Även Sinaihalvön är en mycket populär ort att besöka. Dykning och snorkling lockar turisterna dit.

Några kända turistorter i Egypten är, Kairo, Hurghada, Sharm el Sheik, El Guana och Luxor.

Röda Havet är paradiset för alla dykare i världen. Mer än 1000 olika fisksorter lever där och korallerna är mästerliga.
”Röda Havet har troligtvis fått sitt namn från en viss planktonalg som ibland blommar så kraftigt att den tar död på många av havens växter och liv. Då bildar den en röd smörja på havets yta, varav namnet Röda Havet. ''''

_________________________...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Egypten

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

 • Inactive member 2007-12-01

  KOMMENTERA ARBETET!

 • Inactive member 2008-05-23

  Man väljer inte president i Eg

 • Inactive member 2008-05-26

  jo faktiskt så gör man det. ja

 • Inactive member 2009-05-19

  Jävligt bra :D, tack för hjälpet !

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-05-03]   Egypten
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=8063 [2022-08-19]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×