Islands språkhistoria

23 röster
44001 visningar
uppladdat: 2001-10-03
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Islands språkhistoria

Sammanfattning

I mitt arbete om Islands språkhistoria kan du läsa om hur isländskan har
utformats från bebyggelsen på 800-talet fram till nu. Du kan även läsa om den isländska litteraturen, kända isländska författare, det isländska namnskicket, uttal och kultur.

Innehållsförteckning

Sammanfattning 1
Språkets bakgrund 3
Isländsk litteratur och författare 3
Uttal och skrift 4
Isländska namn 5
Islands kultur 5
Litteraturförteckning 6

Språkets bakgrund

Under åren 870 - 930 e.Kr. befolkades Island av norska adelsmän och vikingar. Men de första människorna på Island var inte norrmän utan iriska munkar, men de flydde när den norska adeln kom till ön. De norska adelsmännen hade även en del trälar av irländsk härkomst. Man tror att Islands första befolkning kan ha varit uppemot 40% irländare. Men eftersom den största delen var trälar hade de inte någon större inverkan på språket. Denna tid i Islands historia kallas för Landnámstiden vilket betyder ”besittningen av Island”. Om Landnámstiden kan
man läsa om i Lándnamabok. (2,6,8)

930 e.Kr. blev Island en fristat tack vare att Alltinget (Islands först regering)
bildades. Efter ett blodigt inbördeskrig1262 svor islänningarna Norges konung
trohet och landet blev norskt och på så vis fick norskan ett större inflytande på språket. 1380 blev Norge och även Island danskt. Nu gick norskan och
isländskan skilda vägar. I Norge blev danskan det officiella språket. På Island
gick man sin egen väg och på 1500-talet översattes Bibeln till isländska.
Efter reformationen (växlingen mellan katolicism och protestantism) påverkades isländskan alltmer av danskan och lågtyskan. Efter reformationen skapade Danmark även ett handelsmonopol och Island blev ett lydrike. (2,6,7)

Under 1800-talet började små nationalistiska grupper växa fram i landet och
steget mot självständighet var taget. 1918 blev landet en egen stat i union med Danmark. Under andra världskriget ockuperades Island av de allierade och i slutet av kriget, 1944, blev landet självständigt. USA behöll ändå flygbasen Keflavik som de allierade hade inrättat. De språkliga influenserna i från basen är dock små. De kommer främst ifrån television, texter, resor och personlig kontakt. Islänningarna försöker så gott det går att stoppa utländska texter och TV-program för att språket inte ska ta in några lånord och utarmas. (1,7)


Isländsk litteratur och författare

Den äldre Eddan

Den äldre eller poetiska Eddan består av fornnordiska dikter om nordiska gudar och isländska sagor. De flesta verken härstammar ifrån vikingatiden (900-1200 e.Kr.) Dikterna är skrivna med ett kort, enkelt och målande språk. De brukar inledas med tio gudasånger och avslutas med 19 hjältesånger. Själva Eddan inleds med dikten Voluspá (Valans spådom) som beskriver när världen kom till, skapad av jätten Ymes kropp, världens undergång dvs. Ragnarök. När Heimdal blåser i sitt horn, midgårdsormen stiger upp ur havet, jättarna stormar Valhall och Fenrisulven sliter sig , då vet man att världens undergång är nära. I Voluspá kan man även läsa om världens återfödelse, när de två människorna Ask och Embla startar en ny värld. (3,4,9)

Den yngre Eddan

Den yngre eller prosaiska Eddan är en lärobok skriven av Snorre Sturlasson och kallas därför för Snorres Edda. Boken består av tre delar. Den första heter Gylfaginning och handlar om nordiska gudar. Den andra delen handlar om skaldekonstens språk och den tredje är en uppräkning av olika versmått. (3,4,9)

Sagor

De isländska sagorna skrevs på 1100-talet och bygger på muntlig tradition. Ofta handlar de om konungar, olika isländska släkters historia och forntidssagor. Sagorna utspelar sig till stor del före det att Island kristnades, men skrevs ändå av kristna. Därför framställs vikingarna som blodtörstiga hedningar. (4,9)

Egil Skallagrimson och Skalderna

En skald har, till motsatts från Eddan en namngiven författare. Islands och
Nordens mest berömde skaldediktare är Egil Skallagrimson som var en rå viking
med en mjuk språklig begåvning. (4,9)

Snorre Sturlasson

Mellan åren 1179-1241 e.Kr. levde Islands störste och mest kände diktare Snorre Sturlasson. Han var inte bara diktare utan också politiker och skicklig affärsman. Hans många kvalitéer gav honom snart flera fiender och tillslut flydde han till Norge. 1239 återvände han till Island och två år senare mördades på gården Reykholt på kungens befallning. (9)


Uttal och skrift

Isländskans böjningssystem är rikt. Substantiven böjs, precis som i svenskan, i singularis och pluralis men har fyra kasus mot svenskans två. Konsonanterna och har samma ljud som engelskans ”th”. De båda tecknen lånades in ifrån fornengelskan under medeltiden. Kännetecknande för det isländska alfabetet är att vokaler med en apostrof ovanför (t.ex. á, é) uttalas som långa samt att y uttalas som i och att ö uttalas som e. (1,7,9)

Eftersom islänningarna i alla tider har värnat om sitt tal och skriftspråk kan
dagens islänningar utan några större problem läsa skrifter ifrån medeltiden.
(1,7,9)

Isländska namn

Namnskicket på Island har varit detsamma sedan landet bebyggdes, men skiljer sig ändå från övriga Norden. (7)

Varje individ måste ha minst ett eller enligt lag högst två dopnamn. Efternamnet består av faderns namn + són eller dottir beroende på kön. Man kan inte tilltalas med efternamn utan istället sägare man att någon är Olafssón t.ex. Vid giftermål ändras inte efternamnet eftersom kvinnan inte kan vara son till sin svärfar. Alla namn följer inte dessa regler utan en del släktnamn finns. De äldsta härstammar ifrån 1600-talet. (7)


Islands kultur

Teater

De första kända formerna av teater på Island uppkom på 1700-talet. Först i
mitten av 1800-talet började teatern få betydelse. En bidragande orsak till
teaterns utbredning var konstnären Sigur ur Gu mundsson. Hans pjäser
handlade mest om den isländska folktron. Idag finns det omkring ett sextiotal
olika amatörteatergrupper som turnerar runt i landet. Numera har den isländska teatern en årlig publik på ca 400 000 besökare. (5)

Musik

Isländsk musik är mycket instrumentfattig p.g.a. öns isolering. 1874 skrevs
Islands nationalsång ”Ó Gu vors lands” av Matthiás Jóchumsson. Fram tills
dess hade man till största delen sjungit i stämmor men nu tonsattes sången av Sveinbjörn Sveinbjörnsson. Han var den förste utbildade tonsättaren på Island. 1840 började utländsk musik komma in i landet tack vare en inköpt
domkyrkoorgel. 1941 gavs den första operetten ut 1950 grundades Islands
symfoniorkester. Även om landet i sig inte producerar särskilt många musiker har några lyckats sprida sin stil. Ett exempel på det är artisten Björk. Nu spelas i stort sett samma musik på Island som i övriga Europa men landet försöker ändå behålla lite av sin mystiska musik. (5)

Dans

De första isländska danserna kommer ifrån 1500-talet. Den vanligaste dansen då var ringdans. Dansforskare som studerat den isländska dansen säger att den liknar fransk medeltidsdans (ursprungligen från Grekland). Under 1800-talet var dan...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Islands språkhistoria

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2001-10-03]   Islands språkhistoria
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=818 [2021-05-08]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×