Vattenkraft

17 röster
23714 visningar
uppladdat: 2007-05-18
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inledning

Man kan utvinna el energi ur många olika energikällor som t.ex. (Vindkraft, Kärnkraft, Biobränsle, Solenergi m.m.). Jag har valt att skriva om Vattenkraft för att den är en av dom största energikällorna. Vattenkraftverken svarar idag för ungefär hälften av Sveriges el produktion. I Sverige kan endast några få vattenkraftverk producera över 1 TWh/år och de flesta vattenkraftverken ligger i norra och mellersta Sverige. Vattenkraft har rollen att göra det nordiska elsystemet stabilare. Vattenkraften kallas därför för ”det vita kolet”. Det finns 1700-1900 vattenkraftverk i Sverige.

Hur Funkar ett vattenkraftverk?

Vattenmängden i älvarna och landskapets höjdskillnader skapar förutsättningar för kraftverk. Vattendrag som är bäst lämpade för kraftproduktion har antingen hög fallhöjd eller stort vattenflöde. Energin som kan utvinnas ur ett vattenkraftverk står i direkt förhållande till fallhöjden och vattenmängden. Därför är det också lätt att förstå varför den största delen vattenkraft produceras i de norrländska älvarna. Vattenkraftproduktionen innebär att älven regleras. Vattnet som krävs för att utvinna el lagras i vattenmagasin och kan användas i exakt den mängd som behövs för stunden. Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vattnet från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Den nederbörd som faller kan samlas i vattenmagasin och utnyttjas för kraftproduktion.

1. Vattnets läges energi utnyttjas för elproduktion.
2. När vattnet släpps på turbinen faller det neråt genom en tilloppstunnel eller trycktub. Vattnets tyngd och rörelse för turbinen och generatorn att snurra. Lägesenergi omvandlas till rörelseenergi.
3. Generatorn alstrar elen med frekvensen 50Hz
4. Utloppstunneln leder vattnet tillbaka till älven.
5. Från generatorn förs kraften ut till en transformator där den transformeras upp till en hög spänning innan den går förs till kunderna via stora kraftledningar.

Hur mycket av vattenkraftverket krävs det för att försörja Sverige med energi under ett år?

Det krävs 150TWh för att kunna försörja Sverige med el energi. 90 % av 150TWh står vatten- och kärnkraften för.
150*0.9 = 135 TWh
D.v.s. att kärnkraft och vatten kraft står för 135TWh under ett år och 15TWh står de övriga energikällorna för.
Eftersom det är två energikällor som producerar 135 TWh under ett år så måste vi ta reda på vad en av dem producerar under ett år då dividerar vi 135 med två.
135/2 = 67,5
Vatten- och kärnkraftverk utvinner ungefär lika mycket under ett år. För Vattenkraftverk beror de på hur nederbörden har varit och kan därför utvinna 55-75 TWh.
Vattenkraft bidrar med 67,5TWh under ett år och detta motsvarar ca 45 %. För att försörja hela Sverige med el energi så multiplicerar man 67,5TWh med två som då är 135TWh. Vattenkraftverk måste då producera dubbelt så mycket el energi än vad de gjorde innan för att kunna försörja Sverige med el.

Fördelar och nackdelar med vattenkraftverk

Det finns mycket positiva saker att utvinna ur vattenkraften. Vattenkraft är en inhemsk och förnyelsebar energikälla. Sverige har rikligt med vatten. Vatten kan lagras och användas i precis den mängd som behövs för stunden. Det är lätt att reglera Vattenkraften. Vattenkraft är en ren och förnybar, den smutsar varken ner luft eller vatten. Naturen fyller på magasinen. Vattenkraften kan användas om och om igen utan att den förbrukas. Inget avfall från vattenkraften är farligt och skapar arbetstillfällen. Man kan utöva flera vattensporter t.ex. forspaddling dessutom kan man bygga det av nästan 100 % svenskt material. Vattenkraftverk är förnybar och kommer sluta fungera samtidigt som solen om ca 5 000 000 000 år.
Vattenkraftverk måste också ha negativa saker som t.ex. Vattenkraftverk medför ingrepp i naturen. Kraftstationer, regleringsdammar och torrläggningar ändrar utseendet på landskapet och påverkar det naturliga samarbetet mellan djur och natur. Modern teknik och ökad kunskap gör att miljöpåverkan från kraftverken hela tiden ökar. Vatten nivån kan stiga i ett vattenkraftverk som kan leda till att stora ytor våtläggs av vatten som kan utrota en hel art. Det är inte så heller fint med en stor betongmur mitt i naturen därför kan det byggas ut lite i södra Sverige.

Hur ser framtiden ut för Vattenkraftverken?

Intresset för vattenkraftverk har ökat med tiden. För att bygga ett vattenkraftverk så går det åt en stor summa pengar. Men driftkostnaderna är väldigt låga. Vattnet som är bränsle är gratis. En annan anledning till att intresset har ökat är att man inte behöver betala någon miljöavgift till skillnad från andra energikällor. Det är inte tillgängligt med någon utbyggnad i de svenska vattenverken den närmaste tiden. Riksdagen har kommit fram till att skydda fyra stora älvar: Torneälv, Kalix älv, Pite älv och vindelälven. Detta gör de omöjligt att utbygga vattenkraftverken men man kan förbättra de vattenkraftverk som redan finns. Man planerar att vattenkraften kommer att vara utbyggd till 3800TWh i världen år 2000. Det kommer överhuvudtaget bli utbyggd i Latinamerika, södra Asien och Kina. Det svenska företaget ABB

håller på att bygga världens största vattenkraftverk i Sydostasien. Det kommer att göra många personer och djur hemlösa medans de håller på att arbeta.

Sammanfattning

Alla vet att utan El är det svårt att leva. Vi förbrukar el när vi t.ex. är på dator, kollar på tv
, tänder lampan m.m. Vattenkraftverk är en av de största energikällorna som står för hälften av Sveriges elproduktion. Det finns ca 1500 vattenkraftverk i Sverige. Lule älv är den kraftverk som utvinner mest el energi i Sverige.
De flesta vattenkraften ligger i norra Sverige och mellersta Sverige och vattenkraftverk brukar kallas för "det vita kolet".
Vattenkraft är en förnyelsebar energikälla som man kan utveckla i framtiden eftersom man inte får utbygga dem i Sverige.
Det finns många positiva saker kring vattenkraft. Den går att reglera, utveckla, vattnet som är bränslet är gratis m.m.
Det negativa är att vattenkraft t.ex. medför ingrepp i naturen, vattennivån kan stiga så att stora ytor våtläggs som kan utrota en hel art m.m. Hur mycket el energi som produceras varierar beroende på om det är torrår, våtår eller normalår.
Framtiden kring denna energikälla ser ganska positiv ut. Man planerar att utbygga vattenkraftverk runt om i världen detta kan göra att allt fler människor kan få elektricitet.


Här är Sveriges 10 största vattenkraftverk:Älv Produktion år tänkbar
2000 TWh utbyggnad
TWh
________________________________________
Lule älv 15,9 0,24
Skellefte älv 5,2
Ume älv 9,3 0,37
Ångermanälven 13,6 0,40
Indalälven 11,7 0,89
Ljungan 3,1
Ljusnan 4,3 0.89
Dalälven 5.6 0,74
Klarälven 2,0 0,59
Göta älv 2,0
Övriga älvar 5,1 0,82
________________________________________
Totalt i Sverige 77,8 4,92
________________________________________
...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Vattenkraft

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2011-12-10

    vad får man ut av vattenkraftverk

Källhänvisning

Inactive member [2007-05-18]   Vattenkraft
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=8197 [2022-07-05]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×