Vattenkraft

19 röster
36410 visningar
uppladdat: 2007-05-22
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inledning
Det här är ett arbete i NO om energikällor. Jag har valt att fördjupa mig inom vattenkraft. Anledningen till att jag valde att jobba med just vattenkraft tror jag är att vattenkraft är något man ändå vet ganska mycket om. De flesta vet att det finns ganska mycket vattenkraft i Sverige. De flesta vet nog dessutom hur det fungerar. Men ändå så pratas det inte så mycket om vattenkraften. Jag skulle gärna vilja veta om den är ett alternativ till kärnkraften, i Sverige har det ju talats mycket om huruvida man ska avveckla kärnkraften eller ej. Är vattenkraft ett alternativ? eller är det inte tillräckligt miljövänligt?

Vattenkraft
Vid ett vattenkraft så använder man energi från fallande eller strömmande vatten. För att kunna ta tillvara på kraften så behöver man en damm som man bygger i älven eller ån. Vattnet ska passera dammen och fallkraften ska förvandlas till el. En damm ser ut ungefär som en mur som hindrar vattnet från att fortsätta. Då stiger vattennivån på ena sidan av dammen medan den sjunker på andra sidan. När man sedan öppnar dammluckan så strömmar eller faller vattnet väldigt fort. Vattnet passerar då en generator som omvandlar fallenergin till ström. Generatorn är ungefär som en propeller som snurrar när vattnet passerar.

Man kan inte lagra eller spara ström till ett bättre tillfälle. Den måste användas i samma stund som den skapas, det gör det ganska komplicerat eftersom man inte behöver precis samma mängd el hela tiden. Tillexempel så går det ju åt mycket mer ström på vintern här i Sverige eftersom det är så kallt. Om vi då hade tillverkat precis samma mängd el som på sommarn så hade vi antingen producerat en massa el i onödan på sommarn eller frysigt på vintern. Men som tur är så finns det annat som vi kan laga istället för själva strömmen, det är tillexempel olja och vatten. Ett vattenkraft fungerar så att man lagrar vattnet tills man behöver ström och då öppnar dammluckorna. Hur mycket ström man får ut beror på många saker, tillexempel hur stor älven är, hur stor fall höjd man har och storleken på generatorerna.

Historik
Vattenkraft har använts länge, långt innan man visste hur man kunde omvandla kraften till ström och transportera kraften bort ifrån älven eller ån. Vattenkraft kommer ursprungligen från Kina, till Sverige på 1200-talet. Någonstans i slutet av 1600-talet början av 1700-talet så var det en svensk som kom på hur man kunde transportera kraften några hundra meter bort från vattnet. Hans uppfinning kallades Stånggång, den gick ut på att man kopplade stänger till kvarnen och sedan vidare dit man behövde den. Den här uppfinningen användes mest i gruvdriften. Men den ersattes sedan av ångmaskiner. På 1800-talet så upptäckte man hur man kunde använda vattenkraften på ett helt annat sätt. Man hade nämligen kommit på maskiner och generatorer. Man ersatte då det stora trähjulet man hade använt tidigare med en turbin. Då kunde man leda energin till en generator och sedan omvandla den till ström. Sverige fick sin första vattendrivna elgenerator år 1882. Utvecklingen i Sverige gick sedan fort, vi var de första i Europa att få elektricitet, dessutom var Sverige det första landet i världen med eldrivna tåg.

Produktion
Vattenkraft är idag en av de största kraftkällorna i världen. Kanada och Kina är de två största producenterna av vattenkraft idag. Världens största vattenkraftverk ligger i Brasilien och max effekten där är 93.4 TWh. Sveriges två största vattenkraftverk ligger i Luleälven respektive Umeälven, idag finns det ca 1200 vattenkraftverk i Sverige. I Norge så är man väldigt beroende av vattenkraft, den står nämligen för 99 % av landets elproduktion. I Sverige är den siffran ungefär 50 %.

Miljö
Vattenkraft påverkar inte miljön alls genom utsläpp av gifter eller liknande. När det väl är byggt så släpps inget ut och kraftverken håller länge så man behöver inte bygga nytt om man inte planerar att expandera vattenkraften. Däremot så kan vattenkraften påverka miljön genom översvämningar och förändringar i naturen. På en del platser i världen så har man haft stora problem med byar och stora landområden som har översvämmats. Här i Sverige så har flera fiskarter påverkats negativt av vattenkraftverken. Lax, Ål, Sik och Havsöring är exempel på fiskarter som har påverkats av förändringarna i Sveriges floder och älvar. Alla de här arterna vandrar varje år uppströms för att samlas och leka. Men om det är en stor damm i vägen så kan de inte ta sig fram. Det är ett alvarligt hot mot de drabbade arterna. Man har försökt komma på olika sätt för att komma förbi det här problemet, tillexempel så brukar man bygga såkallade Laxtrappor vid dammen. Det är som en vattenfylld trappa som fisken ska kunna ta sig uppför och förbi dammen. Man brukar dessutom odla yngel och släppa ut dem bland de andra fiskarna för att beståndet inte ska minska.

Ekonomi
Ett vattenkraftverk är ganska så dyrt att bygga, men i längden så lönar det sig ekonomiskt. Det om ofta tillkommer är underhållningskostnader som man måste räkna med för att kunna hålla verket i bruk. Annars är vattenkraft en mycket lönsam kraftkälla. Ett vattenkraftverk håller länge om det sköts på rätt sätt och eftersom det är så pass miljövänligt som det är så tillkommer inte heller några kostnader för utsläpp.
Många politiker vill satsa på vattenkraft eftersom det är så lönsamt, dessutom mycket mer miljövänligt än tillexempel kärnkraft. Men det har ändå tagits ett beslut att man inte ska bygga ut de stora dammfria älvarna som finns kvar i Sverige, de är ganska få och man vill bevara den speciella natur som finns runt de här älvarna.

För och nackdelar
Självklart så finns det både för och nackdelar med vattenkraft, men jag tycker ändå att fördelarna väger tyngre. Miljö är idag något som är oerhört viktigt därför tycker jag att det är viktigt huruvida det är miljövänligt eller inte. Tillverkningen av material för att bygga kraftverket och så vidare bidrar självklart till miljöförstöringen men samtidigt så tror jag att det är något man måste bortse ifrån lite grann. Eftersom tillverkningen av tillexempel vindkraftverk inte heller är helt miljövänlig så måste man nog tänka att det är ungefär lika med allt.

Att vattenkraft inte släpper ut något giftigt avfall eller liknande tycker jag är bra, det gör genast vattenkraft till en av de allra mest miljövänliga alternativen. Sedan finns det ju andra problem med förändringar i djur...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Vattenkraft

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

 • Inactive member 2007-05-24

  bra arbete, tack

 • Inactive member 2008-03-18

  Synd att du inte hade några eg

 • Inactive member 2011-09-20

  fedt

 • Inactive member 2011-09-20

  KRIIMINELLT!

 • Inactive member 2011-11-22

  Jag är nöjd, tack.

Källhänvisning

Inactive member [2007-05-22]   Vattenkraft
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=8223 [2022-07-07]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×