Mars; den nya nya världen?

5769 visningar
uppladdat: 2007-05-23
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Mars; den nya Nya världen?

Mars; En planet
Mars är den yttersta av de jordliknande planeterna. Den roterar runt solen med hastigheten 24 Km/s på ett avstånd av ungefär 1,52 AE (22 790 000 Km). Ett mars år är 686 dagar och ett Mars dygn är 24,6 timmar.

Mars är en, i förhållande till jorden, kall plats med en medeltemperatur på -63°C på ytan. Detta beror på att Mars saknar växthusgaser som håller kvar värmen, Mars har inte heller någon värme från kärnan så som jorden har då Mars kärna för länge sedan har svalnat och stelnat. Mars har en ekvatorial diameter på 6 794,4 Km vilket gör den ungefär hälften så stor som jorden. Men om man räknar landyta (och inte oceaner) så har Mars betydligt större yta.

Befolka Mars…
Terraformering är ett uttryck som betyder att man gör en planet mer lik Jorden för att kunna befolka den, T.ex. Mars. Det är en så länge en ”drömmetod” Metoden omfattar en förändring av Mars atmosfär för att göra den temperad och syrerikare, ett exempel på hur det skulle kunna gå till är att man släpper ut växthusgaser på Mars som gör att växter T.ex. alger skulle kunna börja producera syre. Om en sådan förändring sker och temperaturen ökar så kan isarna vid polerna smälta och täcka Mars oceaner med vatten (igen?).

En annan möjlighet är förstås att bygga rymdstationer som står på ytan av Mars där man kan klara sig en viss tid tills man behöver proviant och syre från jorden. De skulle kunna fungera som många rymdstationer gör idag och att forskare åker dit en kortare period för att forska och sedan återvända.

…Eller stanna hemma
Det finns vissa grundläggande problem med att bosätta sig på Mars förutom de vanliga problemen vid rymdfärder så som brist på vatten och syre. Det faktum att Mars inte har något magnetfält är ett stort problem om man vill ”göra om” hela Mars och tillsätta växthusgaser för att den bli mer lik jorden. Magnetfältet på jorden skyddar atmosfären från att blåsas bort av solvinden, så som redan har hänt med det mesta av Mars atmosfär. Lufttrycket på Mars är därför ungefär en hundradel av trycket på jorden vilket i kombination med den lägre gravitationen hade gjort det svårt för växte och djur från jorden att leva normalt på Mars.

Förhoppningar
NASA har planerat in den första människan på Mars till år 2025 men innan dess kommer det att krävas mängder med förberedelser och man tänker också landa flera gånger på Månen för att förbereda sig på en eventuell Mars landning. ESA planerar att sätta en europé på Mars senast 2030.Fiction
Mars förekommer på många ställen i forntida mytologi och religion, men främst förekommer Mars i Science fiction från 1950talet och framåt när ett ändlöst antal filmer spelades in med just marsianer eller Mars som huvudtema gärna med väldigt onda marsianer. Den störste av dem alla som har spelats in igen är kanske H.G Wells bok War of the Worlds som när den framfördes som radio teater vållade panik i London.

Diskussion

Jag tror att man någon gång kommer att befolka Mars eller gå under så som vi behandlar miljön på jorden för tillfället. Men det kommer att dröja, det krävs mycket ny teknik och smarta lösningar på många av de problem som finns nu. När och om vi befolkar Mars tror jag inte att vi kommer ha lyckats med terraformering utan vi kommer att tvingas leva inuti byggnader och producera mat och syre på konstgjord väg. Jag hoppas att när vi koloniserar Mars på riktigt kommer jag att vara död för länge sedan, jag tror att sånt som vetenskapsmännen inte tänker på kommer att göra oss galna, T.ex. att dygnet är en halvtimme längre, att året, och därmed årstiderna, är längre. Framför allt att vara beroende av teknik kommer att göra oss knäppa, det är illa redan som det är idag.

Metod
Jag har skrivet en kort sammanfattning av fakta om Mars med storlek och temperaturer och så vidare. Jag har också satt mig in i olika teorier på hur man skulle kunna befolka Mars och olika problem som värka...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Mars; den nya nya världen?

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2007-12-03

    Jag såg att du hade skrivit at

Källhänvisning

Inactive member [2007-05-23]   Mars; den nya nya världen?
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=8236 [2022-08-09]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×