Varför behövs ett piratparti?

4255 visningar
uppladdat: 2007-05-25
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Varför behövs ett piratparti?

1.Sammanfattning
2.Bakgrund
3.Avgränsning
4.Resultat
4.1.Delad kultur
4.2.Skyddat privatliv
4.3.Fri kunskap
5.Diskussion och slutsatser
6.Varför behövs ett piratparti?
7.Käll- och litteraturförteckning/referenser
8.Bilagor
9.Licensen på detta verk

Sammanfattning
Piratpartiet (förkortas PP) är ett nystartat parti som har tre och endast tre frågor som det ställer upp till val med. Frågorna partiet diskuterar är delad kultur, fri kunskap samt skyddat privatliv (jag kommer förklara dem vidare i uppsatsen). Partifärgen är ”för tillfället” svart, den är inte ännu officiell och partiledaren är just nu Rickard Falkvinge. Partiet ställer endast upp i riksdagsval och val till Europaparlamentet, eftersom det endast är där de kan ändra lagarna. Jag har kommit fram till att det behövs ett piratparti därför att de nuvarande politiska partierna inte har sett till folkets behov och att de saknar det program som Piratpartiet kan framhålla. Medlemsantalet är för tillfället 8800 med största mängden bestående av män, födda mellan 1980 och 19901, vilket ger en medelålder på 22 år. Ung Pirat, Piratpartiets ungdomsförbund fick nyligen 2000 medlemmar1.

Bakgrund
Partiet startades av Rickard ”Rick” Falkvinge2 informellt i mellandagarna 2005 med en hemsida där man kunde skriva på en namninsamling om den skenande upphovsrätten och jakten på fildelare3. Efter att hemsideadressen publicerats på en samlingsplats för fildelare hade sidan fått 75000 besökare på 6 timmar. Redan nästa dag hade de 1500 underskrifterna som behövdes för att skapa ett parti samlats in på hemsidan. Listan skickades sedan till valmyndigheten men efter par dagar meddelande myndigheten att de inte tog emot elektroniska listor utan partiet var tvungna att hämta in 1500 ”vanliga” underskrifter4. Detta tog en vecka och efter det så fanns Piratpartiet formellt. När det den 31 maj 2006 gjordes en stor räd mot PRQ (som tillhandahåller serverplats åt fildelningssidan TPB (förkortas TPB))5, som då låg nere 3 dagar, fick Piratpartiet en enorm uppmärksamhet och väldigt många ville bli medlemmar. Dagen efter hade partiets medlemsantal ökat med 50% och efter två dagar hade partiet fått över 2000 nya medlemmar. Den 1 augusti växte partiet om Miljöpartiet (med Grön ungdom inräknade) i medlemsantal. Och den 28:e samma månad presenterade partiet sitt valmanifest för riksdagsvalet 2006. Efter att rösterna hade räknats vid riksdagsvalet hade Piratpartiet fått 0.63% av rösterna (eller 34918 st) vilket gjorde det till det tredje största partiet utanför riksdagen6. Idag fokuserar partiet främst på att få kapital för fortsatt politisk verksamhet samt att få organisationen att fungera ännu bättre. Nästa val som partiet ställer upp i kommer att vara till Europaparlamentet 20097 där flera av de europeiska piratpartierna8 kommer delta.

Syfte och frågeställningar
Jag blev intresserad av Piratpartiet efter den stora räden på TPB och blev medlem helgen efter då jag även var med på min första demonstration. På demonstrationen kom ungefär 600 deltagare i Stockholm och 300 i Göteborg9. Det var flera talare från de båda politiska blocken samt stora namn inom upphovsrätt som Rasmus Fleischer från Piratbyrån10 (förkortas PB) och Fredrik Neij från TPB. Efter det så började jag gå på Piratpartiets medlemsmöten och det var väldigt trevligt att prata med nya människor som tyckte lika som jag och med en vilja att ändra. När det började närma sig valet var jag även ute och delade ut flygblad och pratade med intresserade och frågvisa medborgare. Det var också mycket trevligt och lärorikt. Frågorna jag tänkt ställa mig under detta arbete är: ”Vilka frågor driver partiet?”, ”Varför tycker dom att de frågorna är de viktigaste?”, ”Varför behövs ett piratparti?” samt ”Varför har det inte kommit ett piratparti tidigare?”.

Metod
Jag har gjort en skrivbordsundersökning11 då jag tittat på varför ett piratparti behöver finnas. Intervjun med partiledaren blev en kort men informativ sådan. Skälet till att jag valde att göra en skrivbordsundersökning var för att jag förstod att de fakta jag sökte, inte skulle finnas någon annanstans, än intill ett skrivbord och med hjälp av en dator.

Avgränsning
Min avgränsning i detta arbete har varit att jag inte har tittat på vad andra partier anser om Piratpartiets frågor, av den enkla anledningen att de andra inte har lika tydliga mål och värderingar i dessa frågor. Det hade även varit för stort material att gå igenom för att försöka hitta likheter eller skillnader. Om andra partier hade haft en tillräcklig politik (i de frågorna som PP driver) så hade inte Piratpartiet behövts. Jag fann vid senare tidpunkt en sammanfattning av dagens riksdagspartier anser om fildelning12. Det mest talande med den artikeln är att nästan alla ungdomsförbund ser fildelning som något positivt och framåtsträvande medan moderpartiet är antingen tysta eller är emot fildelningen. Detta tror jag beror på att just ungdomar har förstått innebörden och meningen med fildelning, det vill säga att en gigantisk mängd kultur och kunskap görs tillgänglig för en enorm mängd människor.

Resultat
Frågorna som Piratpartiet diskuterar är ”Delad kultur”13 dvs balansering av upphovsrätten så att både skapare och nyttjare gynnas, ”Fri kunskap”14 dvs en total förändring av patenträtten som bättre främjar innovation, samt ”Skyddat privatliv”15 dvs skydd för människor mot godtycklig och kränkande övervakning. Detta är bara en väldigt kort sammanfattning, om man går in djupare i varje fråga så finns det väldigt mycket att hitta. Jag kommer nu förklara dessa frågor närmare för vidare förståelse.

Delad kultur
Frågan som tituleras ”Delad kultur” är den egentliga grunden till Piratpartiet, i syfte att ta bort den kriminalisering av fildelare som inte tjänar på det de gör, annat än kulturellt och emotionellt. Idag är det förbjudet att tillskaffa sig upphovsrättskyddat material samt att göra det tillgängligt för andra, även om det endast sker i privat bruk. Detta tycker Piratpartiet är fel. Att få tillgång till kultur och kunskap på de sätt som finns möjliga idag utan repressalier är något partiet kämpar för. Detta tycker självklart inte de om som sköter och har hand om upphovsrätten, det vill säga skivbolag och producenter. De har lobbat för förstärkning av de lagarna som styr denna mediaform. Piratpartiet anser att musiker alltid har kunnat överleva på sin konst genom att ha spelningar och kringförsäljning så som till exempel tröjor och affischer med autografer. Skivförsäljning är bara ett sätt idag för en musiker att få ersättning, och det är bara en väldigt liten del av artisterna idag som kan tjäna stora pengar på skivförsäljning, eftersom de får sådan liten andel av priset (på skivan). Skivbolagen idag har spelar ut sin roll (enligt partiet) och fyller inte längre något syfte som de gjorde tidigare med att ge tillgång till en inspelningsstudio och sköta marknadsföring. Detta kan artisterna själva sköta, hemifrån. Andra kulturskapare som konstnärer och författare tror jag kommer klara sig bättre eftersom deras verk är svårare att kopiera, med även dem tänka på att deras distribution troligen inte varar för evigt. Skivindustrin håller på att gå under för att de varit för negativa och långsamma inför utveckling och behoven av deras kunder.

Skyddat privatliv
Ett rättsområde verkar vara mer lockande än andra, nämligen hur man ska upptäcka vilka som fildelar deras skyddade material och annat. Detta har Piratpartiet gjort till sin andra fråga16 - frågan om ett ”Skyddat privatliv”. Denna fråga handlar om att alla människor ska har rätt till sin egen frihet och vetskapen om att man inte är övervakad, som i förlängningen kan skapa osäkerhet för att man inte blir trodd på. Många som inte känner till sin samtidshistoria säger ofta att ”den som har rent mjöl i påsen, har inget att vara rädd för”. Detta kan vara sant, men inte alltid. Påståendet håller endast då man litar och känner sig trygg med den som tittar i påsen eller sitter på andra sidan kameran. För vem övervakar övervakaren? De som inte tycker som de som kontrollerar övervakningssystemen, har mycket att vara rädda för, de som inte vill bli hittade använder redan krypterad17 trafik, så det är bara de som inte vet hur man ”skyddar” sig som kommer att bli övervakade. Vi vet aldrig vilka som har den makten imorgon! Det är alltså Piratpartiets syfte att avvärja den färd mot det storebrorsamhälle18 vi är på väg mot - genom att stoppa övervakning av ickemisstänkta medborgare (genom massövervakning på tunnelbanor och shoppingcentra). Man är som bekant i Sverige oskyldig tills motsatsen är bevisad. Även utvecklingen som sker mot att avlyssna all datatrafik som går till och från privata datorer är väldigt skrämmande. Eftersom om man vill titta på vad det är för trafik som går mellan två datorer, måste man titta på all data som går mellan dem. Det går inte urskilja ”detta är illegal fildelning” eller ”detta är chatt”. Detta kommer medföra att e-mail till advokat, läkare eller kanske hemliga älskare är helt öppna för den som får tillgång till den teknik som är satt för att leta efter fildelare. Därför vill Piratpartiet att brevhemlighetslagen19 ska gälla all kommunikation, brev, e-mail, SMS, telefonsamtal, det vill säga alla kommunikationsmedel.

Fri kunskap
Den sista och kanske mest missförstådda av partiets frågor är den om patenträtt - alltså ”Fri kunskap”. De flesta tror att patent och upphovsrätt är något bra och något som främjar kultur och innovation. Piratpartiet menar att det är tvärtom, det finns inga enskilda system som gör mer skada än dessa två. Det är oftast medicinföretagen som nämns när det gäller patentförsvar, att de inte skulle kunna utveckla nya livsavgörande mediciner utan patent - detta är fel. Medicinföretag får över 85%20 av sina intäkter av staten, men om staten istället upphandlade forskningen på nya läkemedel separat, och släppte konkurrensen på att tillverka preparaten fritt genom att avskaffa medicinpatenten, skulle det innebära stora kostnadsbesparingar, även om mer pengar än idag skulle avsättas för forskningen21. Historien om den ”lille uppfinnaren”, alltså att det sitter en uppfinnare på sin kammare och att han/hon uppfunnit något kan tjäna stora pengar på sin idé,22 är en myt. Idag kostar det över en halv miljon kronor att skaffa ett patent samt att det tar upp till två år innan det kan bli godkänt. Sedan måste man vara beredd på att försvara det mot gigantiska företag med tusentals patent och oändliga resurser för att kunna ha nytta av sitt enda patent. Sådana rättegångar kostar mångmiljonbelopp. Det är inte heller så att de stora företagen använder sina patent för att skydda sin egna uppfinningar - nej, de använder dem för att förhandla om och använda andras patent. De korslicensierar, genom att storföretag A och storföretag B delar på sina patent så skadas ingen och båda tjänar på det, förutom dem som inte har några patent. Detta eftersom det annars skulle vara omöjlig att tillverka produkter då varje produkt idag innehåller hundratals, ibland tusentals patent.

Diskussion och slutsatser
Jag tror att det inte har kommit till ett piratparti förrän idag för att människor har inte sett ett behov av att det skulle behövas. Med det växande intresset för fildelning och dess enorma potential och med dess bristande lagstiftning samt den ökade övervakningen och de hinder som uppfinnare har i dagens patentlagstiftning, har behovet av ett parti som för dessa gruppers talan uppstått. För att få en mer historisk och djupgående analys kan jag berätta om att de som har kontrollerat den då regerande mediet har alltid varit emot utveckling av nya media. Senast tydliga motsättningen var när VCR (videobandspelare) kom på 80-talet och alla filmbolag och TV-bolag oroade sig för att folk bara skulle sitta hemma och spela in allt och aldrig mer skulle gå på bio, detta hände inte eftersom vi nu har en starkare TV och film än någonsin. Det var ett liknande fenomen när de första kassettbanden kom på 60-talet, radioproducenter och företrädare för musikerna trodde att alla bara skulle spela in från radion och inte köpa några skivor, detta har idag bara bytts ut mot ett annat format, CD:n. Ska man gå riktigt långt tillbaka så fanns det även rädsla över att tryckpressen snart skulle bli var mans egendom och att boktryckerierna skulle gå under. Detta kunde inte gå åt ett mer motsatt håll, ALLA läser idag, och det kan vi tacka de som skapade tryckpressen. Det vi ser idag med fildelning är bara ännu en teknikutveckling som är här för att stanna.

Det finns även referenser i historien om övervakningen av medborgare med olika medel. Så kallade ”skvallerspeglar” användes för att spionera på sina grannar och människor som gick utanför utan att de visste att man tittade, detta kanske inte ses som något allvarligt, men i grunden är det samma beteende som med kameraövervakning. Alltså att skaffa sig information i syfte att få en fördel gentemot den övervakade utan dess vetskap. Även mer sofistikerade metoder har alltid använts i krig för att få ett taktiskt övertag. Bland annat så attackerade man springpojkar som sprang mellan generalerna för att få veta vad det stod i meddelandena. Det finns även tillfällen när man har bytt ut information i breven för vilseledning. I krig användes senare radar och radiospaning, som i andra världskriget mellan Storbritannien och Tyskland. Det förekommer fortfarande spaning idag mellan stater men det är mycket mer subtilt och alla vet att alla lyssnar. Och för att komma in på patentfrågan måste jag försöka med ett tankeexperiment, vad hade hänt om hjulet, pennan och pappret hade blivit patentbundna? Jag tror att det hade fått förödande effekter om avtalen hade hållits och om den som ville använda hjulet eller pennan var tvungen att först fråga om man fick och sedan betala för användningen. Patent hade till en början syftet att främja innovation genom att uppfinnare kunde patentsätta en upptäckt, en idé, och sedan kunna sälja den vidare till någon som hade medel och vilja att utveckla en produkt för försäljning. Istället används patent idag för att hindra innovation och teknikutveckling genom att med hjälp av patent tvinga andra uppfinnare än patentägare att lägga ner sitt arbete och istället betala skadestånd för att de råkade få samma idé.

Varför behövs ett piratparti?
Till frågan om varför det behövs ett piratparti kom jag på det enkla svaret att de andra partierna saknar politik för de frågor som Piratpartiet driver. En anledning till detta är att dagens partier har tappat sina ideologier och istället ”bara” bryr sig om hur olika skatter ska placeras. En annan kan vara att de andra partierna har en väldigt hög medelålder, medan Piratpartiets är anmärkningsvärd låg. Och genom att partiet skapades så kan det ske en förändring till det bättre (enligt PP), förhoppningsvis.

Genom att endast ha tre frågor som inte är ”färgbundna/blockbundna” och genom att Piratpartiet aktivt inte tar ställning i några andra frågor än dem de själva driver så kan partiet verkligen skaffa sig en så kallad vågmästarställning23. Denna innebär att den regeringskonstellation som bäst samarbetar med partiet på dess villkor kommer partiet att stödja i alla andra frågor, vad än representanterna än tycker privat. Jag är tveksam till att Piratpartiet kan regera Sverige med egen majoritet eftersom det inte har någon politik för ett sådant skede, men jag är helt övertygad om att de kan hjälpa enormt med de frågor som partiet brinner för och kan grundligt och sakligt. Om ett scenario där Piratpartiet fick 50% av rösterna vid ett riksdagsval så skulle de övriga partierna vara tvungna att ge väldigt bra bud för få partiets stöd. Detta skulle skapa en enormt stark vågmästarställning24. Men Piratpartiet vill göra klart att det är absolut inte makten eller inflytandet som är det viktiga, målet är att se en förändring till det bättre (enligt partiet) i de frågorna dem driver.

Piratpartiet välkomnar gladeligen kopiering av partiprogrammet.