Ozonskiktet - Uv- Strålning

7 röster
13535 visningar
uppladdat: 2007-05-27
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Ozonskiktet

Ozonskiktet är ett tunt lager som skyddar jorden mot farlig UV-strålning. Ozonskiktet bildades långt innan det fanns liv på jorden då syreatomer slog sig samman ute i atmosfären och bildade ett lager av ozon. När jorden då blev skyddad av den farliga strålningen kunde livet på jorden börja utvecklas så kort sagt, utan ozonskiktet kan vi inte leva.
Men vårt ozonskikt påverkas och skadas lätt av olika kemikalier. Kemikalier som vi släpper ut via fabriker och avgaser och om vi fortsätter släppa ut dessa farliga kemikalier ut i atmosfären kommer ozonskiktet att tunnas ut och få så kallade ozonhål. Det medför att mer UV-strålning kommer ner till jorden och får vi för mycket UV-strålning ner till jorden är det skadligt för allt levande.
Det mesta av atmosfärens ozonbefinner sig rätt så högt upp, på runt 10 – 15 kilometers höjd. Om vi skulle tänka oss att vi samlade allt ozon mellan atmosfärens yttre gräns till jordytan till ett skikt av ren ozongas så skulle tjockleken bli ungefär 2 – 5 mm.

Ultraviolett Strålning

Den ultravioletta strålningen eller UV-strålningen är precis som röntgen och radiovågor en sorts elektromagnetisk strålning som tillsammans med ljus, värme och infraröd strålning kommer från solen. Man brukar dela in UV-strålningen i UVA, UVB och UVC strålning. UVA-strålningen gör så att vi blir bruna och UVB-strålningen får huden att rodna och ger brännskador. UVC-strålningen och det mesta av UVB strålningen når aldrig jordytan tack vare ozonskiktet. UV-strålningen har en kortare våglängd än det synliga ljuset och definieras inom våglängdsområdet 400 – 10 Nm. Människor kan inte uppfatta strålningen med blotta ögat men vissa insekter, fåglar och andra djur kan.
Det som påverkar UV-strålningen är vårt klimat, väderförhållanden, årstid och dygnstid. Strålningen är som starkast under sommaren mitt på dagen då solen står som högst på himlen.

Vad är det då som är farligt med UV-strålning?
Jo. Som sagt så är UV-strålning i för stor mängd väldigt farligt för allt levande så nu tänker vi skriva om hur UV-strålningen påverkar människan.
Solbränd: Ultraviolett strålning absorberas i huden och ögonen på oss och strålningen är så pass energirik att den kan orsaka skador på våra celler . Som lindrigast kan det handla om att bränna sig i solen. Huden blir röd, svider och i värsta fall bildas också blåsor. Även immunförsvaret blir nedsatt.
Den bruna färgen som en del personer får på sommaren när de vistas mycket i solen är ett tecken på att huden blivit skadad. UVB-strålningen gör att hudens översta lager blir tjockare och får huden att bilda pigment som kallas melanin. UVA-strålningen gör att pigmenten blir mörkare. Dessa ”symptom” är kroppens sätt att skydda sig mot fler skador.
Huden åldras: Om man utsätts för UV-strålning under en längre tid blir huden rynkig i förtid. UVA-strålarna tränger ner till de fibrer i huden som gör den elastisk och spänstig. Fibrerna skadas, och på sikt gör det att huden tappar sin elastiska förmåga och blir rynkig.
Hudcancer: Det finns tydliga samband mellan UV-strålning och hudcancer. Den som bränner sig i solen ofta, särskilt när dom är små, har större risk att utveckla en allvarlig form av hudcancer. Skivepitelcancer är en annan typ av hudcancer som har ett klart samband med hur mycket UV-strålning man sammanlagt utsatts för.
Snöblindhet och Grå starr: Om ögonen utsätts för mycket UV-strålning underkort tid kan man få en inflammation som kallas snöblindhet eller svetsblänk.
Grå starr, som är en grumling av linsen i ögat, förknippas med många års utsättning för UV-strålning.
Ozonhål
På grund av människans aktivitet har halter av ämnen som kemiskt kan bryta ner ozonet ökat. Det är oxider av t.ex. klor, brom och kväve. Detta har orsakat ett hål i ozonskiktet över Antarktis. Exempel på källor är flygtrafik på hög höjd och användning av freon.
Tre samverkande faktorer krävs för att bilda ett ozonhål
• Ozonnedbrytande ämnen.
• Låga temperaturer.
• Solstrålning.

Ozonnedbrytande ämnen och solstrålning finns i större delen av stratosfären. Däremot finns inte låga temperaturer överallt. Därför uppkom hålet just över Antarktis eftersom att det fanns en polär virvel där under en längre tid.
Dock kommer tillförseln av klorföreningar, av mänskligt ursprung, till stratosfären fortsätta länge, trots de regler och förbud som införts idag, på grund av vissa föreningars långa livstid. Då kvarstår den mänskliga påverkan på ozonskiktet. Den genomsnittliga ozonmängden i atmosfären kommer sakta att minska så länge ökningen av de ozonnedbrytande gaserna kvarstår.Slutsats
Slutsatsen vi kan dra av vår, ja, ska man kalla det forskning? Nja, arbete snarare, hursomhelst så finns det alltså väldigt viktiga skäl till varför vi borde se till att avvecklingen av de ozonförstörande ämnena genomförs fullt ut. Vi måste vara rädda om ozonskiktet för utan det kan det inte finnas något liv på...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Ozonskiktet - Uv- Strålning

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-05-27]   Ozonskiktet - Uv- Strålning
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=8277 [2022-08-18]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×