Kärnkraft

8 röster
14436 visningar
uppladdat: 2007-05-30
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Det är många som inte vet hur el produceras. El finns överallt i hemmen, i bilen, i skolan, på jobben utan att vi tänker på det. Och jag har tänkt berätta lite mer om kärnkraft.


Kärnkraftens historia

Man trodde länge att alla atomkärnor var odelbara, så när den tyske forskaren Otto Hahn lyckades genomföra en konstjord klyvning av en urankärna 1938 blev det sensation. 1939 lyckades två andra forskare utföra samma experiment med samma resultat. Skillnaden var att de kunde tolka experimentresultatet på rätt sätt och därav lärde man sig använda fissionsprocessen till framställning av energi såsom vi använder den idag.

1942 startades världens första kärnreaktor i Chicago, USA. Fler byggdes snart efter, men inte i syfte att framställa elektricitet utan plutonium till kärnvapen. Inte förrän efter andra världskrigets slut började fler länder använda kärnkraften i syfte att producera elektricitet.

Under 1960 –talet rustade man upp kärnenergin för att rusta ner de koleldade kraftverken då kärnkraften visade sig vara en billigare energikälla. Utvecklingen avstannade framåt 1980 –talet då kärnkraftens negativa sidor började uppmärksammas, men än idag uppförs nya kärnkraftverk i länder som Kina och Sydkorea.

I Sverige har vi haft kärnkraft sedan mitten av 1950 –talet. Det första kraftverket hette R1 och låg strax utanför Stockholm. Kraftverket innehöll ca tre ton naturligt uran och ca fem ton vatten. Här utfördes också forskning för att underlätta framtida el-framställning med hjälp av kärnkraft. Numer har Sverige 11 aktiva kärnreaktorer. De är belägna i Forsmark norr om Stockholm, i Oskarshamn, Ringhals och Barsebäck.Så fungerar ett kärnkraftverk:

Ett kärnkraftverk är som ett värmekraftverk, vatten värms upp till ånga som strömmar genom en ångturbin. Ångturbinen driver en generator som producerar el. Värmens som behövs för att framställa ånga frigörs när uranet klyvs med hjälp av neutroner. (Klyvning menas med att man splittrar atomkärnor genom att skjuta dom med fria neutroner) Neutronerna träffar uranatomerna med hög hastighet, så att nya neutroner frigörs och träffar nya uranatomer i en
kedjereaktion.

Plus och minus med kärnkraft:

Plus:

* Billig elektricitet
*Inga fossila bränslen
*Knappt inga utsläpp
*Bidrar inte till växthuseffekten

Minus:

*Är dyrt att bygga ut
*Utbränt kärnbränsle är väldigt radioaktivt
*Svårt att lagra avfallet
*Om det händer nått blir det katastrofala följder


Kärnkraft i världen:

Det finns en väldigt positiv syn på kärnkraften i världen. Fast reaktor olyckan 1976 i Harissburg satte stopp för utbyggnaden av kärnkraften i dom flesta västländer.Men ändå så är det flera länder som bygger nya reaktorer bland annat: Kina, Argentina, Finland, Iran, Japan, Ryssland och Rumänien.

I slutet av 2005 fanns det 433 kärnkraftreaktorer i drift i 31 länder och dom producerade ungefär 17 procent av världens elkraft.

Sedan 1983 har elproduktionen från kärnkraft mer än fördubblats och täcker nu 17 procent av världens elbehov. Kärnkraftsproducerad el är större i Europa än i övriga världen. I EU är 35 % av elen kärnkraftsproducerad
Ljus grön: Länder utan kärnkraft

Mörk grön: Länder med kärnkraft

Röda prickar: Kärnkraftverk

Kärnkraft och miljön:


Miljöutsläppen från kärnkraftverken är obetydliga. Det som diskuteras mest är säkerheten. Strålning varken syns, hörs, luktar eller känns. Därför är det viktigt att ha hög säkerhet på kärnkraftvärk. Radioaktivt avfall som avger strålning måste tas hand om. Vi har skapat ett radioaktivt avfall som skall skyddas och förvaras i tusentals år framöver. En del av avfallet läggs i slutförvar långt under marken.
Ännu finns det ingen säker metod som kan garantera att det radioaktiva avfallet inte kommer ut i ekosystemet fast vi har producerat detta avfall sedan 1973. Vi har skapat ett radioaktivt avfall som skall skyddas och förvaras i tusentals år framöver.
Det allvarligaste problemet med kärnkraften är ändå om det händer en stor olycka, den kommer skapa ofantliga skador på människor, djur och natur i ett mycket stort område i åratal.

Framtid:
När kärnkraften kom så ansågs den vara lösningen till all världens energi. Men nu efter den första startade kärnkraftverket har man inte samma inställning. På grund av att ta hand om radioaktiva avfall kostar mer och mer och om det skulle hända en olycka så skulle det bli katastrofala följder. Men det skiljer sig mellan olika nationer. Många länder i västvärlden har inställt byggnaden av planerade kärnkraftverk. En del nationer har även planerat att avveckla kärnkraften helt. Medan i Asien är det annorlunda med flera kärnkraftverk under byggnad. Hela tiden pågår det forskning för att hitta nya bättre energikällor. Forskarna satsar mest på att hitta miljövänliga och förnybara energikällor, det vill säga vatten, vind, sol och biobränsle. Man satsar mest på dessa områden eftersom det resurser vi har idag begär att vi skall spara på energin, för att energin även skall räcka till framtida generationer. Så framtidsutsikterna för kärnkraft ser inte så goda ut.
Vad jag själv tycker:

Jag tycker själv att kärnkraft är en väldigt bra energikälla. Man får ut mycket energi från en liten källa. Men det bästa vore nog om vi kunde gå mer och mer över till dom mer förnybara energi källorna för någon gång kommer uranet att t...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Kärnkraft

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2007-11-28

    braarbete med mkt bra fakta

  • Inactive member 2008-05-10

    Extremt bra och intressant! ta

  • Inactive member 2011-05-17

    Kan du fixa fram källor haha:P ? måste ha det med i mitt arbete sataan..

Källhänvisning

Inactive member [2007-05-30]   Kärnkraft
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=8330 [2023-06-04]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×