Taoismen

3 röster
8206 visningar
uppladdat: 2007-06-21
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Taoismen är en av Kinas tre traditionella religioner. Egentligen kan man inte räkna taoismen som en religion, den är mer som en filosofi. Den har ingen Gud och inga regler som man måste följa.
Det är mycket svårt att förstå Tao, ju mer man tänker på det och försöker förstå det, ju längre ifrån svaret kommer man.
Taoismens äldsta skrift heter Tao te Ching. Den innehåller 81 visdomsverser.


Tao betyder vägen. Den lär oss att leva för stunden och inte oroa sig för sådant som har hänt och sådant som ska hända. Man ska lita sig på att saker och ting löser sig.
Taoism handlar om harmoni och balans med naturen och världen. Tidigt i den kinesiska historien utvecklade lärda kineser tankar om att människan, samhället och universum styrdes av två grundläggande krafter. Dessa krafter, Ying och Yang, representerar balansen med naturen och världen.


Ying, den mörka sidan representerar kvinnlighet, flexibilitet, eftergivenhet, flödenhet, mjukhet, svaghet och tålmodighet.
Yang, den ljusa sidan representerar manlighet, bestämdhet, stelhet, genomträngenhet, hårdhet och styrka.

Inget är eller kan vara helt Ying eller Yang, det måste finnas båda delarna.

Under slutet av 500-talet före vår tideräkning levde en kinesisk vishetslärare vid namn Kong Fuzi. Han hade tankar om hur man kunde leva för att nå lugn och ordning i samhället. Här är några levnadsregler som han satte upp:


• Kejsarens godhet skulle besvaras med undersåtens lydnad.

• Faderns kärlek skulle mötas av sonens ödmjukhet och vördnad.

• De gamlas välvilja skulle besvaras med de yngres respekt.

• Mannens rättvisa skulle återgäldas med kvinnans lydnad.

• Vännens trofasthet skulle besvaras med vännens aktning.

Detta var regler som Kong Fuzi tyckte att man skulle följa. Han menar att man når det harmoniska tillståndet om båda personerna uppfyllde villkoren i levnadsreglerna. Om du nu tittar på den första levnadsregeln ska jag förklara vad det betyder. ”Kejsarens godhet ska besvaras med undersåtens lydnad.” Är kejsaren god och gör bra saker ska hans tjänare lyda honom. Men om det hade varit en elak kejsare så behöver inte hans tjänare lyda honom.


Precis som många andra religioner så har Taoismen denna gyllene regel:

”Varje människa ska behandla
Sin nästa så som man vill
Bli behandlad själv.”


Även om Kong Fuzi ville ha jämställdhet och ordning så tyckte han att MÄNNEN skulle ha makten. Det var onaturligt för honom att män och kvinnor skulle vara jämställda, enligt honom så rubbade det harmonin i samhället. Att ha ett sådant samhälle där kvinnor spelar en underordnad roll kallas patriarkaliskt.

Kong Fuzi’s rättvisa idealsamhälle kom aldrig. Fram till mitten av 1900-talet så styrdes det kinesiska samhället av maktgalna härskare som tryckte ner kvinnor och fattiga.

Jag tycker att det var hemskt av Kong Fuzi som egentligen tänkte väldigt smart att tycka att kvinnor och män aldrig skulle vara jämställda. Ska man ha ett rättvist samhälle måste det vara rättvist och jämställt mellan alla. Mellan tjänare och härskare, mellan man och kvinna och mellan fattig och rik. Jag tror aldrig att ett sådant här samhälle någonsin kommer att existera. Det är svårt att få det jämställt mellan folk. Fortfarande i vissa länder finns det säkert folk som förtrycket kvinnor, fattiga m.m. Man tror att man ska förändra något om man får makt till att göra det, men jag är säker på att nästan alla människor innerst inne är så maktgalna att de skulle glömma av något av allt som de lovat. Innerst inne så bryr man sig mest om sig själv. Man vill alltid ha det bra, alltid försöka få det bästa att hända.
Som sagt, jag tycker att Kong Fuzi...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Taoismen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2007-11-03

    vd har Kong Fuzi att göra med

Källhänvisning

Inactive member [2007-06-21]   Taoismen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=8466 [2022-08-08]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×