Muhammedbilderna- analys

3 röster
6872 visningar
uppladdat: 2007-09-24
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Den 30 september 2005 var en dag som upprörde och chockerade många muslimer runt om i världen. Det var denna dag som den danska dagstidningen Jyllandsposten publicerade tolv satiriska bilder som skulle föreställa den islamiske profeten Muhammed. Profeten som enligt vissa islamska grupper inte får avbildas, tecknades i situationer som påvisar ett samband mellan islam, terrorism och kvinnoförtryck.
Syftet med illustrationerna var enligt tidningen att väcka diskussioner kring press- och yttrandefriheten. Man får väl trycka vad som helst? Publiceringen ledde dock till häftiga protester från muslimska anhängare, som bland annat hävdade att bilderna var förolämpande, rasistiska och ett uttryck för islamfobi.
Varför reagerade då muslimer så starkt? Den främsta andledningen till de kraftiga protesterna var först och främst att vissa islamska grupper menar att Muhammed inte får avbildas, framförallt inte under de omständigheter som han gjorde, nämligen i samband med terrorism och förtryck. Det finns dock inget nedskrivet förbud mot avbildningar i koranen som stödjer gruppernas påstående, utan förbudet har istället vandrat inom den islamska kulturen och det är därför svårt för oss utanför islam att veta vilka regler som gäller vid avbildningen av profeten.
De som har sett bilderna är nog ganska eniga om att ironin i dem är ganska grov. Jag har reagerat på en speciell bild där Muhammed föreställer en självmordsbombare. Det är därför inte så konstigt att bilderna blev uppmärksammade eftersom skämten gjordes på islams största profet. Sådana här bilder som gör narr av religioner har inte förekommit tidigare och de chockade omvärlden. Vem kunde tro att de skulle väcka en sådan uppståndelse?
Jag förstår till viss del muslimernas reaktioner, speciellt med tanke på vilka förhållanden som de lever under i Danmark. Profeten Mohammad är det ultimata idealet att uppnå för en muslim, han är muslimernas ”människliga” Gud ungefär på samma sätt som Buddha är buddisternas dödliga budbärare. Det var inte bara honom man kränkte när man publicerade dessa bilder utan även alla dem som försöker efterlikna honom. Kort sagt kan man säga att hela den islamska religionen kränktes på grund av dessa motbjudande bilder. Vi utanför islam kan ju tänka oss in i samma situation; hur skulle vi reagera om någon skulle avbilda vår heligaste profet med bomber på huvudet?
Jag tycker däremot inte att vissa islamska grupper protesterade på rätt sätt. Varför måste man starta upplopp och mordhota animatörer på grund av ”förbjudna” avbildningar? Bilderna var ju redan tryckta och spridna över världen så vad spelade kriminellt beteende för någon roll? Hur skulle det kunna göra saken bättre? Jag förstår självklart att muslimerna blev arga, men även de måste hålla sin ilska genom rimliga gränser.
Jag tycker vidare att det är tragiskt att animatörerna till Muhammedbilderna förknippade islam med terrorism och förtryck eftersom det inte alls är de budskap som religionen förespråkar. Det tyder enbart på dålig insikt i religionen hos skribenterna. I allmänhet tror jag att vi som tillhör en speciell religion, har en försämrad och förvrängd bild av andra religioner. Detta beror främst på att andra religioner känns främmande och hotfulla gentemot vår egen. Vi vet helt enkelt inte så mycket om de andra religionerna än vår egen. Även jag associerar ibland till kvinnoförtryck när jag tänker på islams innebörd. Det går ju inte att komma ifrån att kvinnan har en sämre ståndpunkt än mannen i de flesta situationer inom islamska länder. Men detta beror inte enbart på att kvinnan skall ha slöja, inte visa sitt hår eller inte får bära figursydda kläder, utan detta förtryck beror på den diktatur som härskar i mellanöstern. Kvinnornas situation där är densamma som den var i Sverige för tvåhundra år sedan. Utvecklingen i dessa länder går sakta och på grund av de övriga strider som finns, bromsas den än mer in. Att terrorism även kan förknippas med islam är kanske i och för sig inte heller så konstigt. En av de största terroristerna genom tiderna, Usama Bin Ladin, var ju muslim. Han drog ett dåligt rykte över hela den islamska kulturen och har gjort det enkelt för personer utanför islam att tänka negativt om religionen. Även självmordsbombare förekommer främst inom dessa länder. Oftast så uppmärksammas de negativa aspekterna inom en kultur mer än de positiva. Så har det alltid varit och det är bara att acceptera. Men det är ju dessa utmärkande muslimer som borde vara tecknade i Jyllandposten och inte en islamsk profet.
Rasism har alltid funnits i vårt samhälle. Det är många av oss som är rädda för andra kulturer eftersom vi egentligen inte vet så mycket om religionerna. Ofta så är det negativa saker som lyfts fram när västerlänningar talar om en specifik religion. Detta beror nog främst på att de strider som pågår i mellanöstern som sagt förknippas med islam på grund av att det är där religionen härskar. Detta är endast en förvrängd bild, men många västerlänningar ser religionerna som orsaken till att det inte finns krig i vår del av världen. Men det finns tusen olika orsaker till oroligheterna i exempelvis Irak. Landet har bland annat en helt annan historia och försämrad ekonomisk sätt än våra västerländska länder. Landet har inte heller någon demokrati eller struktur i sitt styre. Detta och självklart många fler anledningar, bidrar till de inbördeskrig som skakar hela mellanöstern och det är inte deras religion fel.
Över lag så tycker jag ändå att svenskar har en ganska rättvis och korrekt bild av muslimer. Trots att en stor del av befolkningen förknippar islam med negativa saker som krig och elände, så har vi en fungerande invandringspolitik som varje år tar emot tusentals muslimer. Detta måste väl ändå tyda på att ”vi” svenskar har en hyfsat positiv bild av islam? Jag menar, annars hade vi väl inte tagit emot människor med denna religionstillhörighet? Jag måste dock poängtera att åsikterna skiljer sig nog mycket åt beroende på vart i landet man bor. Lever man i en storstad så har man mer kontakt med andra kulturer än de som bor på landet. På så sätt blir religionen inte lika främmande och med accepterad i en stad med fler invånare. Även åldern är avgörande för ens åsikter. Äldre personer är inte vana vid kultursamhällen på samma sätt som vi yngre. Detta gör att äldre personer har svårare att acceptera andra grupper.
Jag tror inte att bilden av islam har förändras på grund av Mohammedbilderna. Möjligen att vissa grupper i Sverige har utökat sitt hat mot muslimer och kanske till och med tror att islamska grupper har en större aggressivitet än människor som tillhör andra religioner. Men vem vet som sagt hur vi hade reagerat om någon ritat samma bilder av exempelvis Jesus?
Synen på andra religioner som exempelvis buddhism och hinduism, tror jag dock är mycket positivare hos svenskarna. Det kanske framförallt beror på att dessa religioner har färre anhängare och känns på något sätt längre bort från vårt land. På så sätt känns religionen inte lika skrämmande utan får en mer positiv bild. Vi har inte direkt några fördomar eller föreställningar om dessa religioner på samma sätt som vi har på islam.
Den slutliga frågan kvarstår; får man publicera vad som helst? Enligt tryck- och yttrandefrihetslagarna så är svaret ja. Vilken tidning som helst får publicera dessa bilder vilket är både bra och dåligt. Utan dessa friheter skulle diktatur bestämma vad som ska tryckas eller inte. Däremot så anser jag att tidningar inte ska innehålla religion- eller raskränkande texter eller bilder. Ingen ska behöva känna sig kränkt och eftersom media har en så pass stor inverkan på omvärlden så tycker jag att media ska stå utanför frågor som gäller ras samt religion.
Ecce homo- utställningen är ett exempel på hur många kristna kände sig kränkta. Utställningen bestod även den av tolv bilder på Jesus i klassiska situationer som exempelvis nattvarden. Istället för att beblanda sig med lärjungar och sjuka människor, visas Jesus istället upp med homosexuella personer iklädda svart läder och piskor. Den här utställningen chockade som sagt många kristna som häv...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Muhammedbilderna- analys

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2013-03-31

    Jätte bra skrivet. Du har rätt om att Usama Bin Ladin var muslim, men dock var det amerika som formade honom till det han blev. Han var Bush man och han styrde med honom.

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-09-24]   Muhammedbilderna- analys
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=8572 [2022-08-15]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×