Ivar Kreuger - Tändstickskungen

2 röster
6434 visningar
uppladdat: 2007-10-22
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
- Finansman och kvinnokarl

Ivar Kreuger var världens ledande affärsman under 1920- och början av 1930-talet, sedan han byggt upp ett tändsticksimperium världen över. Om man ska jämföra honom med någon med samma inflytande och förmögenhet idag blir det Microsofts Bill Gates och finansmannen Georg Soros!

Ivar Kreuger föddes den 2 mars 1880 i Kalmar.
Släkten Kreuger var sedan länge mycket framgångsrik i affärslivet i Kalmar. De hade sedan generationer varit i tändsticksbranschen.

Ivar tog studenten redan vid 16 års ålder, sedan han hoppat över två klasser. Han läste sedan vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, där han vid 20 års ålder examinerades i dels mekanisk teknologi dels i väg och vatten. Detta var mycket utmärkande, nästan rent av ett rekord i högskolans historia!

Efter sin examen reste Ivar till USA, där han utvecklade sina kunskaper och lärde sig tekniken med armerad betong. Han deltog bl a i byggandet av Manhattans första skyskrapa, Flatiron Building.

Tillsammans med ingenjören Paul Toll startade han år 1908, byggnads och entreprenad firman Kreuger & Toll (K&T). Företaget växte snabbt och blev på kort tid ledande inom sin bransch i Sverige. Kreuger & Toll byggde bl a Stockholms Stadion och grunden till Stockholms stadshus.

1913 började Kreuger bli mer och mer involverad i tändsticksbranschen, för att fem år senare grunda företaget, Svenska Tändsticks AB (STAB), som senare kom att bli världens största tändstickskoncern (hade huvudkontor i Jönköping). För att undvika konkurrens, var hans mål att förvärva monopol på tändsticksbranschen, i första hand i Europa. I utbyte mot tillverknings- och försäljningsmonopol erbjöd han oftast stora, fördelaktiga lån. I USA grundade han Kreuger & Tolls Byggnads AB, dotterbolag till K&T, samt International Match Corporation (IMCO), dotterbolag till STAB.

Under 1920-talet grundade han allt fler fabriker i en mängd länder och beräknades 1930 behärska mellan 60 och 70 % av världsproduktionen! När koncernen var som störst omfattade den 250 fabriker i 45 länder.

Mot slutet av 1920-talet började produktionen emellertid att svikta, sedan Ivar Kreuger fick likviditetssvårigheter när bl a en del amerikanska krediter drogs in. Folket började sälja sina aktier, vilket resulterade i börskraschen år 1929. Då var hans imperium värt 30 miljarder kronor, vilket idag motsvarar ungefär 900 miljarder kronor!

I början på mars 1932 återvände Kreuger till Europa efter en misslyckad förhandlingsresa till New York. Representanter för Riksbanken och regeringen skulle möta honom i Paris för att få en redogörelse för koncernens ekonomiska ställning. Istället fann de Ivar Kreuger död, i sin lägenhet, skjuten genom hjärtat och bredvid honom låg pistolen. Den officiella och troliga anledningen sades vara självmord. Men det har spekulerats i om han blev mördad men undersökningar har inte lett till något definitivt svar.

Hela koncernen försattes i konkurs och såldes ut till priser långt under marknadsvärdet. Hans död fick stora konsekvenser, bl a var Stockholmsbörsen tvungen att stänga i en vecka. I Ivar Kreugers konkurs bevakades ungefär 3,7 miljarder kronor, ett på den tiden ofantligt belopp. Konkursen i K&T kunde äntligen avslutas efter nio års utredningar år 1941.

Ivar Kreuger hade mycket stort inflytande i sin bransch då han var aktiv. När han var som störst var han världsledande på tändstickor och totalt dominerande inom svenskt näringsliv. Han var alltså totalt avgörande inom svenskt näringsliv, han näst intill styrde det.
Kreuger skapade den första internationella efterfrågan på aktier.
Han hade många beundrare. Hans företag var förebilder och hans statslån ansågs ha räddat freden i efterkrigstidens Europa.

Ivar Kreuger var en mycket eftertraktad man, trots detta gifte han sig aldrig. Han kom att kallas ”Tändstickskungen”.

Det var min mamma som föreslog att jag skulle skriva om denne betydelsefulla man inom svenskt näringsliv. Jag tycker att det var lite roligare att skriva om en person som man inte läser om i historieböckerna dessutom så ligger ju tändsticksfabriken inte långt här ifrån, närmare bestämt i Jönköping. Det är alltid lite intressantare om det är lokalt.

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Ivar Kreuger - Tändstickskungen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-10-22]   Ivar Kreuger - Tändstickskungen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=8668 [2021-03-08]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×